De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in alle Friese gemeenten (behalve de Waddeneilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en met name voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan. De Bewonersraad bestaat in 2018 25 jaar!

betaalikteveelhuur.nl

10-10-2018

Een grote groep huurders betaalt veel te veel voor veel te weinig. Maar daar iets tegen doen is lastig. Met betaalikteveelhuur.nl willen Julian Hessels en Douwe Hooijenga die drempel flink verlagen.

Lees verder

DRACHTEN | Woonwagenbewoners zijn het zat

09-10-2018

Voor de woonwagenbewoners uit Drachten is de maat nu wel eens vol. Na jaren van overleg en toezeggingen van de gemeente Smallingerland om een oplossing te vinden voor een 20-tal extra staanplaatsen, is er nog steeds geen zicht op die oplossing. Daarom heeft een aantal bewoners het voormalige kamp aan de Kromme Wijk bij Drachtstercompagnie bezet. De bewoners hopen hiermee de gemeente te bewegen om eindelijk in actie te komen.

De Bewonersraad steunt deze huurders in hun overleg met de gemeente. Morgenmiddag is er overleg met de burgemeester en wethouder Ter Keurs.

In de video legt woordvoerder Antonio Corpier uit waarom ze in actie zijn gekomen.

Lees verder

Zo kan het ook! | Symposium De Bewonersraad

12-10-2018

Op 16 oktober worden alle partijen in het veld uitgedaagd: gemeenten, provincie, corporaties, huurdersverenigingen, bouwers. Ze worden wakker geschud door de sprekers Diederik Samsom (voorzitter klimaattafel ‘Gebouwde Omgeving’) en professor dr. Ruud Veltenaar, onder leiding van Marijke Roskam.

Daarna is het spannend in hoeverre partijen zich gaan uitspreken over een gezamenlijke aanpak van de energietransitie in Friesland, met betaalbaarheid voor de sociale volkshuisvesting voorop.


Initiatiefnemer is De Bewonersraad.
De Bewonersraad is de grootste huurdersvereniging in Friesland met bijna 31.000 leden. De leden zijn huurders van corporatiewoningen.
In het kader van zijn 25-jarig bestaan daagt De Bewonersraad zijn stakeholders en relaties uit over bovenstaande. De pers is hierbij uitgenodigd.
 

Programma:

10.00 uur        Ontvangst

10.30 uur        Woord van welkom door algemeen directeur van De Bewonersraad, Frank van den Broek

10.45 uur        Aan het woord oud PvdA-leider en voorzitter van de klimmaattafel ‘Gebouwde Omgeving’ Diederik Samsom

11.30 uur        Korte koffiebreak

11.45 uur        Aan het woord TEDx spreker, trendwachter, inspirator en filosoof Ruud Veltenaar

12.30 uur        Napraten onder leiding van dagvoorzitter Marijke Roskam

13.00 uur        Afsluiting met een lunch en netwerkmoment

 

--------------------

 

Leeuwarden, 12 oktober 2018
 

Voor meer informatie:
Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland
Frank JHE van den Broek, tel. 058 – 216 5457 of 06 – 2222 5888

Lees verder

DRACHTEN | Woonwagenbewoners in protest

10-10-2018

Al enige jaren zijn de woonwagenbewoners in de gemeente Smallingerland in gesprek met de gemeente over de uitbreiding van een 20-tal staanplaatsen. De gemeente heeft dit nu weer op de lange baan geschoven. De bewoners gaan nu in protest en hebben het voormalig terrein in Drachtster Compagnie betrokken. 
De Bewonersraad steunt de belangen van deze huurders in hun overleg met de gemeente.

De gemeente heeft aangegeven over een paar weken met structurele oplossingen te zullen komen.

De LC berichtte er uitgebreid over.

 

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ca. 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 18 gemeenten en 6 corporaties. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.