De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in vrijwel alle Friese gemeenten (behalve een aantal Waddeneilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en in het bijzonder voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan. De Bewonersraad vierde in 2018 het 25-jarig bestaan.

Weststellingwerf | website in bewerking

21-09-2020

De komende twee weken werkt Woningstichting Weststellingwerf aan de website. Dit heeft/kan gevolgen hebben voor de werking van de website, het indienen van reparatieverzoeken enz. Het huurdersportaal van Wst. Weststellingwerf is in ieder geval niet benaderbaar voor huurders en ook het woningaanbod zal de komende twee weken niet op de site worden gepubliceerd.

 

De afdeling klantenservice is bereikbaar via:
Telefoon: 0561 - 61 38 15 of e-mail: Info@wstweststellingwerf.nl

 

Lees verder

CDA’er Heerma wil actie tegen‘nationale wooncrisis’

17-09-2020

HUURSTIJGINGEN

Om wat te doen aan de ,,nationale wooncrisis”, is CDA’er PieterHeerma ,,bereid om serieus te kijken” naar manieren om huurstijgingenverder te beperken. Dat zei de fractievoorzitter tijdens het lange debatover de kabinetsplannen voor volgend jaar.
,,We kunnen inmiddels wel spreken van een nationale wooncrisis. Erworden gewoon te weinig betaalbare woningen gebouwd”, zei Heerma.Het vertrouwen dat de marktwerking de problemen op de woningmarktkan oplossen, is volgens de christendemocraat inmiddels wel verdwenen.
De ,,afgelopen jaren is er het nodige gebeurd om het beentje bij tetrekken”, maar er moet nog meer gebeuren, vindt Heerma.
Op vragen van GroenLinks-leider Jesse Klaver over een wet overhuurstijgingen die binnenkort door de Kamer wordt behandeld, zeiHeerma toe bereid te zijn om ,,serieus te kijken of je in de vrije markt diestijging verder kan terugdringen”. Wel wil Heerma eerst kijken hoe hetvoorstel er straks uitziet en wat zijn partij er dan precies aan wil doen.
Ook zijn coalitiegenoten Klaas Dijkhoff (VVD) en Rob Jetten (D66) gavenaan misschien wel verder te willen gaan dan de plannen van het kabinetmet de woningmarkt.

Lees verder

SNEEK | Zelfbewoningsplicht in Súdwest lijkt van de baan

21-09-2020

Het lijkt er niet op dat er een zelfbewoningsplicht komt in de
gemeente Súdwest-Fryslân. De fractie van de FNP had het college van B
en W gevraagd de mogelijkheden daarvoor te onderzoeken.

Bij een zelfbewoningsplicht moet de koper van een woning die ook zelf
bewonen. Dat moet voorkomen dat een woning gekocht wordt door een
speculant die het pand voor veel geld verhuurt, en zo de woningmarkt
verstoort. Zo’n plicht is momenteel nog niet wettelijk mogelijk, maar het
rijk overweegt dit te veranderen.

Voor een zelfbewoningsplicht moet de gemeente dan een
huisvestingsverordening opstellen. Volgens het college van B en W zijn
de problemen in Súdwest-Fryslân niet zo groot dat die een verordening
legitimeren. Ook denkt het college dat particuliere verhuurders wel
degelijk een bijdrage leveren aan de woningmarkt, bijvoorbeeld voor
mensen die snel een woning nodig hebben. Kopers van een
nieuwbouwkavel hebben bovendien al een zelfbewoningsplicht.

Lees verder

Maatregelen woningmarkt 2021 op een rijtje

16-09-2020

In deze factsheet de maatregelen voor de woningmarkt 2021 op een rijtje. 

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ruim 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 14 gemeenten en 8 verhuurders. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.