De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in vrijwel alle Friese gemeenten (behalve de eilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en met name voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan. De Bewonersraad vierde in 2018 het 25-jarig bestaan.

OPENDE: Gratis week kamperen op camping voor minima

23-07-2019

Afgelopen zaterdag opende Appie Wijma zijn minimacamping in Opende. ,,Alles is hier gratis, iedereen die het moeilijk heeft is hier welkom, om lekker vakantie te vieren." Gezinnen die moeten rondkomen van een minimaal inkomen mogen hier gratis een week kamperen.

,,De meeste tenten kreeg ik gratis aangeboden door particulieren'', zegt campingbaas Appie Wijma (54). 

Plek voor 24 campinggasten
In het pand richtte hij een hoek in waar de campinggasten op hun gemak koffie kunnen drinken en televisie kunnen kijken. Ook creëerde hij een zitje in zijn rozenbedrijf waar de gasten bij slecht weer kunnen genieten van de bloemen en het vele groen. Wijma heeft plek voor 24 campinggasten. Naast de gratis campingplaatsen voor gezinnen die moeten rondkomen van een bescheiden inkomen, is er ruimte voor vier tot vijf caravans en tenten van kampeerders die worden geacht te betalen.

Over de prijs doet Wijma niet moeilijk. ,,Die bepalen de mensen zelf.'' De inkomsten hieruit komen ten goede aan de 'minima-camping'. ,,Wie enig gevoel voor de medemens heeft, trekt royaal de portemonnee.''

Eerste gasten
Volgende week zaterdag verwacht hij zijn eerste gasten op camping Polemonium (Jacobsladder), wat verwijst naar het Oude Testament. ,,Op de camping trekken wij mensen die door omstandigheden in financiële nood zijn geraakt. Als je je bevindt op de onderste trede van de ladder, kun je alleen nog maar naar boven.''

Wijma roept de beter gesitueerden op af en toe een royaal gebaar te maken naar zijn toekomstige gasten op de camping. ,,Wie ergens in de buurt een barbecue houdt, zou ons wat vlees kunnen brengen. En een doos ijs is ook altijd welkom. Hebben de kinderen bij ons op de camping ook eens wat.''

Pannenkoekendag
Wijma heeft in eigen omgeving al mensen gevonden die willen helpen: ,,De eigenaren van Museum Ot en Sien in Surhuisterveen geven gratis entreekaarten weg aan onze gasten.'' Hij roept de woensdag uit tot pannenkoekendag op de camping. ,,Die sponsor ikzelf'', zegt hij. Ook stelt hij zijn eigen teelt – aardappelen en groente – gratis beschikbaar aan zijn gasten. ,,De gasten moeten wel zelf hun maaltijd bereiden.''

Zelf is Wijma naar eigen zeggen helemaal geen vakantieman. ,,Een dagje uit vind ik heel plezierig. Maar voor een doener als ik is op vakantie gaan een ramp.''

Dit komende, eerste seizoen heeft Wijma nog volop plaats. Aanmelding kan onder meer via diaconieën van kerken. Maar het reserveren doet de campingbaas zelf. Afgelopen zaterdag kwam hij in contact met een moeder ergens uit het Westerkwartier die om financiële redenen al veertien jaar niet op vakantie gaat. ,,Zij komt volgende week met haar dochter. Het meisje zei tegen mij: Nu kan ik op school vertellen dat ik ook op vakantie ga.''

 

Lees verder

Dag van het Huren

22-07-2019

Op 12 oktober a.s. is het weer de Dag van het Huren. Dan organiseren corporaties in heel Nederland activiteiten om publiek te laten zien wat zij doen aan nieuwbouw- en renovatieprojecten, verduurzaamde en duurzame woningen en dergelijke. 

De woningcorporaties zorgen ervoor dat 4 miljoen mensen een woning hebben.

Lees verder

LEEUWARDEN | Koopwoning in Friesland is nu twee keer zo duur als in 2000

23-07-2019

Wie nu in Friesland een bestaande woning koopt, betaalt gemiddeld twee keer zoveel als net na de eeuwwisseling.

Een bestaande woning in Friesland ging afgelopen kwartaal voor gemiddeld 233.254 euro van de hand. Sinds 2000 zijn de prijzen altijd gestegen, op vier crisisjaren na (2009, 2011, 2012 en 2013). In 2014 werd de stijgende lijn weer opgepakt. Op dit moment betaalt een koper in Friesland voor zijn huis gemiddeld circa 60.000 euro meer dan in 2014, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De huizenhandel is in Friesland de levendigste van het land, meldt de cijferdienst. In het tweede kwartaal steeg het aantal transacties ten opzichte van een jaar eerder met 11 procent naar 2165. In geen andere provincie lag het stijgingspercentage hoger.
Aannemelijk is dat de stijging van zowel prijs als aantallen transacties wordt beïnvloed door een toenemend aantal particuliere beleggers. Friese makelaars melden een groeiend aantal private partijen dat huizen koopt voor de verhuur nu spaargeld en obligaties vrijwel niet renderen.

Die trend is terug te zien in de CBS-cijfers over de Friese huizenmarkt: het aantal huurwoningen in handen van private partijen is sinds 2012 met ruim 5000 gestegen naar ruim 30.000. In dezelfde periode daalde het aantal huurwoningen in corporatieve handen met ruim 1000 naar 80.700.
Friesland telt bijna 300.000 woningen. Ruim 180.000 daarvan zijn koopwoningen.

 

Lees verder

Huurders maken zich zorgen om middeninkomens

19-07-2019

Het regent reacties op het wetsvoorstel waarmee het Kabinet de inkomensgrenzen voor sociale huur wil verlagen en hogere inkomensafhankelijke huurverhogingen wil doorvoeren. Huurders waarschuwen dat middeninkomens hiermee nog verder in de knel komen op de woningmarkt.

In Friesland hebben we veel minder te maken met de problematiek van huurders met middeninkomens.

Huurders kunnen nog tot 7 augustus op het wetsvoorstel reageren via de openbare internetconsultatie


De voorgestelde wijzigingen voor u op een rijtje.

Twee inkomensgrenzen

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen komen er twee inkomensgrenzen voor toegang tot sociale huur: één voor eenpersoonshuishoudens en één voor meerpersoonshuishoudens. Op dit moment is er één inkomensgrens voor alle huishoudens. Om een sociale huurwoning te kunnen huren moet het (al dan niet gezamenlijke) jaarinkomen op dit moment lager zijn dan €42.436,-.

Grenzen omlaag

In het wetsvoorstel gaat de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens fors omlaag. De inkomensgrens voor huishoudens van 2 en meer personen gaat licht omlaag. 

 

wetsvoorstel

nu

1 persoon

€35.000,-

€42.436,-

2 of meer personen

€42.000,-

€42.436,-

 

 

Jaarlijkse huurverhoging

Vier inkomensgrenzen

Op dit moment kunnen sociale huren ieder jaar maximaal 2,5% boven inflatie stijgen. Bij een (al dan niet gezamenlijk) jaarinkomen boven de € 42.436,- is dat 4% boven inflatie. Op dit moment is er dus één grensbedrag waarboven hurende huishoudens een extra huurverhoging kunnen krijgen. In het wetsvoorstel komen er vier verschillende grenzen: twee voor eenpersoonshuishoudens en twee voor meerpersoonshuishoudens.

Grote huursprongen

In het wetsvoorstel gaat de jaarlijkse huurverhoging er anders uitzien. Huurders met middeninkomens kunnen een huurverhoging tegemoet zien van 50 of 100 euro per maand. Bij welk inkomen krijgt u met de huurstijging van €50,- per maand te maken? En bij welk inkomen kan uw huur met €100,- per maand omhoog? 
 

50 euro per maand 

Uw huur kan met 50 euro per maand omhoog als u:

  • Alleenwonend bent en een jaarinkomen heeft tussen de €45.000 en €55.000
  • Medebewoner(s) hebt en een gezamenlijk jaarinkomen heeft tussen de €52.000 en €74.500

Deze extra huurverhoging kan ieder jaar worden herhaald, totdat de kale huur van de woning de sociale huurgrens (op dit moment €720) heeft bereikt. 
 

100 euro per maand

Uw huur kan met 100 euro per maand omhoog als u:

  • Alleenwonend bent en een jaarinkomen heeft dat hoger is dan €55.000
  • Medebewoner(s) hebt en een gezamenlijk jaarinkomen heeft van meer dan €74.500

Deze extra huurverhoging kan ieder jaar worden herhaald en tot boven de sociale huurgrens (€720,-) worden doorgezet. Als huurprijsplafond geldt de maximale huurprijs van de woning volgens het woningwaarderingsstelsel. Zeker in steden ligt de maximale huurprijs erg hoog. Zo krijgen huurders met een huurprijs die al vér boven de sociale huurgrens ligt er nog eens forse extra huurverhogingen bij.
 

Uitzonderingen

Op dit moment zijn AOW’ers en grote gezinnen uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Hetzelfde geldt voor chronisch zieken of mensen met een handicap. In het huidige voorstel komen de uitzonderingen voor AOW’ers en grote gezinnen te vervallen. De uitzondering voor chronisch zieken en gehandicapten blijven bestaan.

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ruim 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 14 gemeenten en 8 verhuurders. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.