De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in alle Friese gemeenten (behalve de Waddeneilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en met name voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan. De Bewonersraad bestaat in 2018 25 jaar!

Tarief voor verwijderen gasleiding blijft hoog

24-04-2018

Als een particulier van het gas af wil, blijft hem dat 687 euro kosten voor een huis en 366 euro voor een flatappartement. Netbeheerder
Alliander beroept zich op de wet.

Het alternatief zou zijn dat verwijderkosten via verhoging van het vastrecht over alle afnemers wordt omgeslagen. Daarvoor is een politiek
besluit nodig. De hoge afsluitrekening was aangekaart door het provinciebestuur, nadat D66 daar onlangs in een overigens door de
staten verworpen motie op had aangedrongen.

Lees verder

Afspraken sociaal wonen in Súdwest

20-04-2018

De vier woningcorporaties en vier huurdersverenigingen in Súdwest-Fryslân hebben samen met de gemeente hun handtekeningen gezet onder de zogeheten ‘raamovereenkomst sociaal wonen’. Daarin wordt vastgelegd dat de partijen ieder jaar met elkaar prestatieafspraken maken.

Het is voor het eerst dat zij uitspreken welke doelen zij samen nastreven. Daarbij wordt gekeken naar betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid.

Lees verder

HEERENVEEN | Accolade tekent contracten voor kwart eeuw

24-04-2018

Zes onderhoudsbedrijven hebben met Accolade een aannemingsovereenkomst getekend voor het onderhoud van 17.000 huurwoningen. Dat contract is 25 jaar geldig. Accolade heeft gekozen voor een zogenaamd RSG-contract (resultaat gericht werken), een nieuwe vorm van aanbesteden waarbij voor een langere periode afspraken worden gemaakt.

,,Wij zijn hier natuurlijk heel erg blij mee’’, zegt directeur Michiel Kranendonk van het gelijknamige onderhoudsbedrijf in Noordwolde. ,,Dit geeft ons meer zekerheid.’’ Het verhuurbedrijf voert de regie. De zes contractpartners treden op als adviseur en uitvoerder. Ze hebben
toegezegd aan de prestatie-eisen van Accolade te voldoen. Voor Kranendonk Vastgoed-onderhoud betekent dit in ieder geval een kwart eeuw werk. De andere bedrijven zijn Talen Noord in Makkum, Wits Noord in Drachten, Van der Geest in Leeuwarden, Boekema in Heerenveen en SW Vastgoedverbetering in Drachten. De ketenpartners staan financieel garant voor elkaar, mocht een van de partijen in moeilijkheden komen.

De corporatie bezit ruim 17.000 huurhuizen in plaatsen als Joure, Sneek, Franeker, Drachten en Heerenveen. Een groot deel van het vastgoed is relatief oud, waardoor renovatie zwaar op de begroting drukt. Alleen in 2016 gaf het verhuurbedrijf al dik 23 miljoen euro uit aan woning-onderhoud. Daarbij ging het voor ruim 11 miljoen euro om planmatig onderhoud. Met de nieuwe aanpak hoopt de verhuurder de onderhoudskosten te kunnen beperken. De zes gecontracteerde bedrijven mogen het onderhoudswerk aan de buitenzijde van de huurwoningen doen. 

Lees verder

LEEUWARDEN | PEL: zorgverzekering minima moet blijven

20-04-2018

Het Platform Eenpersoons huishoudens Leeuwarden (PEL) is het niet eens met de oproep van de Werkgroep Zorg voor de Minima.
Die stelde maandag in een mail aan de gemeenten dat de collectieve zorgverzekering voor minima, in Friesland de AV Frieso, geëvalueerd
moet worden en beter kan.

PEL vindt juist dat de verzekering een goede minimavoorziening is en dat die in haar huidige vorm moet blijven bestaan. De collectieve
verzekering werd in 1997 in Friesland in het leven geroepen.

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ca. 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 18 gemeenten en 6 corporaties. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.