De Bewonersraad

content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ca. 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 18 gemeenten en 6 corporaties. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties. 

De Bewonersraad werkt voor huurders!

content image

De Bewonersraad zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in Friesland.
De vereniging werkt voor huurders en met name voor haar bijna 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan.

Bevolkingsdaling Friesland zet door

18-01-2017

In de gister bekend gemaakte 'Prognose Bevolking en Huishoudens 2016 - 2014' van de provinsje Fryslân staat dat de bevolkingsdaling in Fryslân sneller daalt dan in de prognose van 2013 werd verwacht. Alleen in 2016 en 2017 is er nog sprake van een lichte groei, tot 646.174 inwoners. Het inwonertal daalt tot 637.500 in 2030 en 619.000 in 2040.

De resultaten van de prognose bevestigen de toekomstige krimp in grote delen van de provincie. De urgentie om krimpmaatregelen te nemen wordt hiermee bevestigd.

Lees hier meer info over de bevolkingsprognose.

Lees verder