De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in vrijwel alle Friese gemeenten (behalve Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en met name voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan. De Bewonersraad vierde in 2018 het 25-jarig bestaan.

SNEEK | ‘Doorbraak Nij Ylostins aanstaande’

22-05-2019

Deze week nog wordt waarschijnlijk duidelijk of de bewoners van Nij Ylostins bij elkaar kunnen blijven wonen in IJlst. Wethouder Stella van Gent verwacht op korte termijn een doorbraak. Die toezegging deed ze gisteravond in de commissie Doarp, Stêd en Omkriten.
Morgen gaat de wethouder van Súdwest-Fryslân om de tafel met Elkien, Patyna en stadsbelang IJlst om te komen tot een oplossing voor de toekomst van Nij Ylostins.

Elkien wil het ouderencomplex met 55 appartementen tegen de vlakte gooien omdat het pand volgens de woningcorporatie gedateerd is. Het sloopplan betekent dat de dik veertig bewoners uit IJlst zouden moeten vertrekken,. IJlst liep in een manifestatie massaal te hoop tegen het sloopplan. Bij de commissie hield voorvechtster Joke Schilling opnieuw een maatschappelijk pleidooi.

Architect Rein Hofstra vulde aan met een cultuurhistorisch pleidooi. Nij Ylostins was, toen het gebouwd werd in 1972, een architectonisch hoogstandje van vooruitstrevende ouderenhuisvesting. ,,It soe foardroegen wurde moatte as gemeentlik monumint.” PvdA’er Habtamu de Hoop wilde van Van Gent weten of dat mogelijk is. ,,Als er aanleiding toe is, zijn wij daartoe bereid”, antwoordde de wethouder.

Lees verder

De rol van de raad was alleen een formaliteit, was de Haagse boodschap

21-05-2019

 

De gemeenteraad van Leeuwarden moet zwijgen over de burgemeestersbenoeming. Die mediastilte steekt af bij het oorverdovende lawaai in Den Haag.

De gemeenteraadsleden van Leeuwarden hebben zich keurig gehouden aan de voorgeschreven vertrouwelijkheid bij de procedure voor de benoeming van Sybrand Buma. Kaken stijf op elkaar, niks gelekt. Ze zijn er zaterdag in deze krant uitvoerig voor geprezen.

Het compliment smaakt wat wrang want de Leeuwarder stilte steekt wel erg af bij het oorverdovende lawaai uit Den Haag over de sollicitatie van Buma. In de gemeente is het lekken over een burgemeesterskandidaat een strafbaar feit. In het nationale parlement hoort het kennelijk bij de normale omgangsvormen. Zo kon De Telegraaf begin deze maand rustig meedelen dat de CDA-leider in de race was voor de burgemeesterspost in Leeuwarden.

Buma was niet in de gelegenheid het te ontkennen en dus kon de parlementaire pers los gaan. Niks geen verontwaardiging over het schenden van vertrouwelijkheid. Al snel was het een voldongen feit. Buma ging naar Leeuwarden. Er volgden beschouwingen en commentaren met de teksten die je vaker hoort bij een vertrek dat niemand echt jammer vindt. Spijtig dat je weggaat, maar alle begrip en veel succes. Daarna ging het vooral over het CDA na Buma.

En de gemeenteraad van Leeuwarden dan? Zeker, die speelde ook een rol, maar moest zich geen illusies maken. Nu Buma zich had gemeld, was zijn rol alleen maar een formaliteit, was de boodschap uit Den Haag. De vertrouwenscommissie kon ophouden met de procedure. Leeuwarden moest dankbaar zijn met de belangstelling van zo’n zwaargewicht uit de nationale politiek.

Sybrand van Haersma Buma is een achtenswaardig man uit een achtenswaardige familie en van een partij met hoge morele pretenties. Hem mogen we niet verdenken van een opzetje. Feit is dat het lek vaart gaf aan zijn sollicitatie. Afgelopen donderdag kwam de ontknoping. De NOS had er kennelijk op gerekend dat de zaak in Leeuwarden nog tijdens het achtuurjournaal rond zou komen. Niet dus. Is het dan helemaal zeker Ron, vroeg de presentator van dienst. ,,Niemand hier gaat er vanuit dat hij niet vertrekt’’, wist parlementair verslaggever Ron Fresen uit Den Haag te melden. Dat zegt veel over hoe ze daar over de lokale democratie denken.

De raad deed er wat langer over dan verwacht. Waardoor? Ook dat valt onder de geheimhoudingsplicht, althans dat is de raadsleden ingepeperd. In Leeuwarden waren ze er kennelijk niet gerust op, want de raadsleden werden zorgvuldig weggehouden van de massaal opgekomen pers. Er zou eens iemand haar of zijn mond voorbij kunnen praten. Of uiting geven aan begrijpelijk ongenoegen over de Haagse bemoeienis. Doen wij er dan helemaal niet toe?

Tegenwoordig kiest de gemeenteraad feitelijk zijn eigen voorzitter en de eerste vertegenwoordiger van de gemeente. Dat is grote winst voor de lokale democratie. De raad mag zelfstandig zijn keuze maken. Maar dat geldt wat minder als zich een Haagse hotemetoot meldt.

Leeuwarden hoeft zich over Buma geen zorgen te maken. Hij zal vast een goede burgemeester zijn. Wel jammer en ook raar dat de raad over zo’n belangrijk besluit geen verantwoording mag afleggen. De benoeming van Buma heeft veel weg van een ouderwetse procedure. Eind vorige eeuw nog werden in Haagse onderonsjes de burgemeestersposten verdeeld en bepaald wie er naar een gemeente mocht.

Deze keer was weer Den Haag bepalend, maar dan nu niet in alle stilte.

Rimmer Mulder is oud-hoofdredacteur van de LC

 

Lees verder

Klacht over huurhuis loont vaak

21-05-2019

Het aantal huurders dat opkomt voor z’n rechten groeit stevig. In 2018 stapten meer dan 10.000 huishoudens naar de Huurcommissie.
Dat is 30 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste maanden van dit jaar schoot het aantal meldingen opnieuw omhoog. De meeste geschillen gaan over de huurprijs en de servicekosten.

Huurders werden in 57 procent van de uitspraken in het gelijk gesteld. Dat is evenveel als in 2017. Huurders en verhuurders moeten wel steeds langer wachten op een uitspraak van de Huurcommissie, want door de vele meldingen duurt de behandeling van klachten langer dan normaal, ondanks het aantrekken van extra personeel. Zo staat in het jaarverslag dat gisteren uitkwam.

Veel klachten gaan over onderhoud van de woningen en aangetroffen schimmel. In een groot woononderzoek van het CBS en het ministerie van Binnenlandse Zaken bleek in april al dat een op de vijf Nederlanders in een huis met vochtplekken of schimmel woont.
Van de oude huurwoningen zit zelfs 40 procent vol vocht en schimmel.

Het kan flink lonen om naar de Huurcommissie te stappen, want het juridische overheidsorgaan kan met de wet in handen een bindende verlaging van de huurprijs afdwingen. De tijdelijke huurverlaging in verband met gebreken aan de woning leverde in 2018 een gemiddelde huurverlaging op van 231 euro per maand. Het toetsen van de afrekening van de servicekosten leverde huurders gemiddeld 248 euro per jaar op. Gemiddeld genomen ging de prijs 79 euro per maand naar beneden omdat bij aanvang van het huurcontract de prijs te hoog lag. Een huurder kan tot zes maanden na ingang van het huurcontract nagaan of de prijs klopt.

Lees verder

FRANEKER | Waadhoeke krijgt gemeentewapen

21-05-2019

De in 2018 gevormde gemeente Waadhoeke wil begin 2020 over een nieuw gemeentewapen beschikken. Dat wapen is mede de basis voor de nieuwe ambtsketen en eventueel een nieuwe gemeentevlag.

Er is een commissie ingesteld met leden uit de voormalige gemeenten Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en Littenseradiel. Een nieuw wapen wordt vaak gevormd uit elementen in wapens van de voormalige gemeenten of elementen die kenmerkend zijn voor de nieuwe gemeente.

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ca. 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 18 gemeenten en 6 corporaties. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.