De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich (sinds 1993) in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in vrijwel alle Friese gemeenten (behalve een aantal Waddeneilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en in het bijzonder voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan.

Huidige betalingsproblemen door inflatie zijn slechts het begin

08-08-2022

e nu al oplopende betalingsproblemen gaan nog veel verder toenemen als de inflatie zo hoog blijft. Dat verwachten budgetinstituut Nibud en schuldhulpverlenersvereniging NVVK.

Nu zijn het vooral nog mensen die al krap bij kas zaten met acute financiële problemen, maar ook steeds meer mensen met lage middeninkomens komen slechter rond. Die groep komt als volgende in de problemen en mogelijk ook in de schulden terecht.

,,Huishoudens die al hebben bezuinigd en echt niet meer rondkomen, zitten met de handen in het haar”, zegt een woordvoerder van het Nibud. ,,Dat horen wij ook van mensen die ons bellen.” Een op de drie huishoudens komt nu niet rond, stelde het budgetinstituut vorige maand al vast. ,,Dat hebben wij niet eerder gezien.”

Donderdag maakte het CBS bekend dat de inflatie vorige maand voor het eerst sinds 1975 boven de 10 procent uitkwam. De oorzaak was vooral dat de energieprijzen de laatste tijd de pan uit rijzen en de woninghuren harder zijn toegenomen.

,,De verhoging zit nu echt overal, dat maakt het lastig om te bezuinigen”, reageert de zegsman van het Nibud. ,,Huren is een vaste last waar je niet zo veel aan kunt veranderen. Dat maakt het des te zuur dat je die extra kosten nu ook nog krijgt.”

Op de pof koken

Over de eindafrekening van de energie maakt ook de NVVK zich veel zorgen. ,,We horen dat veel mensen hun maandelijkse voorschotbedrag voor energie expres te laag zetten en eigenlijk op de pof koken, maar dan ben je aan het einde de pisang”, aldus Geert van Dijk, directeur van de belangenvereniging voor schuldhulpverleners.

Hij zegt dat schuldhulpverleners werken met een steeds groter gevoel van onmacht, omdat het in een schuldregeling te besteden weekbedrag van zo’n 50 euro lang niet meer genoeg is. ,,Daar moeten bijvoorbeeld boodschappen, cadeautjes en een kopje koffie van worden gekocht en dat wordt niet geïndexeerd.

Als gevolg gaan mensen op andere manieren op zoek naar geld en dat zijn meestal niet de beste keuzes, zoals geld lenen bij familie.” Ook gaan ,,grote aantallen mensen” naar voedselbanken of wordt een warme maaltijd overgeslagen.

Verder zien schuldhulpverleners ook dat nieuwe regelingen moeilijker overeen te komen zijn, omdat het bedrag dat iemand kan missen steeds lager wordt door de hogere uitgaven.

En waar schuldeisers als energiemaatschappijen tot nu toe goed meedenken en vaak begrip hebben voor de betalingsproblemen, kan dat omslaan als een grotere groep in de schulden belandt. ,,Dan gaat het om grotere bedragen en zullen schuld-eisers de risico’s op wanbetaling willen verminderen”, aldus schuldhulpverlener Van Dijk.

 

<FD 05.08.22>

Lees verder

Rienk van der Meulen nieuwe directeur Thús Wonen

05-08-2022

Rienk van der Meulen nieuwe directeur

 

Rienk van der Meulen wordt de nieuwe directeur van wooncorporatie Thús Wonen in Dokkum. Hij volgt Jeannette Dekker op die in februari dit jaar is vertrokken. Van der Meulen heeft veel ervaring in de volkshuisvesting en gaf de afgelopen jaren leiding aan diverse wooncorporaties. Hij begint op 1 oktober. De afgelopen maanden werd de bestuursfunctie ad interim vervuld door Rein Swart. In een persbericht van Thús Wonen geeft Van der Meulen aan als geboren Fries de regio Noordoost-Fryslân goed te kennen.

 

<FD 04.08.22> 

Lees verder

Betalingsproblemen – corporaties zien toename huurachterstanden

21-07-2022

DEN HAAG Huurders van woningcorporaties hebben sinds begin dit jaar vaker huurachterstanden. Bij vier op de tien corporaties is dit het geval, meldt corporatiekoepel Aedes na een jaarlijkse enquête onder zijn leden.

De helft van de woningcorporaties zegt dat meer huurders om maatwerk vragen om hun huur te kunnen voldoen, zoals betalingsregelingen.

Daarmee dreigt een jarenlange trend van steeds minder huurachterstanden en huisuitzettingen omgebogen te worden. Ook vorig jaar nog daalde de totale huurachterstand naar 205 miljoen euro van 226 miljoen euro een jaar eerder. Die huurachterstand werd veroorzaakt door zo’n 113.000 huurders. Eind 2020 ging het nog om iets meer dan 150.000 huurders die een betalingsachterstand hadden.

Vorig jaar werden 1400 huurders hun huis uit gezet. Dat is meer dan een halvering in drie jaar tijd, want in 2018 ging het nog om 3000 gevallen per jaar. In bijna 60 procent van de gevallen is een huurachterstand de oorzaak van uitzetting. Een woningcorporatie kan huurders ook uitzetten om overlast, drugsbezit of drugshandel en illegale onderverhuur.

Hoge inflatie

Aedes en de corporaties zeggen zich zorgen te maken over de toename in de eerste maanden van dit jaar, ook al is die te verklaren met de slechtere economische omstandigheden, met name de hoge inflatie. Ook zijn ze bang dat de toename in de tweede helft van het jaar doorzet, maar tegelijkertijd houden ze daar al rekening mee. Een deel van de corporaties heeft dit jaar al nieuw beleid ontwikkeld om betalingsproblemen tegen te gaan en een deel is van plan dat ook te doen. De corporaties bieden bijvoorbeeld budgetcoaches aan. Ook kunnen ze automatische incasso’s tijdelijk stopzetten.

Bovendien blijven corporaties inzetten op het voorkomen van huur-achterstanden door snel contact op te nemen met huurders. Verder zijn afspraken gemaakt om de huurstijging beperkt te houden en voor de laagste inkomens de huur zelfs eenmalig te verlagen. Wel stelt Aedes dat de ontwikkeling van inkomens en prijzen een grotere invloed hebben op huurachterstanden dan de huurstijging. Het kabinet heeft daarbij ‘een grote verantwoordelijkheid’, stelt de corporatiekoepel.

De Woonbond laat weten zich ook zorgen te maken over de oplopende huurachterstanden. Directeur Zeno Winkels hekelt daarom de plannen van minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting om de huursubsidie op de schop te nemen. ,,Huurders korten op de huurtoeslag, terwijl de huurachterstand weer toeneemt, en mensen hun vaste lasten fors zien oplopen, is een heel slecht idee.”

 

<FD 20.07.22>

Lees verder

Vacature projectmedewerker

19-07-2022

Huurdersvereniging De Bewonersraad is een professionele huurdersvereniging en behartigt de belangen van ruim 30.000 leden, gelieerd aan 6 woningcorporaties en 15 gemeenten in Fryslân.
De Bewonersraad wil dit jaar starten met het ondersteunen van huurdersprojecten waarbij initiatieven niet alleen financieel worden ondersteund maar ook organisatorisch / inhoudelijk. Daarnaast willen wij onze leden in herstructureringsprojecten en in regioraden nóg beter ondersteunen en faciliteren. Hiervoor zoeken wij een

PROJECTMEDEWERKER (20 uur per week)

 

 Taken

 • Huurdersprojecten: ontwikkelen, coördineren, uitvoeren, motiveren, initiëren, organiseren;
 • Herstructureringen: begeleiden (groepen) huurders, contacten corporatie, toezien op uitvoeren protocol en sociaal plan, op verzoek van huurder bijwonen individueel gesprek, opstellen advies op basis van protocol;
 • Verenigingsactiviteiten: ondersteunen regioraden/regioraadsleden bij uitvoering taken/projecten, werving/begeleiding/scholing van vrijwilligers, ledenwerving en onderhouden contacten met leden, organiseren ledenraads- en regioraadsverkiezingen.
   

Competenties

 • Sociaal vaardig
 • Zelfstandig
 • Assertief
 • Activerend
 • Organiseren en plannen
 • Resultaat- en oplossingsgericht
 • Flexibel
 • Doener
 • Staat stevig in de schoenen (overwicht, stressbestendig)
 • Creatief en innovatief
   

Opleiding en ervaring

·        HBO

·        Sociaal/cultureel/opbouwwerk

·        Een aantal jaren relevante ervaring in sociaal domein en/of volkshuisvesting is een pré

 

Plaats in de organisatie

·        Ontvangt leiding van de algemeen directeur

·        Werkt in samenwerking met de regiomanagers

·        Neemt deel aan het teamoverleg

·        Incidenteel aanwezig bij beleidsoverleg/regiomanagersoverleg

 

Aanbod

De Bewonersraad biedt een interessante en afwisselende functie waarin je opkomt voor de belangen van onze leden, groepen leden en hun belangen behartigt. De functie betreft werkzaamheden voor 20 uur per week. Maximum salaris is € 4636,00 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Dit is inclusief pensioenvoorziening, vakantiegeld en 13e maand. We starten met een jaarcontract waarbij er mogelijk uitzicht is op een vast dienstverband.

 

Reageren?

Mocht je vragen hebben dan kun je contact opnemen met Gert Brouwer, algemeen directeur, hij is te bereiken onder telefoonnummer 06-41623530.

Heb je belangstelling voor deze mooie en nieuwe functie binnen onze organisatie reageer dan vóór 1 september aanstaande en stuur je motivatie en cv naar: De Bewonersraad, t.a.v de directie, Fonteinland 11, 8913CZ  Leeuwarden of via e-mail naar g.brouwer@debewonersraad.nl

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ruim 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 14 gemeenten en 8 verhuurders. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.