De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in alle Friese gemeenten (behalve de Waddeneilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en met name voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan. De Bewonersraad bestaat in 2018 25 jaar!

DRACHTEN | Raket moet voor verbinding zorgen

20-10-2018

Tussen de Tjaardaflats in Drachten staat sinds kort een raket met wel heel bijzondere functies. Maar brengt hij flatbewoners ook nader tot elkaar? Op 9 november is de officiële oplevering van de raket, met daarbij de eerste verloting. ,,Dan kan het verbinden beginnen.’’

De komende tien jaar maken de 234 huishoudens, die verspreid over de drie Tjaardaflats wonen, onderdeel uit van een soort prijzencircus.
Het begin deze week geplaatste raketkunstwerk, waarin een computer elke maand willekeurig een nieuwe kleur, een nieuw adres en dus een nieuwe prijswinnaar aanwijst, vormt hiervan het markante middelpunt. 

Er was iets nodig dat hen allemaal bindt, kunstenaar Koolen bedacht daarvoor het ludieke idee van de gezamenlijke loterij.Om de zes maanden verschijnt er een krantje, waarin de winnaars van de voorbije zes maanden worden voorgesteld. Dit magazine wordt huis-aan-huis in de drie woontorens verspreid. 

 

Lees verder

WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma en partners creëren “DreamHûs”

19-10-2018

In het voorjaar van 2019 komen op locatie van The Green Village op de campus van TU Delft drie exact nagebouwde woningen te staan met verschillende energielabels.
Onderzoekers, studenten, ondernemers en marktpartijen worden uitgedaagd om
betaalbare, gebruikersvriendelijke verduurzamingsoplossingen voor deze woningen
te bedenken en te testen. Hiermee willen partijen een slimme versnelling geven aan de verduurzaming van de bestaande sociale huurwoningen.

De Bewonersraad verleent steun aan het project Dreamhûs en opereert daarin als kritisch observator. Frank van den Broek, algemeen directeur: “voor ons staat betaalbaarheid op één bij alle ontwikkelingen. Wij treden op als ambassadeur van verduurzaming en energietransitie, maar sociale huurwoningen moeten altijd betaalbaar blijven voor huishoudens met smalle beurzen.”

De Bewonersraad brengt een expertisegroep van 5 nieuwsgierige huurders in die, samen met de tijdelijke bewoners van de proefwoningen, ervaringen met innovaties gaan opdoen. Een regiomanager van de huurdersvereniging fungeert daarbij ook als adviseur van de stuurgroep onder leiding van WoonFriesland.

Meer info op: dreamhus.nl 

Lees verder

BURGUM | Hoge bomen werpen schaduw over zonnepanelen op daken

20-10-2018

Meerdere inwoners van Burgum hebben last van hoge bomen die hun zonnepanelen in de  schaduw zetten. De gemeenteraad
wil dat er beleid voor komt. 

Zowel Freddy de Haan (FNP) als Age Kramer (CDA) zeiden dat nogal wat mensen in Burgum last hebben van hetzelfde probleem. ,,Beammen hearre by de Wâlden, mar wy wolle yn 2050 enerzjyneutraal wêze’’, aldus De Haan. Zijn oproep om met beleid te komen, kreeg instemming van meerdere partijen.
Wethouder Andries Bouwman zei dat de gemeente momenteel de gedragslijn volgt die inhoudt dat er niet gekapt of drastisch gesnoeid
wordt voor zonnepanelen. Bij woningbouwplannen wordt er wel rekening mee gehouden. De wethouder zal broeden op nieuw beleid.

Lees verder

Klimaatdebat energietransitie

18-10-2018

Met z’n allen de schouders eronder. Dat was de stemming over de energietransitie gisteravond tijdens het LC-Klimaatdebat, met Ed Nijpels van het Klimaatberaad als hoofdspreker. Toch lagen de ergernissen op de loer.

,,Wij kunnen allemaal ontzettend ons best gaan doen, maar als de echte vervuiler niet gaat betalen...’’, klonk het vanuit het publiek. De een
ergerde zich aan winkeldeuren die ’s winters openstaan terwijl de hete lucht naar buiten briest. De ander nam aanstoot aan de verlichting die hij zag vanaf de snelweg. ,,Hoeveel kantoren er wel niet verlicht zijn zonder dat er iemand werkt...’’
Ook VVD’er Nijpels kon zijn irritatie soms niet onderdrukken. 130 op de snelweg, kan dat niet wat lager? ,,De politieke partijen die het regeerakkoord hebben ondertekend, sluiten die maatregel helaas uit.’’ Een lichtpunt binnen de luchtvaart zijn volgens hem de eerste
vluchten op frituurvet. Maar ook daar mogen de ontwikkelingen best wat vlotter, vond Nijpels. ,,Voor 20 euro kunnen we tegenwoordig al op
en neer naar Barcelona. Dat is schandelijk.’’

Toch bracht Nijpels vooral een vleug optimisme mee. De klimaatdoelstellingen duur? Welnee. ,,Bedenk dat wij Nederlanders jaarlijks 4
miljard euro uitgeven aan roken.’’ Bovendien: uiteindelijk verdient de energietransitie zich terug, zo stelde hij. ,,Energiebesparing is een
feest voor de portemonnee.’’

Maar kunnen mensen met een kleine portemonnee de energietransitie nog wel bijbenen? Rein Swart vanwoningcorporatie Accolade had
daar zijn zorgen over. ,,Gemeenten denken: met het verduurzamen van huurwoningen kunnen we snel slagen maken. Maar onze huurders
zeggen: wij zitten aan de onderkant van de samenleving en wij draaien er nu voor op. Daar ontstaat een ongelijkheid.’’

Iets verdienen aan de klimaatakkoorden, dat was het stokpaardje van Marga Waanders. De burgemeester van Dongeradeel sprak namens
de Friese energiekoepel Ús Kooperaasje. ,,Ik geloof dat Friesland in 2050 energieneutraal kan zijn. Maar niet zonder draagvlak. Niet zonder gevoel van eigenbelang.’’ Kortom: wie investeert in het klimaat, moet daar iets van terugzien. Maar Waanders waarschuwde dat
burgers ook zelf moeten aankloppen bij de politiek. ,,Iets van bovenaf uitrollen, dat werkt gewoon niet meer. De energietransitie moet wel
van de mensen zelf worden.’’ Wat dat betreft viel de samenstelling van de zaal haar tegen. ,,Jonge mensen zie ik heel weinig op dit
soort bijeenkomsten.’’ Veel insprekers vonden dat de overheden best een tandje mogen bijzetten. ,,We hebben geen tijd meer. Een deltaplan is nodig’’, zei een man. Via Twitter kon zijn opmerking op instemming rekenen van weerman Gerrit Hiemstra. GedeputeerdeMichiel Schrier was tot slot hoopvol. ,,Ik denk dat we een heel eind kunnen komen. Dat moet wel. We hebben geen keuze.’’

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ca. 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 18 gemeenten en 6 corporaties. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.