De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in vrijwel alle Friese gemeenten (behalve de eilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en met name voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan. De Bewonersraad vierde in 2018 het 25-jarig bestaan.

Een miljoen gezinnen zonder buffer

28-01-2020

Ruim de helft van de groep is niet in staat 500 euro bij elkaar te brengen

Eén op de zeven Nederlanders heeft in geval van financiële nood geen beschikking over een reservepotje van 2000 euro. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van eigen onderzoek.

Met name huurders, alleenstaanden met kinderen en mensen die rood staan op betaalrekeningen zijn vaker financieel kwetsbaar.
DNB noemt het ‘weinig geruststellend dat ondanks meerdere jaren met een gunstig economisch tij en een dalende werkloosheid, nog altijd een substantiële groep financieel kwetsbaar is bij onvoorziene gebeurtenissen’. ‘Dit betekent dat hoewel Nederlanders over het geheel genomen bekendstaan als een spaarzaam volk, circa een miljoen Nederlandse gezinnen zich in een financieel kwetsbare
positie bevinden’, zo schrijft de toezichthouder.

Ruim de helft van die groep geeft aan niet eens in staat te zijn 500 euro bij elkaar te kunnen brengen. DNB wijst erop dat een spaarpot van 2000 euro al niet bepaald ruim is. De buffer die het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) adviseert om achter de hand te houden, ligt aanzienlijk hoger. Zo komt het Nibudadvies voor een alleenstaande zonder kinderen in een huurwoning al snel neer op
een financiële buffer van minimaal enkele duizenden euro's. Voor bijvoorbeeld woningeigenaren, autobezitters of huishoudens met kinderen worden hogere bedragen geadviseerd.

In het DNB-onderzoek gaven de ondervraagden ook aan hoe zij geld bij elkaar zouden brengen als ze te maken krijgen met een financiële tegenslag. Meestal wordt daarbij een spaarrekening aangesproken. Daarnaast zegt één op de zes voor een deel een beroep te moeten doen op familie of vrienden. Ook worden creditcards, rood staan en leningen genoemd als oplossingen. Ten slotte zijn er mensen die aangeven meer te gaan werken of bezittingen te verkopen om aan het benodigde geld te komen.

Om financiële problemen te voorkomen, moedigt DNB mensen aan om meer geld apart te zetten voor onverwachte uitgaven.

Lees verder

Adempauze voor schuldenaren

22-01-2020

Mensen die in een zogenoemd schuldhulptraject zitten, krijgen recht op een adempauze van twee maanden per jaar.

Het geeft hen wat meer lucht. Een Kamermeerderheid steunde het voorstel van regeringspartij D66 en oppositiepartij PvdA. D66-Kamerlid Steven van Weyenberg denkt aan het overslaan van een aflossing in de vakantiemaand juli en de kostbare feestmaand december. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) is er op tegen. Betrokkenen kunnen zo’n pauze nu zelf al regelen.

Lees verder

LEEUWARDEN | Vier zorgaanbieders haken af bij de aanbesteding van de WMO

22-01-2020

Grote zorgen over toekomst kwetsbare groep mensen. Vier zorgaanbieders in Leeuwarden haken af bij de aanbesteding van de WMO. En maken zich grote zorgen over de toekomst van hun cliënten.

,,De kans bestaat dat het aantal meldingen over verward gedrag toe gaat nemen. Dat de overlast op straat toeneemt”, dat zegt Ton Dhondt, psychiater en bestuurder van GGZ Friesland. Net als zorgaanbieders Zienn, de KwadrantGroep en Alliade besloot GGZ Friesland niet in te schrijven op de aanbesteding voor de Aanvullende Ondersteuning, de Thuis-ondersteuning en de Dagbesteding WMO, die afgelopen maandag sloot.

Alle partijen geven soortgelijke argumenten aan als reden waarom ze zich niet inschreven. Kort gezegd komt het hierop neer: de zorgaanbieders vrezen niet meer de kwaliteit van zorg te kunnen leveren die in hun ogen noodzakelijk is. ,,Wij zijn van mening dat het voor een specialistische aanbieder als Mind-Up (onderdeel van de GGZ, PvtH) niet mogelijk is maatschappelijk verantwoorde zorg te leveren binnen de kaders van deze aanbesteding”, schrijft Dhondt in de brief aan het college. ,,Op basis van de door de gemeente gestelde financiële kaders en de vele risico’s die bij de zorgaanbieders zijn komen te liggen, vinden wij het als organisatie onverantwoord om in te schrijven”, stelt Alliade. ,,Tot onze spijt kunnen wij op dit moment niet anders concluderen dan dat de opdracht en de bijbehorende voorwaarden niet kunnen leiden tot de kwaliteit van dienstverlening die wij voor ogen hebben of – nog belangrijker – die de meest kwetsbare burgers volgens ons nodig hebben”, verwoordt Zienn de reden om niet in te schrijven.

Alle vier de partijen leverden een vorm van zorg: van dagbesteding tot begeleiding. Alle drie de partijen doen al jaren mee in Leeuwarden. ,,Wij hebben de afgelopen jaren een fijnmazig netwerk op weten te bouwen”, aldus Alliade. De ervaring, de contacten van de vier zorgaanbieders gaan deels verloren nu zij een deel van hun werkzaamheden na 2021 niet meer uit zullen voeren. ,,We zullen altijd klaar blijven staan en doen wat in ons vermogen ligt”, zegt Dhondt. Maar op een gegeven moment kan je niet meer doen wat je graag zou willen. Dit betekent een verschraling van ons aanbod. Maar ook wij moeten onze medewerkers betalen.”

De aanbesteding gaat over de periode na 1 januari 2021. Dat vier zorgaanbieders niet meer meedoen, betekent niet dat er geen zorg wordt geboden aan de groep kwetsbare mensen die onder deze onderdelen van de WMO vallen. Een groep van in totaal zo’n 1000 tot 1500 mensen, aldus Dhondt van GGZ Friesland.

Volgens de gemeente hebben er zich namelijk meerdere partijen gemeld om de taken binnen de WMO uit te voeren. ‘Op basis van de eerste beoordeling voldoen ze aan de eisen’, schrijft de gemeente in een brief aan de raad om daarna te stellen dat de aanbiedingen beoordeeld worden. Ondanks dat de inhoudelijke beoordeling nog niet is afgerond, weet de gemeente in de raadsbrief al wel te vertellen dat er vanaf 2021 voldoende kwalitatief hoogwaardige aanbieders zijn.

Waar de zorgaanbieders vandaan komen, is niet duidelijk. En ook blijft voorlopig ongewis waarom de partijen die zich ingeschreven hebben, denken wel de kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen bieden.

De gemeente reageert ook op de argumenten van de vier partijen die zich niet hebben ingeschreven. Die argumenten verdienen volgens de brief zeker aandacht maar zullen niet leiden tot kwalitatief onvoldoende ondersteuning.

 

Lees verder

Kamervragen over compensatie huurders wiens huurtoeslag onterecht stop is gezet

21-01-2020

Eind vorig jaar bleek uit een uitspraak van de Raad van State dat de Belastingdienst ten onrechte huurders met een hoge huur huurtoeslag weigerde of stopzette. De ministeries van Financiën en Binnenlandse zaken willen gedupeerde huurders niet compenseren. Het CDA vraagt in Kamervragen om dit toch te doen.

 

Verworven recht

Huurders met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens (dit jaar €737,-) kunnen geen huurtoeslag krijgen. Er is een uitzondering voor huurders die al huurtoeslag ontvangen als de huurprijs door huurverhoging boven de grens uitkomt. Dit heet het ‘verworven recht’.  Bij huurders die tijdelijk een hoger inkomen hadden waarmee er geen recht was op huurtoeslag, maar die daarna weer een inkomen hadden waarmee ze wel weer recht hadden op huurtoeslag, oordeelde de Belastingdienst dat ze hun verworven recht kwijt waren geraakt. Onterecht, zo blijkt uit de uitspraak van de Raad van State.

Honderden huurders liepen zo huurtoeslag mis, of moeten de huurtoeslag terugbetalen. 

 

Kamervragen

Dat wil het CDA ook. Op eerdere Kamervragen antwoorden de ministers van Binnenlandse zaken en van financiën dat ze vinden dat er door de uitspraak van de Raad van State een ‘nieuwe interpretatie’ van de regeling is ontstaan, waardoor ze huurders niet met terugwerkende kracht tegemoet hoeven te komen. Dat is onzin, stelden belastingdeskundigen afgelopen zaterdag bij BNNVARA Kassa. De regel is altijd hetzelfde geweest maar werd verkeerd toegepast door de Belastingdienst.

Reden voor het CDA om opnieuw vragen te stellen over het verworven recht. Zo willen ze onder andere weten of er geen aanleiding is om ‘het nieuwe beleid, dat helemaal niet nieuw blijkt te zijn, met terugwerkende kracht toe te passen? En hoe gaat u dit aanpakken?’

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ruim 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 14 gemeenten en 8 verhuurders. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.