De Bewonersraad

De Bewonersraad werkt voor huurders!

content image

De Bewonersraad zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in Friesland.
De vereniging werkt voor huurders en met name voor haar bijna 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan.

De informatiebijeenkomsten weer van start!

14-04-2017

De Bewonersraad organiseert ook dit jaar voor haar leden op vele plekken in Friesland informatiebijeenkomsten. De uitnodiging voor het bijwonen van zo'n bijeenkomst vindt u binnenkort in uw brievenbus.

Onderwerpen
De Bewonersraad let in het belang van de huurders sterk op onderwerpen als betaalbaarheid, beschikbaarheid en de kwaliteit van huurwoningen. Deze onderwerpen vormen een onderdeel van de prestatieafspraken die de gemeente ieder jaar maakt met de corporaties en de huurdersverenigingen. Wij willen graag met u in gesprek om uw mening goed mee te kunnen nemen in het overleg met gemeenten en corporaties.

Ander onderwerp is de communicatie en relatie tussen u als huurder en de corporatie. Meestal gaat dit goed, maar soms verloopt dit moeizaam. Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn en hoe goed is de communicatie tussen huurder en verhuurder? Wat verwacht u hiervan? En zijn er verbeterpunten te benoemen?

Uiteraard hoort De Bewonersraad graag uw zienswijze en ervaringen. Samen staan we sterk, nietwaar?


Daarom nodigen wij u ook dit jaar weer van harte uit om één van onderstaande informatiebijeenkomsten bij te wonen.
Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u er ook voor kiezen om de bijeenkomst in een andere plaats bij te wonen. Klik hier voor het overzicht van de bijeenkomsten (NB: u kunt het schema vergroten door de zoomtoots op uw toetsenbord of door de Ctrl-toets in te drukken, tegelijkertijd met de scrollfunctie van uw muis).

 

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ca. 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 18 gemeenten en 6 corporaties. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.