content image

Beste leden van De Bewonersraad en andere geïnteresseerden,

We leven met elkaar in een roerige, crisisachtige tijd. Een tijd die we nog nooit hebben meegemaakt en die heel veel beperkingen oplegt in ons dagelijks leven. Veel mensen zitten noodgedwongen thuis te werken, kinderen kunnen niet naar hun vertrouwde school of sportvereniging, lege winkelschappen, stille straten en angst. Angst om ziek te worden, angst om straks geen of een veel lager inkomen te hebben of angst om eenzaam te worden. Het is een onzekere tijd waarbij niemand kan voorspellen hoe lang het Coronavirus nog om zich heen slaat en wat voor gevolgen dit heeft voor ons persoonlijk leven in de toekomst. Wij zullen onze website steeds zo actueel mogelijk houden wanneer er nieuwe maatregelen zijn aangekondigd door het RIVM of het kabinet. Weet dat ook in deze donkere tijd De Bewonersraad er voor u is!

Wij blijven ook nu voor u de belangen behartigen wanneer het gaat om huurderszaken: wij blijven in contact met u en met de corporaties. Maar wij gaan door deze crisis nog een stapje verder. Vanaf vandaag willen wij uw hulpvragen en uw hulpaanbod aan elkaar gaan koppelen. Op deze manier ondersteunen wij elkaar, ondersteuning wat nu zo hard nodig is. Dus heeft u een hulpvraag of wilt u graag iemand helpen, bekijk dan de mogelijkheden op onze website!

We hopen dat we snel door deze crisis heen komen en dat we zo snel als mogelijk ons vertrouwde leventje weer kunnen oppakken. Daar hebben we allemaal een eigen verantwoordelijkheid in door gehoor te geven aan de RIVM richtlijnen. Beste mensen, let een beetje op u zelf en op elkaar!

Heel veel sterkte de komende tijd.

Gert Brouwer
Algemeen directeur De Bewonersraad

Kunnen we elkaar helpen?

In tijden van Corona ontstaan ook mooie initiatieven, die voor meer onderlinge verbinding zorgen en zorgen voor elkaar.
De Bewonersraad helpt mee: we brengen hulpvragen en mensen die willen helpen bij elkaar. 

Heeft u hulp nodig voor het halen van boodschappen, medicijnen? Wilt u een boek of speelgoed ruilen/lenen? Even met iemand praten? Heeft u andere vragen? Er zijn vast mensen in uw buurt die dat voor u willen doen.(Onze actie geldt heel Friesland; u hoeft niet per se lid te zijn van De Bewonersraad).

Bemiddeling van hulpvraag en hulpaanbod vindt binnen 24 uur plaats op werkdagen en tijdens kantooruren.

KLIK OP EEN VAN ONDERSTAANDE KNOPPEN. 

 

 

LEEUWARDEN | Ruim 40% huizen Vlietzone is van pandjesbazen

08-04-2020

Dat blijkt na uitgebreid onderzoek door de Stichting Vlietvaardig.

‘Het bevestigt het beeld dat we hadden van de Vlietzone’

,,Ik vind het onvoorstelbaar dat dit heeft kunnen gebeuren zonder dat er iemand bij de gemeente op het idee is gekomen dat hier iets goed fout gaat”, zegt Otto van der Galiën van Lijst058. ,,Ik ben bang dat het gevoel van ‘nut en noodzaak’ om de problemen in de Vlietzone aan te pakken nog niet echt geland is bij het college”, verwoordt Marcel Visser van de VVD zijn eerste reactie bij het zien van de lange lijst van pandeigenaren. ,,Het bevestigt het beeld dat we hadden van de Vlietzone”, voegt Julie Bruinincx van D66 toe. ,,Ik vind het schandalig dat bewoners deze lijst hebben moeten samenstellen omdat de gemeente die niet had of niet wilde overhandigen”, zegt Mirka Antolovic van de PvdA.

De Stichting Vlietvaardig bekeek de afgelopen maanden alle ruim 3100 adressen in de wijk in de bestanden van het Kadaster. Daarin staan gegevens over eigenaren en de functies van panden. Van die 3100 adressen hebben bijna 2900 adressen alleen een woonfunctie. Dat kunnen huizen zijn, maar ook woningen die zijn opgedeeld in appartementen of studio’s. Bijna 1300 van de adressen zijn in handen van pandjesbazen.

,,Dat betekent dus dat de eigenaar van het pand er niet zelf woont, maar het verhuurt”, vertelt Sebas Veenstra van Vlietvaardig. Het grote aantal huisjesmelkers en de concentratie van zorgverleners gelden als twee van de grootste problemen van de wijk.

De stichting, die strijdt tegen de verloedering van de wijk, moest het wel zelf uitzoeken, omdat de gemeente geen beeld had van het aantal pandjesbazen. ,,Het heeft zeker honderd uur en 5000 euro gekost om de gegevens boven water te halen”, gaat Veenstra verder.

Voor de volledigheid: Elkien en WoonFriesland verhuren woonruimte op 857 adressen, de andere ruim 800 adressen zijn huizen of appartementen die eigendom zijn van de bewoner zelf.

Uit het onderzoek van de stichting komt een aantal opmerkelijke zaken naar voren. Zo is Arend Stuit de grootste particuliere verhuurder met ruim 80 adressen in de Vlietzone. Ook Harrie Kruize is met 66 wooneenheden goed vertegenwoordigd, evenals de gebroeders Wierda die 58 locaties verhuren.

Ook blijkt uit de gegevens van het Kadaster dat honderden verhuurde appartementen en studio’s veel kleiner zijn dan 65 vierkante meter – een eis die de gemeente stelt aan nieuwe woningen en appartementen. Voor de Vlietzone overweegt de gemeente die grens zelfs nog te verhogen.

,,WoonFriesland bouwt op dit moment een complex aan het Vliet waarbij de appartementen ook kleiner zijn dan de minimumeis van de gemeente. Hoe kan de gemeente daarvoor een vergunning hebben afgegeven?”, vraagt Mirka Antolovic van de PvdA zich af.

,,Deze lijst onderstreept de noodkreet die bewoners eerder hebben geuit over de achteruitgang van de wijk, die deels voorkomt uit achterstallig onderhoud en verwaarlozing van verhuurpanden”, zegt Julie Bruinincx van D66.

Zowel de PvdA als de VVD en D66 willen dat de gemeente haast maakt met de invoering van een woonvergunning om de particuliere verhuur aan banden te leggen. Die eis stelden de partijen al in december van dit jaar, de gemeente zegt de mogelijkheid te onderzoeken.

In een reactie laat wethouder Hein de Haan weten intussen uit de gemeentelijke systemen informatie over de woningen in het Vliet ‘gedistilleerd’ te hebben, tot op ‘pandniveau’ toe. De Haan kondigt aan de lijst te gaan vergelijken met die van Vlietvaardig.

Waar de Vlietzone uitkomt op een percentage ‘commerciële verhuurders van ruim 42 procent, houdt de gemeente het op 39,5 procent. ‘De gegevens van de gemeente ijlen echter enkele maanden na ten opzichte van de feitelijke situatie’, schrijft De Haan.

Op de vraag hoe het kan dat er op dit moment appartementen gebouwd worden die kleiner zijn dan de minimale gemeentelijke norm – vastgesteld in 2016 – kwam geen antwoord.

Tot vandaag konden raadsleden vragen indienen over het plan van aanpak voor de Vlietzone. Alle hier opgevoerde partijen hebben op basis van de lijst van Vlietvaardig extra vragen ingediend. Volgende week is er een (online) debat over de Vlietzone in de gemeenteraad.

 

(bron LC 08-04-2020)

 

Lees verder

200406 Nu.nl  'Overheid zal coulanter omgaan met innen schulden en betaling boetes'

06-04-2020

Mensen die een schuld hebben bij de overheid of een boete moeten betalen, worden de komende tijd vanwege de coronacrisis milder aangepakt. Dat staat in een brief die het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) heeft rondgestuurd naar deurwaarderskantoren en die is ingezien door het AD.

Op deze manier wil het kabinet mensen tegemoet komen die het al financieel moeilijk hebben door de maatregelen rondom het coronavirus.

In de brief van het CJIB staat onder meer dat deurwaarders zoveel mogelijk moeten voorkomen dat er beslag moet worden gelegd op financiële middelen als banktegoeden, salarissen, eigendommen en woningen.

Ook levert onderwijsorganisatie DUO tijdens de coronamaatregelen geen vorderingen aan bij het CJIB, waardoor mensen die hun studieschuld niet kunnen betalen geen deurwaarder op hun dak krijgen.

Tot slot kunnen mensen die hun boete niet kunnen betalen door de maatregelen uitstel of verlaging van de boete aanvragen. "Het uitgangspunt blijft dat boetes betaald moeten worden. Maar rekening houdend met gewijzigde omstandigheden als gevolg van de crisis, kan een boete later worden betaald", aldus de brief.

 

De versoepelde maatregelen gelden in ieder geval zolang de coronamaatregelen vanuit de overheid gelden. Eerder werd al bekend dat ondernemers en zzp'ers die door de coronacrisis in de financiële problemen komen, uitstel van betaling kunnen aanvragen voor veel meer soorten belasting en dat uitstel kan worden verleend tot 19 juni.

Lees verder

 

 

Tonnen voor sociale leefbaarheid

08-04-2020

De provincie Fryslân steekt de komende jaren 700.000 euro in het bevorderen van de sociale leefbaarheid in de provincie. Van het bedrag gaat 300.000 euro naar Tûmba, COC en HANN, die met het plan ‘Sûnens en Mienskip’ uitsluiting van mensen in de samenleving willen voorkomen en een gezonde levensstijl willen bevorderen. De andere 400.000 euro vertrouwt de provincie toe aan het Kansfonds, een landelijke instelling die projecten initieert om eenzaamheid en discriminatie tegen te gaan.

Lees verder

Plan voor appartementen in Franeker goed ontvangen

06-04-2020

De gemeente Waadhoeke wil meewerken aan het plan van Van Marrum Projectontwikkeling om op de plek van de leegstaande garage aan de Linthorst Homanstraat in Franeker een appartementencomplex te realiseren.

De Franeker projectontwikkelaar Van Marrum is bang dat het pand verwordt tot een rotte kies. Met de bouw van het wooncomplex wordt verpaupering van de buurt voorkomen. De Ford-garage aan de Linthorst Homanstraat staat namelijk op een prominente plek aan de toegangsweg van de wijk Schalsumerplan. Het beoogde appartementencomplex moet twaalf koopappartementen tellen.

Zowel de gemeente als buurtvereniging Arkens reageerden positief. Waadhoeke draagt bij in de sloopkosten van de garage en wil geld beschikbaar stellen voor de herstructurering van de infrastructuur. Zo wordt de aansluiting van de Linthorst Homanstraat op de A. van Voorthuijsenweg verlegd en zal er een nieuw wandelpad worden aangelegd. Het gaat om een gemeentelijke bijdrage van 220.000 euro.

 

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ruim 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 14 gemeenten en 8 verhuurders. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.