De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in vrijwel alle Friese gemeenten (behalve de eilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en met name voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan. De Bewonersraad vierde in 2018 het 25-jarig bestaan.

Woningbeleggen is top in Súdwest-Fryslân

05-12-2019

Woningbeleggers zijn beter af in Súdwest-Fryslân dan in de Randstad, meldt vastgoedadviseur Colliers. De experts noemen 2019 een recordjaar.

In heel 2019 wordt naar verwachting richting de 8,5 miljard euro in woningen belegd. Vorig jaar werd ook al een record gevestigd met 8 miljard euro aan beleggingen in woningen. Volgend jaar nemen de beleggingen juist sterk af door een beperkt aantal bouwlocaties en stikstofproblemen, verwacht vastgoedadviseur Colliers.

De Randstad geldt niet langer als meest lucratieve woningvastgoedmarkt. Die positie geldt nu voor het gebied rondom Sneek en Stavoren. In Súdwest, maar ook Emmen, Heerlen en Venlo, vallen nog rendementen te halen van 5,5 procent. In Súdwest ligt de verhouding tussen huurinkomsten en de aanschafwaarde van woningen twee keer zo hoog als in Amsterdam.

Lees verder

LEEUWARDEN | Gouden Grijpers voor opruimers zwerfvuil

05-12-2019

Voor de negende keer zijn gisteren de Leeuwarder Gouden Grijpers uitgereikt, een teken van waardering van de gemeente voor vrijwilligers die zich hebben ingezet voor het opruimen van zwerfvuil.

Zo gaf wethouder Herwil van Gelder een Gouden Grijper aan Jesse Meijer, derdeklasser op Piter Jelles in Leeuwarden, die al jaren rommel opruimt op de ‘snoeproute’ bij zijn school aan de Egelantierstraat.

Verder gingen grijpers naar het zakgeldproject in Bilgaard, Marcel Schouten (categorie professionals) en Alfred Schuil, Willem Hoogsteen en Geert van der Laan (bewoners).

Voor Stijn de Jong was er een aanmoedigingsprijs; sinds hij meedeed aan de Himmelwike ruimt hij regelmatig zijn hele buurt in Goutum op.


De kandidaten zijn genomineerd door bewoners of via wijk- en dorpenpanels.

Lees verder

Marijke Roskam over vertrek: 'Ik moat kieze foar de bern'

05-12-2019

De heimwee naar haar jonge kinderen noopte Marijke Roskam om keuzes te maken in haar balans tussen werk en privé. Daarom stopt ze als Statenlid.

 

En dat was een ,,wrakseling’’, zegt Marijke Roskam. ,,Want ik fyn de polityk fantastysk en ik bin noch lang net klear. Mar ik kin it net langer kombinearje. Ik moat kieze foar de bern, en dêrmei ek foar mysels.’’

Heimwee. Het is de enige vertrekreden van de 37-jarige Roskam uit Bolsward. Deze zomer werd ze voor de tweede keer moeder. Met een vriend die veel thuiswerkt, zag ze geen problemen om haar werk als dagvoorzitter te combineren met haar werk in de provinciale politiek, waar ze sinds dit voorjaar in actief was.

Heimwee slaat toe

Tot dit najaar de heimwee toesloeg. ,,Je kinne je niet tariede op ûnwennigens. Ik wist net dat ik it wurde soe. Ik bin wend om hurd te wurkjen en ik bin in protte fan hûs, mar it wurk as steatelid der by makket it swier. We hawwe in protte fergaderingen, dy’t ek wolris útrinne en we ha in protte lêswurk. Ik hie dagen dat ik fan moandei oant tongersdei oaniensletten oan it wurk wie en de bern trije dagen net seach. It is lestich te omskriuwen, mar do wolst as mem dyn bern sjen, se ynstopje op bêd, se fêsthalde. It die my fertriet dat it hieltyd faker net slagge.’’

Met volle overtuiging stelde ze zich eind vorig jaar kandidaat als lijsttrekker voor de PvdA. Een paar dagen later bleek ze zwanger te zijn. ,,Dat gie it hiele foarjier goed.’’ De campagne, de verkiezingen, de onderhandelingen, Roskam genoot ervan en er was niets aan de hand. Met Roskam als belangrijkste schrijver aan het verkiezingsprogramma van de PvdA, vertelde ze tijdens de campagne het verhaal.

Achter het CDA en Forum werd de PvdA de derde partij, met 40.000 stemmen. Roskam zelf had er bijna 28.000. De PvdA pakte zes zetels in de Staten en levert met Douwe Hoogland een gedeputeerde in het provinciebestuur.

'Oanmodderje past my net'

Dat ze na tien maanden alweer vertrekt, is volgens haar geen kiezersbedrog. ,,Ik soe it bedroch fine as ik bliuwe soe en tsjin eltsenien sizze soe dat it geweldich mei my giet. Oanmodderje en net earlik wêze oer myn wrakseling past net by my’’, zegt Roskam. ,,Ik fiel my ferantwurdlik foar de takomst fan de PvdA en ik sil de fraksje stypjen bliuwe. Ik sil meitinke en meiwurkje op in tal dossiers. De fraksje kin altyd in berop op my dwaan.’’

,,It is gewoan net te dwaan om as mem fan twa lytse bern ek noch te wurkjen en polityk aktyf te wêzen.’’ Dat is spijtig, zegt Roskam, want het weerhoudt jonge moeders om politiek actief te worden.

Fractievoorzitter Hetty Janssen noemt het besluit van Roskam ,,dapper’’. ,,Het is goed dat Marijke kiest voor haar gezin. Soms lopen dingen anders dan verwacht en dan is het juist knap dat je durft te zeggen: zo lukt het niet meer. Marijke heeft de politieke gedrevenheid en talent. Ik neem de vrijheid om haar voor de volgende verkiezingen weer eens te polsen. Dan zijn de kinderen wat ouder.’’

Jan Walrecht (70) uit Oudehaske is de eerstvolgende op de kieslijst. Of hij Roskam gaat opvolgen, maakt Janssen later deze week bekend.

Lees verder

IJLST | Nij Ylostins

04-12-2019

Als één gebouw van Elkien op dit moment spraakmakend is, dan is dat zeker Nij Ylostins in IJlst. Uitzending op de tv, artikelen in de Leeuwarder Courant, gemeenteraadsvergaderingen van Súdwest-Fryslân, wel of geen monument, onzekere oudere huurders, dreiging van verkoop aan de markt, enz.

Het lijkt mij simpel. Elkien moet handelen zoals vermeld in de eerste zin van haar jaarverslag 2018. Citaat: ‘Bij Elkien wordt met hart en ziel gewerkt aan het ‘thuisgevoel’ van de huurders.’

Voer dit uit voor de bewoners van Nij Ylostins, mede omdat de financiële aspecten voor Elkien geen probleem zouden moeten zijn vanwege het gerealiseerde resultaat. De winst over het afgelopen jaar was meer dan 193 miljoen euro.


Koos Gerlofs. Wommels

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ruim 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 14 gemeenten en 8 verhuurders. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.