De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in alle Friese gemeenten (behalve de Waddeneilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en met name voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan. De Bewonersraad bestaat in 2018 25 jaar!

Miljoenennota: wat verandert er voor huishoudens?

19-09-2018

De Bewonersraad geeft binnenkort een Nieuwsbrief uit onder de leden over de gevolgen van de gelanceerde plannen in de Miljoenennota.

Het Nibud heeft de koopkrachteffecten van 100 verschillende voorbeeldhuishoudens berekend. 
Mocht u willen weten wat uw koopkracht wordt, dan kunt u die berekenen op: https://www.nibud.nl/consumenten/koopkrachtberekenaar

Lees verder

Oproep: help mee met betaalbaarheidsonderzoek!

17-09-2018

Naar aanleiding van de laatste Nieuwsbrief is De Bewonersraad een 'betaalbaarheidsonderzoek' gestart. Vrijwilligers helpen mee, maar hulp is nog welkom! Want we gaan leden bezoeken in heel Friesland.

Oproep: zijn er onder de leden vrijwilligers die willen helpen?
- u gaat op huisbezoek in oktober, met behulp van een vragenlijst en vooraf instructies;
- info bij: Anneke Broersma of Elma van der Velden, regiomanagers van De Bewonersraad, tel.: 058 - 216 5457.

 

Lees verder

Vacature provinciale klachtencommissie

21-09-2018

Hier vindt u meer informatie over de provinciale klachtencommissie:

 

 

Lees verder

2e Kamer stemt voor wijzigen huurtoeslag

17-09-2018

Op 13 september heeft de 2e Kamer ingestemd met het wijzigingsvoorstel van de minister om de ‘KAN’-bepaling af te schaffen. Dit is ten nadele van huurtoeslagontvangers.

De Bewonersraad heeft zich in januari jl. ingespannen voor het verhinderen van de afschaffing van de ‘KAN-bepaling’ in de jaarlijkse verhoging van de eigen bijdrage van huurders die in aanmerking komen voor huurtoeslag. Ondanks steun van PvdA en SP heeft dit niet mogen baten.

Consequentie
Door het schrappen van de KAN-bepaling wordt de eigen bijdrage vanaf 2019 jaarlijks verhoogd met de gemiddelde huurverhoging. Hierdoor zal het deel dat huurtoeslagontvangers helemaal zelf betalen harder stijgen.

De huurtoeslag compenseert hurende huishoudens met een laag inkomen voor een deel voor de huur die ze betalen. Het eerste deel van de huur (de basishuur) betalen huurders helemaal zelf. Daarboven wordt een deel van de huur gecompenseerd, afhankelijk van huishoudtype en hoogte van de huur.
De basishuur gaat de komende jaren sneller stijgen door het verdwijnen van de KAN-bepaling.

De hoogte van de basishuur wordt elk jaar geïndexeerd, dat wil zeggen bijgesteld aan algemene prijsontwikkelingen.

 

 

 

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ca. 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 18 gemeenten en 6 corporaties. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.