De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in vrijwel alle Friese gemeenten (behalve Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en met name voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan. De Bewonersraad vierde in 2018 het 25-jarig bestaan.

Elkien op vingers getikt om privacy

25-05-2019

Een organisatie die een telefoongesprek met burgers opneemt, moet dit vrijgeven als de desbetreffende persoon hier om vraagt. Dit stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De AP heeft woningcorporatie Elkien op de vingers getikt na het weigeren van inzage in opgenomen telefoongesprekken met klanten. Elkien heeft toegezegd haar procedures in lijn te brengen met de AP. Een en ander gebeurt naar aanleiding van een klacht van Jelle Bralts uit Leeuwarden in oktober vorig jaar. Hij wilde telefoongesprekken, die vaak worden opgenomen voor trainingsdoeleinden, zelf beluisteren. Ook wilde hij een transcriptie van het gevoerde gesprek kunnen inzien. Elkien weigerde dit, waarop de man een klacht indiende. De AP stelde hem deze maand in het gelijk op grond van artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevens (AVG).

Volgens Bralts zijn mensen met het oog op hun privacy ongerust over het op band vastleggen van telefoontjes. Het bevreemdde hem bovendien dat de klant zelf geen gesprekken met de woningcorporatie mocht opnemen. ,,Dit ondanks het feit dat organisaties persoonsgegevens van je verwerken.” Dat organisaties, instellingen en bedrijven nu inzagerecht moeten toestaan vindt hij een goede zaak.

Lees verder

SNEEK | ‘Doorbraak Nij Ylostins aanstaande’

22-05-2019

Deze week nog wordt waarschijnlijk duidelijk of de bewoners van Nij Ylostins bij elkaar kunnen blijven wonen in IJlst. Wethouder Stella van Gent verwacht op korte termijn een doorbraak. Die toezegging deed ze gisteravond in de commissie Doarp, Stêd en Omkriten.
Morgen gaat de wethouder van Súdwest-Fryslân om de tafel met Elkien, Patyna en stadsbelang IJlst om te komen tot een oplossing voor de toekomst van Nij Ylostins.

Elkien wil het ouderencomplex met 55 appartementen tegen de vlakte gooien omdat het pand volgens de woningcorporatie gedateerd is. Het sloopplan betekent dat de dik veertig bewoners uit IJlst zouden moeten vertrekken,. IJlst liep in een manifestatie massaal te hoop tegen het sloopplan. Bij de commissie hield voorvechtster Joke Schilling opnieuw een maatschappelijk pleidooi.

Architect Rein Hofstra vulde aan met een cultuurhistorisch pleidooi. Nij Ylostins was, toen het gebouwd werd in 1972, een architectonisch hoogstandje van vooruitstrevende ouderenhuisvesting. ,,It soe foardroegen wurde moatte as gemeentlik monumint.” PvdA’er Habtamu de Hoop wilde van Van Gent weten of dat mogelijk is. ,,Als er aanleiding toe is, zijn wij daartoe bereid”, antwoordde de wethouder.

Lees verder

Nieuwsbrief huurverhoging WoonFriesland

27-05-2019

Naar aanleiding van telefoontjes over onze Nieuwsbrief 30 over de huurverhoging klopt het dat er voor huurders van #WoonFriesland moet staan:
voor huurbedragen onder de streefhuur:
een verhoging van 1,6% inflatie + maximaal 1,5% (ipv de genoemde 1%).

Lees verder

Klacht over huurhuis loont vaak

21-05-2019

Het aantal huurders dat opkomt voor z’n rechten groeit stevig. In 2018 stapten meer dan 10.000 huishoudens naar de Huurcommissie.
Dat is 30 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste maanden van dit jaar schoot het aantal meldingen opnieuw omhoog. De meeste geschillen gaan over de huurprijs en de servicekosten.

Huurders werden in 57 procent van de uitspraken in het gelijk gesteld. Dat is evenveel als in 2017. Huurders en verhuurders moeten wel steeds langer wachten op een uitspraak van de Huurcommissie, want door de vele meldingen duurt de behandeling van klachten langer dan normaal, ondanks het aantrekken van extra personeel. Zo staat in het jaarverslag dat gisteren uitkwam.

Veel klachten gaan over onderhoud van de woningen en aangetroffen schimmel. In een groot woononderzoek van het CBS en het ministerie van Binnenlandse Zaken bleek in april al dat een op de vijf Nederlanders in een huis met vochtplekken of schimmel woont.
Van de oude huurwoningen zit zelfs 40 procent vol vocht en schimmel.

Het kan flink lonen om naar de Huurcommissie te stappen, want het juridische overheidsorgaan kan met de wet in handen een bindende verlaging van de huurprijs afdwingen. De tijdelijke huurverlaging in verband met gebreken aan de woning leverde in 2018 een gemiddelde huurverlaging op van 231 euro per maand. Het toetsen van de afrekening van de servicekosten leverde huurders gemiddeld 248 euro per jaar op. Gemiddeld genomen ging de prijs 79 euro per maand naar beneden omdat bij aanvang van het huurcontract de prijs te hoog lag. Een huurder kan tot zes maanden na ingang van het huurcontract nagaan of de prijs klopt.

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ca. 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 18 gemeenten en 6 corporaties. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.