De Bewonersraad

content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ca. 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 18 gemeenten en 6 corporaties. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties. 

De Bewonersraad werkt voor huurders!

content image

De Bewonersraad zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in Friesland.
De vereniging werkt voor huurders en met name voor haar bijna 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan.

Hulp bij schuldenaanpak kan veel effectiever

11-01-2017

Meer Leeuwarders staan onder financieel toezicht, werd onlangs bekend. 
Ten gunste van de Leeuwarder minima hebben de ChristenUnie en het CDA bij de begrotingsbespreking voor 2017 een motie ingediend die het college oproept zelf meer verantwoordelijk te worden. Dat kan door bij de schuldhulpverlening veel meer gebruik te gaan maken van de oren, ogen en handen in de wijk: de sociale wijkteams.
Lees hier het volledige artikel   <Friesch Dagblad 10 jan.>

Lees verder