De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich (sinds 1993) in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in vrijwel alle Friese gemeenten (behalve een aantal Waddeneilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en in het bijzonder voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan.

Veertig woningen in Joure vervangen

28-06-2022

JOURE Woningstichting Accolade gaat veertig woningen in de wijk Westermeer in Joure vervangen. Volgens de stichting zijn de huizen te verouderd.

Het wooncomfort van de woningen aan De Scharcamp en De Finne laat te wensen over, schrijft wethouder Jos Boerland aan de gemeenteraad. Ze worden daarom vervangen door moderne, energiezuinige huurwoningen.

Accolade zelf meldt op de website dat de nieuwe woningen meer ruimte krijgen dan de bestaande. ‘De huizen hebben een verdieping.’ De woningen zijn bedoeld voor ‘één of twee personen of een klein gezin met kind’. Behalve de verbeteringen ziet de stichting ook kans om zes extra woningen te bouwen. Hoe de woningen er precies uit komen te zien, is nog niet bekend. Er is nog geen aannemer voor het project gevonden.

De huidige bewoners krijgen minimaal een jaar de tijd om te verhuizen. ‘Wij helpen hen hierbij.’ Accolade verwacht in 2023 te starten met de sloop en nieuwbouw.

Leeuwarder Courant / 27 juni 2022

Lees verder

Plannen 116 huizen bij Sneek

24-06-2022

In ontwikkelgebied Het Perk, aan de rondweg in Sneek, willen Elkien en Frisoplan 116 nieuwe appartementen, rijtjeshuizen en waterwoningen ontwikkelen. Het voorontwerp van het bestemmingsplan is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân. Het gaat om het terrein waar voorheen garage Wander en de Friese Poort zaten. In het bestemmingsplan zijn 64 rijtjeswoningen en 24 waterwoningen opgenomen, daarvoor is Frisoplan verantwoordelijk. Elkien zorgt voor de ontwikkeling van 28 sociale huurappartementen. Als de inzagetermijn van 6 weken is verstreken, wordt er toegewerkt naar een definitief bestemmingsplan.

LC 23 juni 2022

Lees verder

Positieve ontvangst minder strenge bijstand

24-06-2022

Bij het projectbureau Budgetmaatje Fryslân van Solidair Friesland zijn ze blij dat mensen in de bijstand meer vrijheid krijgen. Coördinator Sandra Kwakman van Budgetmaatje Súdwest-Fryslân: ,,Het minder streng behandelen van gekregen boodschappen en zo is al langer bekend, maar dat het nu in regelgeving wordt vastgelegd is altijd beter.” Kwakman reageert op de brief van minister Carola Schouten (Armoede, Participatie en Pensioenen) aan de Tweede Kamer. Daarin staat dat mensen in de bijstand meer mogen bijverdienen en aan minder strenge regels hoeven te voldoen.

Budgetmaatje Fryslân staat mensen in de bijstand bij als er financiële problemen zijn. Die mensen krijgen het nu gemakkelijker, denkt Schouten. Toch blijft ze kritisch. Ze wijst op moeilijk te lezen brieven en onduidelijke procedures. Ook vindt ze dat bijstandsgerechtigden nog vaak van het kastje naar de muur worden gestuurd. ,,In de communicatie kan nog veel verbeterd worden. De brieven en formulieren zijn ingewikkeld, vooral voor migranten. Verder moeten aanvragen, regelingen, toeslagen, kwijtscheldingen en minimaregelingen elke keer opnieuw ingediend worden en worden mensen vaak doorgeschoven naar een collega.”

Boodschappen
Wethouder Hedwich Rinkes van Heerenveen zegt dat ze alle ontwikkelingen in het bijstandsdossier nauwgezet volgt sinds haar aanstelling in 2020. Rond deze tijd speelde in de gemeente een grote kwestie rondom de terugvordering van boodschappen van een bijstandsgerechtigde. In 2018 werd 14.000 euro gevorderd van deze persoon, die wel eens boodschappen kreeg van de ouders. Later bleek de vordering onrechtmatig te zijn, en moest ze teruggedraaid worden. De wethouder kon zich niet vinden in de strenge regelgeving. ,,Ik heb me heel erg verbaasd over de regels omtrent boodschappen en het ontvangen van giften. Ik snap dat er een grens moet zijn, maar daar ben ik wel van geschrokken.” In lijn met de minder strenge aanpak die minister Schouten voorstelt, wilde Rinkes al niet alle overtredingen bestraffen. ,,Bij ons was het al zo dat niet elke fout leidt tot boetes.” Rinkes benadrukt de menselijke maat die minister Schouten ook benoemt. ,,We moeten met hoofd en hart denken, maar misschien heeft het hart wel de overhand.” De wethouder meent dat de individuele aanpak hierbij goed kan uitpakken. Zo vindt ze dat er niet alleen hulp moet worden geboden bij het vinden en aanbieden van werk, maar ook moet worden gekeken naar wat een bijstandsgerechtigde verder nodig heeft. ,,We moeten kijken wat iemand daadwerkelijk verder helpt, misschien is dat niet werk maar bijvoorbeeld mentale hulp.”

Stap naar werk kleiner
Waar Rinkes de stap tot werken dus niet direct als cruciaal ziet, lijkt wethouder De Vries van Noardeast-Fryslân vooral te spreken over de mogelijkheden hiervoor. ,,We waren al bezig met dergelijke projecten. Het is mooi dat wanneer deze mensen participeren dat ze daar wat voor krijgen. We zijn wel eens kritisch op het kabinet, maar dit maakt ons heel enthousiast.” De Vries ziet de positieve gevolgen van werken en hiervoor beloond worden. ,,Het gaat om er toe doen, dat het mag lonen. De stap naar regulier werk wordt zo kleiner.”

Jorien de Keijzer - Kamerbrief
Het Friesch Dagblad 23 juni 2022

Lees verder

BALK | Geld voor plan om gasvrij te worden

10-06-2022

Een project om Balk gasvrij te maken, krijgt 175.000 euro van de gemeente De Fryske Marren. Het gaat om de projectkosten voor 2022. Dat meldt de gemeente. Het project, Warmtenet Balk, zoekt uit op welke manier ongeveer 1900 woningen en 250 andere gebouwen in het dorp van het gas gehaald kunnen worden. Afgelopen maand is een onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat in een aantal wijken aquathermie een mogelijkheid is. Met die techniek kunnen gebouwen worden verwarmd of verkoeld met water. Op andere plekken wordt gekeken naar bijvoorbeeld warmtepompen. Uitdagingen zijn er ook, schrijft de gemeente. ‘Zo zijn de historische gebouwen langs De Luts een uitdaging.’ Het project heeft tot en met 2025 1,7 miljoen euro nodig. Dat geld is nodig voor onder meer het technisch ontwerp.
 

<LC 09.06.22> 

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ruim 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 14 gemeenten en 8 verhuurders. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.