De Bewonersraad werkt voor huurders!

De Bewonersraad zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in Friesland. De vereniging werkt voor huurders en met name voor haar bijna 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan.

LEEUWARDEN | Wijkconsulenten WoonFriesland verhuizen

18-09-2017

Het onderkomen van WoonFriesland aan de Eenhoorn in Leeuwarden staat te koop. De corporatie verkoopt - buiten de woningvoorraad
- zo veel mogelijk van haar eigendommen. In het pand zijn vijf service- en onderhoudsmedewerkers en tien wijkconsulenten gehuisvest.
De serviceploeg gaat naar een huurpand van WoonFriesland aan de Celsiusweg, voor de wijkconsulenten wordt een nieuwe plek
gezocht. 

Lees verder

KOLLUM | Plan 19 huurwoningen

15-09-2017

Het college van burgemeester en wethouders van Kollumerland stemt in met de bouw van totaal 24 huizen aan de Julianalaan in Kollum. Woningcorporatie Thús Wonen bouwt er 19 sociale huurwoningen. Daarnaast komen er vijf kavels voor koopwoningen.

De bouw maakt deel uit van de herstructurering van Kollum-Zuidoost. Die heeft mede door de crisis een tijd stilgelegen.

De huurwoningen moeten 1 mei 2019 door Thús Wonen zijn gerealiseerd.

(bron: FRD)

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ca. 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 18 gemeenten en 6 corporaties. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.