De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in alle Friese gemeenten (behalve de eilanden en de gemeente Harlingen). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en met name voor de 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan. De Bewonersraad bestaat in 2018 25 jaar!

Vrije sector onbetaalbaar voor gezinnen en stellen

14-02-2018

Veel middeninkomens kunnen volgens NIBUD-normen helemaal geen huurprijzen boven de sociale huurgrens betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Platform 31. Toch zit de sociale sector voor hen op slot omdat zij meer verdienen dan de inkomensgrens van € 36.165,-.

Het onderzoek van Platform 31 laat zien dat stellen pas met een bruto jaarinkomen van € 40.635 een huurwoning boven de € 711,- kunnen opbrengen. Voor kleine gezinnen ligt deze grens op € 45.400 en voor grote gezinnen op € 56.000.

Steeds meer middeninkomens in te dure woning
Er zijn zeker 122.800 huishoudens die door de inkomensgrens niet terecht kunnen in de sociale sector, terwijl ze daar wel thuis horen. Steeds vaker komen deze huishoudens in een duurdere huurwoning terecht. De onderzoekers keken naar de verhuizingen de afgelopen twee jaar. Bijna 60% van deze huishoudens verhuisde naar een huurwoning, 43% hiervan kwam terecht in een huurwoning met een huurprijs boven de €711,- terwijl dat voor hen onbetaalbaar is. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde onlangs ook dat veel middeninkomens geen huurprijzen boven de sociale huurgrens kunnen betalen.

Lees verder

Lagere WOZ-aanslag voor dijkwoningen Waadhoeke

14-02-2018

De gemeente Waadhoeke gaat opnieuw de WOZ-waarde bepalen van 1300 woningen die op of aan een dijk staan in de gemeente Waadhoeke.
Een aantal inwoners van de Oudebildtdijk had bezwaar gemaakt tegen de WOZ-aanslag van 2017. Volgens hen mocht de gemeente, toen nog het Bildt, de grond die onderdeel uitmaakt van de dijk niet aanslaan omdat dit nog steeds de status van waterverdedigingswerk heeft.
De bewoners tekenden bezwaar aan naar aanleiding van de zaak van Jan Boogaard uit Nieuwkoop. Boogaard kreeg vorig jaar gelijk van de Hoge Raad na een procedure van twaalf jaar.

Waadhoeke gaat eerst alle aanslagen voor 2017 herzien. Wanneer het verschil tussen de oude en de nieuwe waarde meer dan 20 procent
bedraagt en minimaal vijfduizend euro is, komt er ook een compensatie voor 2013 tot en met 2016.

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ca. 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 18 gemeenten en 6 corporaties. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.