content image

Beste leden van De Bewonersraad en andere geïnteresseerden,

We leven met elkaar in een roerige, crisisachtige tijd. Een tijd die we nog nooit hebben meegemaakt en die heel veel beperkingen oplegt in ons dagelijks leven. Veel mensen zitten noodgedwongen thuis te werken, kinderen kunnen niet naar hun vertrouwde school of sportvereniging, lege winkelschappen, stille straten en angst. Angst om ziek te worden, angst om straks geen of een veel lager inkomen te hebben of angst om eenzaam te worden. Het is een onzekere tijd waarbij niemand kan voorspellen hoe lang het Coronavirus nog om zich heen slaat en wat voor gevolgen dit heeft voor ons persoonlijk leven in de toekomst. Wij zullen onze website steeds zo actueel mogelijk houden wanneer er nieuwe maatregelen zijn aangekondigd door het RIVM of het kabinet. Weet dat ook in deze donkere tijd De Bewonersraad er voor u is!

Wij blijven ook nu voor u de belangen behartigen wanneer het gaat om huurderszaken: wij blijven in contact met u en met de corporaties. Maar wij gaan door deze crisis nog een stapje verder. Vanaf vandaag willen wij uw hulpvragen en uw hulpaanbod aan elkaar gaan koppelen. Op deze manier ondersteunen wij elkaar, ondersteuning wat nu zo hard nodig is. Dus heeft u een hulpvraag of wilt u graag iemand helpen, bekijk dan de mogelijkheden op onze website!

We hopen dat we snel door deze crisis heen komen en dat we zo snel als mogelijk ons vertrouwde leventje weer kunnen oppakken. Daar hebben we allemaal een eigen verantwoordelijkheid in door gehoor te geven aan de RIVM richtlijnen. Beste mensen, let een beetje op u zelf en op elkaar!

Heel veel sterkte de komende tijd.

Gert Brouwer
Algemeen directeur De Bewonersraad

Kunnen we elkaar helpen?

In tijden van Corona ontstaan ook mooie initiatieven, die voor meer onderlinge verbinding zorgen en zorgen voor elkaar.
De Bewonersraad helpt mee: we brengen hulpvragen en mensen die willen helpen bij elkaar. 

Heeft u hulp nodig voor het halen van boodschappen, medicijnen? Wilt u een boek of speelgoed ruilen/lenen? Even met iemand praten? Heeft u andere vragen? Er zijn vast mensen in uw buurt die dat voor u willen doen.(Onze actie geldt heel Friesland; u hoeft niet per se lid te zijn van De Bewonersraad).

Bemiddeling van hulpvraag en hulpaanbod vindt binnen 24 uur plaats op werkdagen en tijdens kantooruren.

KLIK OP EEN VAN ONDERSTAANDE KNOPPEN. 

 

 

200406 Nu.nl  'Overheid zal coulanter omgaan met innen schulden en betaling boetes'

06-04-2020

Mensen die een schuld hebben bij de overheid of een boete moeten betalen, worden de komende tijd vanwege de coronacrisis milder aangepakt. Dat staat in een brief die het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) heeft rondgestuurd naar deurwaarderskantoren en die is ingezien door het AD.

Op deze manier wil het kabinet mensen tegemoet komen die het al financieel moeilijk hebben door de maatregelen rondom het coronavirus.

In de brief van het CJIB staat onder meer dat deurwaarders zoveel mogelijk moeten voorkomen dat er beslag moet worden gelegd op financiële middelen als banktegoeden, salarissen, eigendommen en woningen.

Ook levert onderwijsorganisatie DUO tijdens de coronamaatregelen geen vorderingen aan bij het CJIB, waardoor mensen die hun studieschuld niet kunnen betalen geen deurwaarder op hun dak krijgen.

Tot slot kunnen mensen die hun boete niet kunnen betalen door de maatregelen uitstel of verlaging van de boete aanvragen. "Het uitgangspunt blijft dat boetes betaald moeten worden. Maar rekening houdend met gewijzigde omstandigheden als gevolg van de crisis, kan een boete later worden betaald", aldus de brief.

 

De versoepelde maatregelen gelden in ieder geval zolang de coronamaatregelen vanuit de overheid gelden. Eerder werd al bekend dat ondernemers en zzp'ers die door de coronacrisis in de financiële problemen komen, uitstel van betaling kunnen aanvragen voor veel meer soorten belasting en dat uitstel kan worden verleend tot 19 juni.

Lees verder

Bouwers vrezen grotere krapte woningmarkt

03-04-2020

 

 

In Nederland worden structureel te weinig woningen gebouwd. En veel van de woningen die gebouwd worden zijn te groot en te duur voor veel mensen die juist een huis proberen te bemachtigen. Dat concludeert de NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers in een halfjaarlijks rapport over de woningmarkt. Daaruit komt vooral naar voren dat de situatie verslechtert.

De NVB, wiens leden goed zijn voor 80 procent van de productie van nieuwbouwwoningen, merkt op dat de verkoop van nieuwbouwwoningen al minder werd door de stikstofproblematiek. De coronacrisis zorgt daarbovenop voor extra zorgen bij consumenten en vertraagt ook de afgifte van bouwvergunningen.

Om de problemen op de woningmarkt op te lossen zijn volgens de NVB per direct 315.000 woningen nodig. Dat zijn meer huizen dan de stad Rotterdam in zijn geheel telt, verduidelijkt de NVB. Na volgend jaar moeten er 625.000 woningen gebouwd zijn.

‘Hoewel de markt voor bestaande koopwoningen overkookt, daalde de verkoop van nieuwbouwwoningen in 2019 met 12 procent. Daarmee is sprake van de de grootste verkoopdaling van nieuwbouwwoningen sinds 2012’, aldus de NVB, die in het bijzonder wijst naar prijsstijgingen die het consumenten moeilijk maakt een woning te bemachtigen.

De vereniging vindt dat het rijk de regie moet pakken, onder meer door plekken aan te wijzen waar woningen gebouwd mogen worden. Verder roept de NVB de sector op om meer goedkope woningen te bouwen. Dit zou volgens de NVB goed kunnen door ook kleiner en dichter op elkaar te bouwen.

 

(Bron: Friesch Dagblad 3 maart 2020)

 

Lees verder

 

 

Plan voor appartementen in Franeker goed ontvangen

06-04-2020

De gemeente Waadhoeke wil meewerken aan het plan van Van Marrum Projectontwikkeling om op de plek van de leegstaande garage aan de Linthorst Homanstraat in Franeker een appartementencomplex te realiseren.

De Franeker projectontwikkelaar Van Marrum is bang dat het pand verwordt tot een rotte kies. Met de bouw van het wooncomplex wordt verpaupering van de buurt voorkomen. De Ford-garage aan de Linthorst Homanstraat staat namelijk op een prominente plek aan de toegangsweg van de wijk Schalsumerplan. Het beoogde appartementencomplex moet twaalf koopappartementen tellen.

Zowel de gemeente als buurtvereniging Arkens reageerden positief. Waadhoeke draagt bij in de sloopkosten van de garage en wil geld beschikbaar stellen voor de herstructurering van de infrastructuur. Zo wordt de aansluiting van de Linthorst Homanstraat op de A. van Voorthuijsenweg verlegd en zal er een nieuw wandelpad worden aangelegd. Het gaat om een gemeentelijke bijdrage van 220.000 euro.

 

Lees verder

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

01-04-2020

Het kabinet heeft op 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

(bericht van de rijksoverheid, 31 maart 2020)

 

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ruim 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 14 gemeenten en 8 verhuurders. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.