Welkom op de website van Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland (HDBF).

De website van HDBF is zowel voor onze leden als voor onze relaties bedoeld.
Op deze site vindt u belangrijke informatie over onze organisatie, onze overlegpartners, de wijze waarop wij ondersteuning bieden, afgesproken regelgeving en publicaties. Voor een algemene vraag of een opmerking, kunt u ons bellen of mailen via het e-mail contactformulier.
Alleen huurders van een van onze overlegpartners kunnen lid worden van HDBF. Bent u huurder van één van onze overlegpartners en bent u na het lezen van de informatie op onze site enthousiast geworden om lid te worden? Met één druk op de knop lid worden kunt u dat regelen. Wij nodigen u uit om op uw gemak onze site te bekijken.

Nieuws

Informatiebijeenkomsten 2016.
Wij nodigen u ook dit jaar weer van harte uit om één van de informatiebijeenkomsten bij te wonen. Hier vindt u een overzicht van alle 32 informatiebijeenkomsten.

Huurverhoging 2016
1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Insteek van De Bewonersraad was 0% 'tenzij'. Lees hier meer over de afspraken per corporatie. U kunt overigens bezwaar maken tegen de huurverhoging, indien u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad. Heeft u daarbij hulp nodig, belt u dan met de telefonische hulpdienst van De Bewonersraad, telefoon: 058 - 216 5457. 

Verkiezingen 2016 Ledenraad De Bewonersraad
Aanmelden kan nog tot 1 juli a.s.!
We zijn nog op zoek naar vertegenwoordiging van studenten, jonge huurders met een gezin, veertigers en vijftigers. Meld u svp aan!

Uw betrokkenheid is van groot belang.

De Bewonersraad is een democratische vereniging die opkomt voor de belangen van bijna 30.000 leden. Het democratische van onze vereniging zit hem erin dat De Bewonersraad niet alleen een vereniging is voor de leden, maar vooral ook van de leden. Zo is de ledenraad (rechtstreeks te kiezen door de leden) het hoogste orgaan binnen De Bewonersraad. Via de ledenraad zijn de leden dus uiteindelijk baas over hun eigen vereniging. Elke vier jaar (ook in 2016) worden in totaal maximaal zestig leden gekozen als lid van de ledenraad.

Wat houdt het werk van de ledenraad in?
De ledenraad vergadert vier maal per jaar. In de vergaderingen worden het beleid van de vereniging en actuele ontwikkelingen in de sector besproken en worden het financieel en inhoudelijk jaarverslag van het afgelopen jaar inhoudelijk beoordeeld. De begroting en het activiteitenplan voor het komende jaar komen tevens aan de orde. Bovendien heeft de ledenraad de bevoegdheid om de leden van het bestuur te kiezen en de Algemeen directeur te benoemen. U heeft gemiddeld 4 uren nodig om de vergaderingen voor te bereiden en bij te wonen.

Gaat het mij geld kosten?
De Bewonersraad kent een declaratiebeleid voor vrijwilligers. Hierbij is geregeld dat u de kosten die u maakt vergoed krijgt. Denk bijvoorbeeld aan een kilometervergoeding en het vergoeden van oppaskosten. Dus, we vragen alleen vier maal per jaar enkele uren van uw tijd en inzet.

Het woord is aan u.
De Bewonersraad is een sterke vereniging. Het is voor u als huurder van belang dat dit ook zo blijft. Uw bestuur hoopt dan ook dat u uw steentje bij wilt dragen en dat u zich kandidaat wilt stellen voor de ledenraad. Het formulier waarmee u zich kandidaat kunt stellen treft u via deze link aan. Hier vindt u ook de statuten en het verkiezingenreglement ledenraad.

Hoe kunt u zich als kandidaat lid voor de ledenraad aanmelden?
Als verkiezingencommissie nodigen wij u uit zich via het opgaveformulier als kandidaat aan te melden voor de komende ledenraadsverkiezing. Ook kunnen tenminste vijf leden van de vereniging gezamenlijk een kandidaat voordragen aan de verkiezingencommissie. Het betrokken lid dient wel met deze voordracht akkoord te gaan. Uw aanmelding als kandidaat dient u, voorzien van motivatie en korte beschrijving van uw werk- en overige ervaring, in te dienen vóór 1 juli 2016. U kunt uw aanmelding richten aan: De Bewonersraad, t.a.v. de verkiezingencommissie, Wijnhornsterstraat 39, 8932 EX te Leeuwarden.
Namens de verkiezingencommissie, Gea Herz secretaris.