De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in alle Friese gemeenten (behalve de Waddeneilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en met name voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan. De Bewonersraad bestaat in 2018 25 jaar!

Profielschets lid Raad van Commissarissen Accolade

12-01-2019

Vacature lid Raad van Commissarissen Accolade

De Bewonersraad en Accolade zoeken gezamenlijk een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen van de corporatie. In de onderstaand link leest u meer over de rol van de Bewonersraad, Accolade en de insteek van de functie.

Profielschets lid Raad van Commissarissen Accolade

Lees verder

Opinie | Energietransitie in realistisch tempo

09-01-2019

‘Via de door kolencentrales geleverde vervangende elektriciteit zal onze CO2-uitstoot de komende jaren alleen maar stijgen.
Mooie ambitie om snel gasloos te worden, maar daardoor zullen de kolencentrales nog jaren harder moeten draaien.’ Dat zeggen Avine Fokkens-Kelder (fractievoorzitter) en Sylvia Hosman-Benjaminse (statenlid) van VVD Fryslân in de Leeuwarder Courant.

Lees verder

Marjolein Sulter voorzitter RvC Thus wonen

15-01-2019

Marjolein Sulter-Zeinstra is op 10 januari benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van Thús Wonen in Dokkum.

Marjolein Sulter maakt al sinds januari 2015 deel uit van de raad en heeft nu het voorzitterschap overgenomen van Klaas Stol.

Lees verder

De Friese Woningcorporaties werken met ingang van 1 januari 2019 met een Provinciale klachtencommissie

15-01-2019

De Provinciale klachtencommissie is in samenwerking met alle Friese huurdersorganisaties ontwikkeld. Het werken met een provinciale klachtencommissie is efficiënter. Daarnaast bevordert het de kwaliteit van de behandeling van klachten en waarborgt het de onafhankelijkheid van de commissie. Met ingang van 1 januari van dit jaar vervangt de Provinciale klachtencommissies de klachtencommissies van de individuele Friese woningcorporaties.

Waarover kan een klacht worden ingediend?
Een klacht kan worden ingediend wanneer deze betrekking heeft op het handelen of nalaten van de corporatie, een van haar medewerkers of een door de corporatie ingeschakelde derde. De klacht moet wel eerst behandeld zijn door de corporatie. Bent u het niet eens met de uitkomst van de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u bij de provinciale klachtencommissie terecht. De voorwaarden voor het indienen van een klacht zijn binnenkort beschikbaar via de website van de provinciale klachtencommissie www.klachtencommissie.frl

Aan de behandeling van klachten door de provinciale klachtencommissie zijn voor de huurder geen kosten verbonden.

Als u het niet eens bent met de wijze waarop uw klacht uw woningcorporatie is afgedaan kunt u uw klacht schriftelijk (per e-mail of per brief) indienen bij de secretaris van de Provinciale klachtencommissie.

Voor welke corporaties geldt de Provinciale klachtenregeling?
De Provinciale klachtencommissie behandelt klachten die betrekking hebben op de volgende Friese woningcorporaties:

·         Accolade

·         De Bouwvereniging

·         Elkien

·         Lyaemer wonen

·         Thús wonen

·         Wonen Noordwest Friesland

·         Wonen Zuidwest Friesland

·         Woningstichting Westellingwerf WoonFriesland


Contactgegevens provinciale klachtencommissie:
Postbus 103, 8860 AC Harlingen
e-mail: secretariaat@klachtencommissie.frl
www.klachtencommissie.frl

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ca. 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 18 gemeenten en 6 corporaties. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.