De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in vrijwel alle Friese gemeenten (behalve een aantal Waddeneilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en in het bijzonder voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan. De Bewonersraad vierde in 2018 het 25-jarig bestaan.

‘Joure’ wil bijstandsverlaging stoppen

07-07-2020

Het college van De Fryske Marren moet er bij de regering op aandringen de verlaging van de bijstand tot 2035 te stoppen. Een motie
daarover, van de NCPN, ChristenUnie, PvdA en FNP werd woensdagavond aangenomen in de raad. Het kabinet wil de bijstand per 2021 stapsgewijs verlagen. De fracties vrezen meer armoede als dat beleid overeind blijft.

Lees verder

Ollongren krijgt meer tijd van Eerste Kamer

01-07-2020

De Eerste Kamer houdt vast aan de eisen om alle hurentijdelijk te bevriezen of een soortgelijke maatregel te treffen in verband met de
coronacrisis. De senaat geeft minister Kasja Ollongren (Binnenlandse Zaken) deze zomer nog de tijd om dat te doen. De zeldzame motie van afkeuring die de senaat vorige week aannam, blijft boven de markt hangen.

Lees verder

LEEUWARDEN | Onderzoek naar woningnood

07-07-2020

Het Platform één- en tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (Vereniging PEL) is een onderzoek begonnen naar woningnood in Leeuwarden. Volgens PEL, dat de belangen behartigt van kamerbewoners, huurders en woningzoekenden, is er meer woningnood in de stad dan de gemeente en corporaties aangeven. De enquête is in te vullen op de website www.verenigingpel.nl.

Lees verder

Elkien verkoopt 84 garageboxen

03-07-2020

Woningcorporatie Elkien doet 84 garageboxen in Opsterland in de verkoop. 67 staan in Gorredijk, de overige acht in Beetsterzwaag. Het
beheer en de verhuur past niet meer binnen de kerntaak, aldus Elkien. De gemeente gaat akkoord met verkoop, maar alleen als de koper
verpaupering van omgeving voorkomt. Voor de huurders verandert niets.

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ruim 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 14 gemeenten en 8 verhuurders. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.