De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich (sinds 1993) in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in vrijwel alle Friese gemeenten (behalve een aantal Waddeneilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en in het bijzonder voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan.

Extra budget voor schuldhulpverlening

28-11-2022

Het kabinet stelt de komende jaren structureel 120 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden. Aantal mensen in armoede moet in 2030 gehalveerd zijn

Dat geld gaat bijvoorbeeld naar gemeenten zodat die meer mensen schuldhulpverlening kunnen aanbieden. Ook is een deel bestemd voor de bestrijding van kinderarmoede.

Dat meldt minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) aan de Tweede Kamer. Een van de belangrijkste doelen voor de komende tijd is dat mensen die in financiële problemen komen sneller hulp krijgen. Nu duurt het vaak te lang voordat mensen om hulp vragen, waardoor schulden hoog kunnen oplopen.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het aantal mensen in armoede in 2030 gehalveerd moet zijn ten opzichte van 2015. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit moet zelfs al in 2015 met de helft zijn verminderd. De huidige energiecrisis en torenhoge inflatie maken die opgave alleen maar groter.

 

<LC 25.11.22>

Lees verder

SNEEK | Sinds de renovatie is de bank klam

25-11-2022

De gedroomde renovatie van de volkswijk Noorderhoek in Sneek pakt niet zo best uit, vinden bewoners rond de Spitaal. ,,Het was netjes maar ze maken er een puinhoop van.’’

Op een dag stond de gang blank in het hoekhuis van Lammie van der Ploeg. ,,Wat maak je me nou?’’, vroeg ze verbouwereerd aan de gevelreiniger die met een druppende hogedrukspuit op haar stoep stond. ,,Hij had met dat ding dwars door de brievenbus en onder de deur door zó naar binnen gespoten. Alles nat. En ik had net een nieuwe voordeur.’’

Chantal van der Meer, een paar huizen verderop aan de Spitaal, vertelt ook zoiets. Bij haar trok het laminaat krom. De zandstralers konden de tochtkieren rond de voordeur kennelijk niet ontwijken. ,,Het was een bende in de hal, er zitten nog bobbels in de vloer. Klagen is zinloos: Elkien (de woningbouwcorporatie, red.) luistert niet of zegt dat we de schade zelf moeten oplossen – betalen dus.’’

Veel hoera’s bij start

In het huis van Van der Meer zit op deze ochtend een groepje inwoners van de Noorderhoek in Sneek rond de tafel om te praten over de renovatie. Half september ging dat project met veel hoera’s van start. Elkien laat hier tot eind 2023 330 sociale huurhuizen opknappen en verduurzamen. Zonnepanelen, nieuwe dakpannen, dubbele beglazing, een nieuw keukentje en/of badkamer: deze oude volkswijk is straks weer helemaal bij de tijd, belooft de corporatie. Van Wijnen en Jorritsma Bouw voeren het werk uit.

,,Het is alleen maar slechter geworden. Het spijt me dat ik ze binnengelaten heb’’, zegt Van der Meer. De bewoners vinden dat de bouwlui zo haastig, budget-gedreven en liefdeloos te werk gaan dat ze vooral een ravage achterlaten als de klus geklaard is. Ze wijst de schimmel- en vochtplekken aan. ,,Die mechanische ventilatie werkt echt niet. ’s Morgens ligt er water in de vensterbanken en de bank is dan klam. Sinds we dat ding hebben, zijn mijn kinderen en vriend al héél vaak ziek geweest.’’

De tegels bryk

Slordig afkitwerk, kieren en gaten, een doorgezaagde afvoer, losjes geplaatste ramen, een budgetkeukentje met splinterhout: de Snekers zijn niet te spreken over hoe deze renovatie zich voltrekt. Jurjen van der Ploeg: ,,Ik ben vast bij een paar andere huizen wezen kijken naar de nieuwe badkamers: de tegels lagen er bryk in, er zat gewoon een bult in de vloer. Hier zitten we toch niet op te wachten? Zijn vrouw Lammie: ,,Het was netjes, maar ze maken er een puinhoop van.’’

Ze delen een serie foto’s uit de klachten-groepsapp met andere bewoners aan de Spitaal, Napjusstraat en Suffridusstraat. Daar zijn onafgewerkte plafonds te zien, slecht hang- en sluitwerk, nog meer zwarte vochtplekken en gaten in muren. Als buurman Tjalling een waxinelichtje in de vensterbank zet, begint dat te flakkeren door de tocht die naar binnen trekt. Johan Lageveen – een gewaarschuwd mens telt voor twee – pakt het daarom anders aan: ,,Ze zijn al bij me aan de deur geweest, maar ze komen er bij mij niet in.’’

Niet geholpen

Jurjen en Lammie van der Ploeg hebben een zwakke gezondheid. Ze zijn beiden hartpatiënt en nou ja, dan ontmantel je niet zomaar je huis zodat de bouwvakkers het asbest eruit kunnen trekken. Elkien had assistentie beloofd: de mannen zouden meubilair sjouwen als dat nodig is. Maar zij kregen alleen een kaart dat ze ‘niet vroeg genoeg konden beginnen’ met opruimen. Verderop in de straat stond wel een container als ze puin willen dumpen. ,,Toen we nieuwe ramen kregen zouden ze helpen, maar hebben ze niks gedaan.’’

Ook zoiets: het bouwbedrijf wil de schoorstenen van de daken breken voor de nieuwe pannen en de zonnepanelen. Maar wat moet het echtpaar dan met hun pelletkacheltje dat hen nu zo fijn warm houdt? ,,Dat moet dan weg, denk ik. Daar konden ze niks aan doen en ze wilden ook niet meehelpen aan een andere oplossing. We mochten boven trouwens ook geen wc, alleen als het uit de wmo betaald werd.’’

Broddelwerk is één probleem. Maar aan dit project kleeft meer ellende, zegt Johan Lageveen, die in de buurt waar hij al dertig jaar woont, opkomt voor de zwakkeren. Je kunt zo’n hectisch project zo niet droppen in een kwetsbare wijk. ,,Er is veel stille armoede in de Noorderhoek. Financiën, gezondheid: er wonen hier veel mensen met allerlei soorten problemen. En die moeten nu maar steeds klaarstaan als ze weer met die drekpoaten je huis binnen sjouwen. Dat levert enorm veel stress op. Het gaat me aan het hart.’’

Herstelkosten

Daar komt bij dat de bewoners – die het al niet ruim hebben – min of meer gedwongen op kosten worden gejaagd. Lageveen: ,,Allemaal voor herstel- en reparatiewerk achteraf.’’ Van der Meer: ,,Wij moeten ook opnieuw schilderen door de vochtproblemen. Van een buurvrouw weten we dat ze momenteel geen geld heeft voor verf.’’

Het overleg met Elkien verloopt stroef, stellen ze. Van der Meer: ,,Ik voel me geïntimideerd: mij wordt steeds gezegd dat ik niet moet zeuren.’’ Deze Spitaal-groep weet tegelijkertijd ook dat er veel mensen in de Noorderhoek wél tevreden zijn over het opknapproject. Zij denken dat de buurt zo’n beetje uiteen valt in twee categorieën: waar Van Wijnen aan het werk is en waar Jorritsma Bouw bezig is. ,,Wij horen dat Jorritsma Bouw het super doet. Bij Van Wijnen is het een zooitje. En begrip? Ho maar.’’

<LC 24.11.22>

<NB: huurders kunnen o.a. terecht bij hun huurdersvereniging Nieuw Elan>

Lees verder

Een op de 3 woningen moet voor ouderen worden gebouwd

28-11-2022

Wonen en zorg
Bijna een derde van de 900.000 woningen die het kabinet tot 2031 wil bouwen, moet voor ouderen geschikt zijn. Dat blijkt uit de nieuwste woningbouwplannen van minister De Jonge (Volkshuisvesting). „We worden steeds ouder. En daar moeten we ons goed op voorbereiden.”

Het gaat bij de woningbouw voor ouderen onder meer om gelijkvloerse woningen (170.000) en geclusterde verpleegzorgplekken voor mensen met dementie (40.000), zo hebben ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) en Conny Helder (Langdurige Zorg) woensdag bekendgemaakt.

Daarnaast worden 80.000 woningen in hofjes gebouwd, om zo het sociaal contact te stimuleren. De in totaal 290.000 woningen moeten aansluiten bij de wensen van ouderen, zo staat in het programma Wonen en zorg voor ouderen van de ministers.

De helft van de woningen moet door woningcorporaties worden gerealiseerd, de andere helft door de markt. Ondanks „tegenwind aan alle kanten” heeft De Jonge er vertrouwen in dat de ouderenwoningen tijdig en betaalbaar kunnen worden gerealiseerd. Voor de 40.000 verpleeghuisplekken wordt 312 miljoen euro extra beschikbaar gesteld, zei Helder.

Over de bouwambitie van het kabinet – 900.000 nieuwe woningen tot en met 2030 – worden afspraken gemaakt met provincies, gemeenten en woningcorporaties. In februari worden aantallen en type woningen per provincie vastgelegd. Die afspraken worden vervolgens vertaald in regionale woondeals.

Doorstroom

Door specifiek voor ouderen te bouwen, wordt de doorstroom bevorderd, zegt De Jonge. „Want als een oudere een eengezinswoning achterlaat, biedt dat ruimte voor een gezin om daarnaartoe te verhuizen, wat weer zorgt voor een vrije plek voor een starter. Meer passende woningen voor ouderen zijn dus voor iedereen van grote meerwaarde.”

Helder wil mensen „aanmoedigen en in staat stellen de stap naar een passende woning op tijd te maken, want op die manier houden zij zelf de regie over hun leven en hun welzijn.”

Voorzieningen

In wijken met specifieke ouderen-woningen moet ook voor voldoende voorzieningen worden gezorgd, geven de ministers aan. Daarnaast moet de omgeving voor ouderen aantrekkelijk zijn om anderen te ontmoeten en om te bewegen. Alle gemeenten worden wettelijk verplicht een woonzorgvisie op te stellen waarin dergelijke aspecten worden vastgelegd.

De Seniorencoalitie ziet het plan van het kabinet als een stap in de goede richting. ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM (netwerk van organisaties van oudere migranten) zijn blij ‘dat het kabinet nu inziet hoe urgent het is om meer woningen te realiseren die geschikt zijn voor ouderen’.

Wel hebben deze samenwerkende ouderenorganisaties twijfels of het in de huidige omstandigheden wel te realiseren is, onder meer gezien de stikstofcrisis, personeelstekort in de bouw, de stijgende bouwkosten en het tekort aan bouwlocaties. Verder pleiten ze voor maatregelen op korte termijn, ‘want de nood is hoog’. Zo staan er nu ongeveer 20.000 mensen op de wachtlijst voor een plek in het verpleeghuis, becijfert de coalitie.

 

<FD 24.11.22>

Lees verder

Verhuurders aan puntenstelsel gehouden

24-11-2022

Hypotheekverstrekker BLG Wonen wil meer klanten die een woning verhuren in de vrije sector aan het puntenstelsel binden dat bepaalt wat de maximale huurprijs mag zijn.

De dochteronderneming van de Volksbank is naar eigen zeggen de eerste geldverstrekker die meegaat met de plannen van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). Hij kondigde eerder dit jaar aan een deel van de huurprijzen in de vrije sector te willen reguleren om woekerprijzen tegen te gaan.

Het puntenstelsel voor huurwoningen is in het leven geroepen om te bepalen hoe hoog de huur voor sociale huurwoningen mag zijn. Op basis van onder andere het woonoppervlak en de WOZ-waarde krijgt een woning een puntenscore die aangeeft hoeveel verhuurders maximaal mogen vragen. Nu geldt die regulering nog voor woningen tot een maandelijkse huur van 763,47 euro, maar De Jonge wil die grens verhogen.

BLG Wonen biedt verhuurders of aspirant-verhuurders vanaf volgend jaar een hypotheek aan die met hetzelfde puntenstelsel werkt. Op basis van een taxatierapport van de woning bepaalt de geldverstrekker wat de maximale huurprijs mag zijn. Als de verhuurder de zogenoemde Verhuurhypotheek afsluit, moet hij of zij zich ook aan die grens houden. In ruil krijgt de verhuurder gunstigere leenvoorwaarden.

 

<HFD 23.11.22>

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ruim 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 14 gemeenten en 8 verhuurders. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.