De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in alle Friese gemeenten (behalve de Waddeneilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en met name voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan. De Bewonersraad bestaat in 2018 25 jaar!

LEEUWARDEN | ‘Bouw gasloze huizen gebaat bij verlaging grondprijs gemeenten’

07-04-2018

Gemeenten kunnen de bouw van gasloze woningen bespoedigen door de grondprijs te laten zakken, vindt aannemer Jan van der Meer (VDM, Drogeham). Hij deed de suggestie gisteren in Leeuwarden, waar zijn bouwbedrijf twaalf gasloze koophuizen langs de Bonke uit de grond stampt. ,,Wy koenen de grûn fan korporaasje Elkien oernimme foar net sa’n rare priis. Dat makket de huzen tige betelber’’, zegt Van der Meer.

De woningen aan de Diny Sprockstraat kostten 180.000 à 200.000 euro. Ze waren binnen een half uur verkocht aan mensen die op zoek waren naar een betaalbaar en energiezuinig huis met vrij uitzicht.
Volgens Van der Meer was het een buitenkansje. ,,In gasleaze wente is al gau 8000 euro djoerder as ien mei in gasoansluting. As gemeenten wat wolle mei de transysje nei fossylfrij wenjen, kinne se wat oan de kavelprizen dwaan’’, vindt de bouwer.
De nieuwe huizen staan tussen de Vrijheidswijk en Blitsaerd. Er ligt een gasleiding onder de straat, maar VDM maakt er een sport van deze onbenut te laten ten gunste van elektrische verwarming. Vooral bij rijtjeshuizen kan dit lonend zijn.
Er komen zonnepanelen op de daken. Vloerverwarming op de begane grond en stralingspanelen op de verdieping worden gevoed met een
warmtepomp die de binnenlucht benut.

 

Lees verder

LEEUWARDEN | Sloop en herbouw woningen Oost-Indische buurt

05-04-2018

DEN HAAG Na een lange juridische procedure mag de sloop en herbouw beginnen van 210 woningen in de Leeuwarder Oost-Indische
buurt. DeRaad van State veegde gisteren de laatste bezwaren van omwonenden van tafel. Zij vinden dat de herbouw te dicht op hun eigen erf komt te staan. Volgens de bestuursrechter hebben zowel de gemeente Leeuwarden als woningbouwcorporatie Elkien de belangen goed afgewogen. De nieuwe huizen leveren geen onaanvaardbare aantasting op van het woon- en leefklimaat.

In de Leeuwarder buurt, in de Balistraat en omgeving, worden 222 bestaande woningen gesloopt. De voornaamste bezwaarmakers
wonen aan de Timorstraat, ingeklemd tussen de Insulindestraat, de Delistraat en de Tweede Delidwarsstraat. De buren zijn bang voor minder bezonning en meer schaduw en twijfelen aan de juistheid van een rapportje dat hierover werd opgesteld.
Dat is onterecht, vindt de rechter, die de gevolgen voor de bezonning aan de Timorstraat ,,niet onevenredig’’ noemt. De nieuwe huizen aan
de Insulindestraat worden 14 meter hoog, die aan de Delistraten worden 10 meter hoog.
 

Lees verder

Kamerbreed zorgen om hoge energierekening huurders

16-04-2018

Huurders van slecht geïsoleerde woningen zien hun energierekening de komende jaren fors stijgen, terwijl ze daar niets aan kunnen doen. Donderdag 12 april debatteerde de Tweede Kamer over oplossingen voor dit probleem.

De energierekening dreigt de komende jaren flink te stijgen. Dat komt door de hogere energiebelasting. Naar verwachting betalen huishoudens in 2021 gemiddeld €175 meer dan in 2017.  Woon je in een slecht geïsoleerde woning? Dan kan de rekening nog veel hoger uitpakken. Huurders in die woningen zijn voor het nemen van maatregelen afhankelijk van hun verhuurder. In het debat bleek dat veel Kamerleden zich daar zorgen over maken.

Maatregelen nodig
Het zijn vaak ook nog eens de huurders met de laagste inkomen die in slecht geïsoleerde woningen wonen. Vorig jaar verscheen er al een onderzoek waaruit blijkt dat de kosten van de energietransitie ongelijk verdeeld zijn over de inkomensgroepen. De 10% armste huishoudens is nu 5% van het inkomen kwijt aan energie. Dat wordt in 2050 ruim 17%. Het is dus nodig dat er maatregelen komen.

 

Lees verder

Minister Ollongren gaat huisbazen aanspreken op discriminatie

27-03-2018

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken gaat de verhuurders van woningen aanspreken op discriminatie. Ze vindt het "bedroevend'' dat uit een steekproef van de Groene Amsterdammer is gebleken dat aspirant-huurders geregeld worden afgewezen omdat ze een migratie-achtergrond hebben.

Ollongren roept gedupeerden op om aangifte te doen. Maar ook de verhuurders en woningbemiddelaars moeten in actie komen, vindt ze.

"Het zou een goed idee zijn als de branche het voorbeeld van de Groene zou volgen en zelf zou onderzoeken of verhuurders en verhuurmakelaars Nederlanders van buitenlandse komaf achterstellen", aldus Ollongren.

"Discriminatie op de woningmarkt steekt in het bijzonder'', vindt Ollongren. "Want die belemmert mensen bij het opbouwen van een bestaan''.

De Groene concludeert dat een Nederlands klinkende naam 28 procent meer kans biedt op een uitnodiging voor een bezichtiging dan een 'Marokkaanse' achternaam. Ruim 90 procent van de verhuurmakelaars zou bereid zijn mee te werken aan discriminerende verzoeken.

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ca. 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 18 gemeenten en 6 corporaties. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.