De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in alle Friese gemeenten (behalve de Waddeneilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en met name voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan. De Bewonersraad vierde in 2018 het 25-jarig bestaan.

LEEUWARDEN | Friese huizenprijs stijgt nog

12-04-2019

Terwijl elders in Nederland de woningmarkt weer een beetje lijkt af te koelen, stijgen de Friese huizenprijzen nog altijd. Het prijsniveau steeg het afgelopen jaar met bijna 10 procent.

,,De krapte op de woningmarkt houdt aan’’, concludeert NVM-voorzitter Ger Jaarsma. ,,Toch neemt de gekte af.’’ In het eerste kwartaal van dit jaar werden er 3,2 procent minder huizen verkocht dan in dezelfde periode van 2018. ,,Prijzen van woningen stijgen nog steeds, maar minder hard dan eerder het geval was’’, stelt Jaarsma. ,,Daarbij vlakt ook de vierkantemeterprijs wat af en zien we dat de regionale verschillen in het land kleiner worden. Al deze ontwikkelingen samen duiden op rustiger vaarwater, alhoewel de vraag naar woningen nog steeds groot is.” De landelijke voorzitter ziet dat kopers met een krap budget minder te kiezen hebben.

Zijn Friese collega Willem Donker: ,,De oplossing moet gezocht worden in het realiseren van meer betaalbare nieuwbouw in met name het middensegment.” In Friesland ligt de gemiddelde prijs nog altijd 9,4 procent hoger dan een jaar geleden. Een koophuis in de provincie kost nu gemiddeld 235.000 euro. Landelijk is dat 294.000 euro.

Het lijkt kopers amper af te schrikken: 16 procent van de huizen wordt voor een prijs hoger dan de vraagprijs verkocht. In de noordelijke helft van de provincie worden de huizen voor gemiddeld 213.500 euro van de markt gehaald, tegenover 250.000 euro in het zuiden.
Het komt geregeld voor dat tien tot twintig geïnteresseerden zich melden op de eerste dag dat een woning op Funda wordt geplaatst. De verkooptijd in de noordelijke helft van Friesland lag op 95 dagen, in Leeuwarden en het zuiden op 55 dagen. Het landelijk gemiddelde ligt op 45 dagen.
In de stad Groningen is de woningmarkt nog altijd op een kookpunt. Daar duurt het gemiddeld slechts 28 dagen voor dat verkoper en koper elkaar de hand kunnen schudden. In de gemeenten rondom de stad laat de verkoop soms 100 dagen op zich wachten.

Lees verder

DEINUM | Start bouw zeven duurzame gezinshuizen

09-04-2019

In de nieuwe gasloze woonwijk aan de oostkant van Deinum is bouwbedrijf Van Wijnen gestart met de realisatie van zeven kleine gezinswoningen. Op de verdieping komen twee slaapkamers. De woningen worden all-electric en zijn zogenaamde nul-op-de-meter
(NOM) huizen. Ze moeten in hun eigen energiebehoefte voorzien.

De verhuurwoningen van corporatie Wonen Noordwest Friesland worden in juli 2019 opgeleverd. De wijk kon er komen door verplaatsing
van de sportvelden.

Lees verder

SEXBIERUM | Zes woningen maken plaats voor vier

16-04-2019

In Sexbierum worden aan de Sixtuswei zes woningen gesloopt en vijf woningen
terug gebouwd. Het plan komt van corporatie Wonen Noordwest Friesland.

De nieuwe huurwoningen bestaan uit een blokje van drie en een blokje van twee. Het
gaat om levensloopbestendige gezinswoningen. Het college van Waadhoeke stelt
de raad voor een verklaring van geen bedenkingen vast te stellen. Als deze
verklaring gepubliceerd is en er geen zienswijzen zijn, kan de vergunning verleend
worden.

Lees verder

LEEUWARDEN | Einde dreigt voor woongroep

12-04-2019

De Leeuwarder woongroep Blyn Anker wordt met opheffing bedreigd nu
WoonFriesland de huurovereenkomst voor de  gemeenschappelijke ruimte stopzet.
De bewoners zijn ten einde raad.

De woongroep in de Leeuwarder wijk Bilgaard, opgericht in 2006, bestaat uit 21
appartementen bedoeld voor actieve vijftigplussers. Zij hebben elk hun eigen
appartement. Daarnaast is er een gemeenschappelijke ruimte voor gezamenlijke
activiteiten. ,,We hebben hier filmmiddagen, etentjes, muziek- en
meditatieavonden, quizzen en vergaderingen. De ruimte wordt haast dagelijks
gebruikt’’, vertelt Truus Holwerda (81), lid van het eerste uur.

Alle leden van de woongroep betalen een maandelijkse bijdrage van 26,30 euro
voor gebruik van ontmoetingsruimte ’t Bynt, waarmee de wooncorporatie de kosten
kan dekken. Althans, tot voor kort, want de afgelopen twee jaar hebben vier
bewoners om uiteenlopende redenen hun lidmaatschap van de woongroep
opgezegd. Ze zijn wel in hun appartement blijven wonen, met als gevolg dat de
groep geen nieuwe leden kan verwelkomen.

Tot nu toe vulde WoonFriesland het tekort zelf aan, maar ‘wet- en regelgeving
staan zo’n vorm van sponsoring niet meer toe’, kreeg de woongroep vorig jaar te
horen. Na een ‘crisisberaad’ met de corporatie onderzocht het bestuur de
mogelijkheden om zelf het huurtekort aan te vullen, bijvoorbeeld door iedereen
meer huur te laten betalen of fondsen aan te schrijven. Het bood allemaal niet
voldoende soelaas, en dus kregen ze eind maart te horen dat de corporatie de
stekker eruit trekt.

‘We zijn genoodzaakt om het gebruik van de ruimte te stoppen’, schreef
WoonFriesland op 8 april aan de leden van Blyn Anker. Op 1 juli moeten de
ruimtes schoon en leeg worden opgeleverd, zodat de gemeenschappelijk ruimte
verhuurd kan worden als appartement.

De leden voelden zich ,,compleet overvallen’’ door de boodschap dat ze binnen
drie maanden uit hun woonkamer moeten. Voorzitter Joke de Wit (74): ,,We
snappen best dat WoonFriesland zich aan de regels moet houden, maar het
betekent wel het einde van onze woongroep.’’

Een van de oplossingen zou zijn dat de vertrokken leden ook verhuizen, zodat de
appartementen vrijkomen voor nieuwe aanwas van de woongroep. De Wit: ,,Er
staan verschillende aspirant-leden op de wachtlijst die hier graag zouden
intrekken. Ook op de open dagen die we twee keer per jaar hielden, bleek dat er
genoeg mensen zijn die belangstelling hebben, maar zich niet inschreven omdat er
toch geen plek is.’’

WoonFriesland kan huurders er niet uitzetten, vanwege de huurbescherming.
Holwerda: ,,En de mensen gaan ook niet uit zichzelf weg, want de huurmarkt zit
compleet op slot.’’ Kortom, het einde van Blyn Anker lijkt nabij.

Doodzonde, vinden de leden, zeker omdat de overheid juist wil dat ouderen langer
zelfstandig blijven wonen. ,,Wij zijn hier niemand tot last en kijken om naar elkaar.
We verlenen geen medische zorg, maar als het nodig is, brengen we elkaar
bijvoorbeeld naar het ziekenhuis’’, vertelt Truus Holwerda. Hes Rinsma (67): ,,Op
de lange duur is de overheid veel duurder uit als iedereen weer op zichzelf
aangewezen is en we aanspraak moeten maken op WMO-voorzieningen.’’
Zonder gemeenschapsruimte valt het fundament van het groepswonen weg,
vinden de bewoners. De Wit: ,,Dit is de levensader van de woongroep.’’ Rinsma:
,,Het is mijn tweede woonkamer.’’ De negentien bewoners – onder wie twee stellen
– in leeftijd variërend van 67 tot 86 jaar, zijn niet van plan om zich zomaar neer te
leggen bij het besluit van WoonFriesland. Tijdens een ingelaste vergadering vorige
week bespraken de leden welke stappen ze nog kunnen nemen. De Wit: ,,We
hebben contact opgenomen met de Bewonersraad, de OuderenOmbudsman en de
juridische ombudsman van Omroep MAX.’’ Verder zijn ze van plan om de politiek
te benaderen en de LOS, de Leeuwarder Onafhankelijke Senioren.

Ook het nieuws van vorige week dat het kabinet geld beschikbaar stelt voor
nieuwe woonvormen voor ouderen, stemt hen enigszins hoopvol. Rinsma: ,,We
hebben het hier zo goed samen. De overheid moet dat juist stimuleren.’’

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ca. 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 18 gemeenten en 6 corporaties. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.