De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in alle Friese gemeenten (behalve de Waddeneilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en met name voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan. De Bewonersraad bestaat in 2018 25 jaar!

De Bewonersraad zoekt een adviseur bewonerscommissies en een regiomanager

09-02-2019

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich al 25 jaar in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in alle Friese gemeenten. De vereniging vertegenwoordigt bijna 31.000 leden. Wij behartigen individuele zaken en onderwerpen die meerdere huurders in een straat, wijk of gemeente aangaan.

De Bewonersraad is op zoek naar twee nieuwe medewerkers, te weten:

  • Adviseur bewonerscommissies​ 
    • Voor 28 uren per week (0,778 FTE)
  • Regiomanager 
    • Voor 18 uren per week (0,5 FTE)

De adviseur bewonerscommissies houdt zich bezig met het adviseren en ondersteunen van de ruim zestig bewonerscommissies, die op dit moment al gelieerd zijn aan De Bewonersraad, alsmede met ondersteuning bieden bij het oprichten van nieuwe commissies. Tevens fungeert deze collega als ondersteuner voor de Hulpdienst van De Bewonersraad.

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, met een proeftijd van een maand, en de mogelijkheid tot verlenging. De functie vereist periodiek inzetbaarheid buiten reguliere ‘kantoortijden’. Flexibiliteit wordt verondersteld. Aan de functie is, afhankelijk van relevante ervaring, een basissalaris verbonden tussen € 2.600 en € 3.300,- bij een 36-urige werkweek. De Arbeidsvoorwaardenregeling van De Bewonersraad is van toepassing.

Voor vragen naar aanleiding van deze vacature kunt u contact opnemen met mevrouw G. Herz, regiomanager of met mevrouw N. Tamsma, adviseur Klant en Informatie, via info@debewonersraad.nl of 058 216 5457.

Functiebeschrijving adviseur bewonerscommissies

De regiomanager behartigt de belangen van de leden, woonachtig in de gemeenten Waadhoeke, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel.

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, met een proeftijd van een maand, en de mogelijkheid tot verlenging. De functie vereist periodiek inzetbaarheid buiten reguliere ‘kantoortijden’. Flexibiliteit in verband met externe overlegmomenten wordt verondersteld. Aan de functie is, afhankelijk van relevante ervaring, een basissalaris verbonden tussen € 3.800 en € 4.800,- bij een 36-urige werkweek. De Arbeidsvoorwaardenregeling van De Bewonersraad is van toepassing.

Voor vragen naar aanleiding van deze vacature kunt u contact opnemen met mevrouw E. van der Velden, regiomanager, op dinsdag, woensdag en donderdag te bereiken op nummer 058 216 5457 of via info@debewonersraad.nl

Functiebeschrijving regiomanager

We zien uw schriftelijke reactie graag voor 24 februari 2019 tegemoet. Gesprekken zullen plaats vinden in week 9 en 10.

 

Lees verder

De commerciele verhuurder

23-01-2019

Ook deze verhuurder moet zich samen met zijn huurders voorbereiden op de verduurzaming en vergroening van zijn woningbezit. Bovendien kan uw verhuurder overleg hierover met de gemeente Leeuwarden niet ontlopen. De gemeente bepaalt immers uiterlijk in 2021 per wijk welke CO2-neutrale energiebron uw huidige zal gaan vervangen.

Invloedrijke positie

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland heeft bijna 31.000 leden in heel Friesland. De Bewonersraad heeft bij bijna alle gemeenten in Friesland een officiële overlegpositie en met het merendeel van de corporaties in Friesland een officiële overlegovereenkomst. Waaronder Elkien en WoonFriesland in de gemeente Leeuwarden. Met deze omvang is De Bewonersraad een belangrijk beïnvloeder en mede-beslisser over onder meer de relatie tussen verduurzaming en betaalbaarheid.

De Bewonersraad wil zijn invloedrijke positie in het krachtenveld van verhuurders en gemeente vanaf 2019 graag aanbieden aan huurders, bewonerscommissies en huurdersverenigingen in de wereld van de commerciële verhuur. En heeft daartoe het voornemen om ook voor huurders van commerciële verhuurders een platform voor collectieve en individuele belangenbehartiging op te richten.

Heeft u belangstelling neem dan contact met ons op.

Lees verder

Den Haag | Hogere energierekening brengt kabinet in het nauw

20-02-2019

Het kabinet zit met de handen in het haar nu blijkt dat de energierekening van huishoudens hoger uitvalt dan gedacht.

Het kabinet heeft maanden volgehouden dat 96 procent van de huishoudens er dit jaar in koopkracht op vooruit gaat. Het Centraal Planbureau (CPB) berekent nu of die voorspelling nog steeds klopt.

,,Dit is een serieuze zorg”, zei minister Eric Wiebes (Economische Zaken) gisteren in de Tweede Kamer. Het is Wiebes’ ministerie die verantwoordelijk is voor de verouderde schatting van de energiekosten toen de koopkrachtcijfers berekend werden. Het ging om een schatting van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) uit 2017, toen het er nog op leek dat de marktprijzen voor gas en elektriciteit veel minder zouden stijgen dan ze later deden. ,,We hadden nooit zo stellig mogen zijn over onze verwachtingen”, aldus Wiebes. ,,Toen al was duidelijk dat de cijfers waarop we ons baseerden oud waren.”

In het kabinet kijkt men nu met angst enbevenuitnaar waar het CPB binnenkort mee komt. Daarna zullen de betrokken ministers zich buigen over eventuele maatregelen. Inmiddels is het PBL al wel gevraagd om met een actuelere voorspelling te komen die daarin kan worden meegenomen. Overigens verwacht Wiebes dat de gevolgen voor de koopkracht mee zullen vallen. ,,Koopkracht hangtniet alleenaf van de energierekening. Het lijkt erop dat energie duurder is geworden dan verwacht, maar andere zaken juist goedkoper.”

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen niet dat het kabinet lang wacht en nu al ingrijpt. ,,Het kabinet moet de energierekening verlagen”, aldus SP-leider Lilian Marijnissen. Ook andere partijen willen dat.

De regeringspartijen laten nog niet het achterste van hun tong zien over wat er moet gebeuren. VVDfractievoorzitter Klaas Dijkhoff benadrukt dat hij ,,geen geld in zijn zak heeft zitten om nu iets te doen voor de burger”. Ook CDA-leider Sybrand Buma wil nog niet vooruit lopen op een reparatie van de koopkracht voor burgers.

,,Eerst moeten de feiten op tafel. Hoe hoog wordt de energierekening nou dit jaar? Pas daarna moeten we het hebben over de consequenties."

D66-fractievoorzitter Rob Jetten wil wel dat de energiebelasting voor huishoudens en kleine ondernemers wordt verlaagd. ,,Maar dat zal niet meer dit jaar kunnen. We hebben al lastenverlichting gegeven via de loonbelasting."

In het verleden hebben kabinetten tussentijds wel maatregelen genomen toen vroeg in het jaar bleek dat de koopkracht tegenviel. Zo trok het kabinet-Paars I aan de vooravond van de verkiezingen in 1998 850 miljoen gulden uit om de koopkracht te repareren. Mensen kregen toen in april een bedrag van de Belastingdienst.

Lees verder

Burgum | Bestemmingsplan aangepast om herbouw

15-02-2019

Het bestemmingsplan voor de burgemeester Steenhuisenlaan, de burgemeester Bothenius Lohmanlaan en de Westersingel in Burgum moet binnenkort worden aangepast. WoonFriesland vervangt hier een deel van de verouderde woningen uit de jaren vijftig door 76 energiezuinige, gasloze huizen. De bouwvlakken passen echter niet helemaal in het bestaande bestemmingsplan. Tegen de nieuwbouwplannen zijn geen bezwaren ingediend.

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ca. 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 18 gemeenten en 6 corporaties. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.