De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in vrijwel alle Friese gemeenten (behalve de eilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en met name voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan. De Bewonersraad vierde in 2018 het 25-jarig bestaan.

PBL: verduurzamen woningen wordt slechts enkele procenten duurder

14-02-2020

De kosten die de komende decennia gemaakt worden om woningen te verduurzamen, zullen volgens het PBL slechts ‘enkele procenten’ hoger uitkomen dan het planbureau eerder heeft berekend.

Vereniging van Woningcorporaties Aedes stelde gisteren in het AD dat de werkelijke kosten voor woningeigenaren wel 40 tot 50 procent
hoger kunnen uitvallen dan dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) had voorgespiegeld. Volgens het planbureau rekent Aedes vanuit een heel ander perspectief.

Het PBL berekende naar aanleiding van het Klimaatakkoord wat de verduurzaming de samenleving als geheel kost. Die nationale kosten
staan niet gelijk aan kosten voor woningeigenaren, waar Aedes het over heeft. Wie een huis laat renoveren, moet bijvoorbeeld btw betalen. Dat geld valt niet onder de ‘nationale kosten’ die het PBL vaststelt, omdat het in de belastingpot terechtkomt.

Een van die maatregelen in het Klimaatakkoord is dat tot 2030 zo’n anderhalf miljoen huizen beter worden geïsoleerd en van het gas af gaan. De woningcorporaties moeten daarin het voortouw nemen en zijn daar honderden miljoenen euro’s aan kwijt, aldus Aedes.
Een verschil in benadering is dat Aedes alle kosten van voorgenomen renovaties meerekent en het Planbureau voor de Leefomgeving niet.

Het PBL erkent wel dat diverse relatief kleine kostenposten niet zijn meegenomen in de raming. Het gaat bijvoorbeeld om verhuiskosten die mogelijk hoger uitvallen als een renovatie langer duurt omdat de woning meteen duurzamer wordt gemaakt. In het vervolg neemt het PBL ook zulke kosten mee. Dat de winst van aannemers buiten beschouwing zou zijn gelaten, klopt volgens het planbureau niet.
Uiteindelijk bepaalt de overheid voor een belangrijk deel wie de rekening betaalt. ,,In hoeverre de verduurzaming van woningen écht tot hogere kosten voor woningeigenaren gaat leiden, zal afhangen van onder meer subsidieregelingen en efficiencyverbeteringen in de bouwsector”, zegt PBL-directeur Hans Mommaas.

In het AD werd een PBL-onderzoeker geciteerd, die zei dat het ,,om grote bedragen gaat”. Een woordvoerder van het PBL noemt dat een
,,ongelukkig citaat”. Hij legt uit dat de totale verduurzaming miljarden euro’s vergt. Een kleine procentuele stijging levert dan al een relatief
hoog bedrag op.
Een ander verschil in benadering is dat Aedes alle kosten van voorgenomen renovaties volgens het planbureau meerekent. Dat doet het
PBL niet. ,,Kosten die niet zijn meegenomen door het PBL zijn bijvoorbeeld de kosten die de woningcorporaties toch al maken bij een
renovatie, zoals het tijdelijk verhuizen van mensen en het plaatsen van steigers.”

Minister Eric Wiebes (Klimaat) zei juist gerustgesteld te zijn dat het PBL cijfers bijstelt als dat nodig blijkt: ,,Het gaat altijd om ramingen. Heb je ooit een raming meegemaakt die je niet hoeft bij te stellen?” Volgens de minister worden de cijfers steeds bijgesteld als nieuwe informatie beschikbaar is. Hij beaamt dat nieuwe cijfers ook een aanpassing van het beleid kunnen betekenen. ,,Het gaat heus niet op de automatische piloot.”

Lees verder

FRANEKER | Compensatie eigen risico voor minima

07-02-2020

Inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke met een inkomen op bijstandsniveau kunnen in 2020 van hun gemeente een vergoeding van honderd euro ontvangen wanneer ze hun wettelijk eigen risico voor de zorgverzekering van 385 euro volledig besteed hebben.

De Compensatieregeling Eigen Risico geldt voor inwoners van 18 jaar of ouder met een inkomen op bijstandsniveau; het wettelijk sociaal minimum. Of dat inkomen uit werk, een uitkering of uit andere bron is, maakt niet uit.

Lees verder

Aedes: Woningcorporaties: meer flexibele woningen als oplossing voor spoedzoekers

18-02-2020

Woningcorporaties verwachten de komende jaren meer tijdelijke flexibele woningen te bouwen. Die kunnen een snelle oplossing zijn voor spoedzoekers, zoals gescheiden mensen, maar ook voor starters en studenten. Daarvoor is het wel nodig dat er meer locaties beschikbaar komen, dat de grondprijs wordt aangepast en dat procedures korter worden. Dat blijkt uit een onderzoek van Aedes onder 86 woningcorporaties. Aedes publiceert een brochure om de ervaringen van vier corporaties met verplaatsbare woningen breder te delen.

 

Corporaties bouwden zowel in 2017 als 2018 rond de 1.500 tijdelijke woningen. De ambitie (Aedes-agenda 2020-2023) is om te groeien naar 10.000 tijdelijke flexibele woningen per jaar.

Lees verder

Helft huurders ziet zichzelf nooit een huis kopen

13-02-2020

Nederlandse huurders zien zichzelf niet snel een huis kopen. Bijna de helft (48 procent) van de huurders in Nederland denkt zelfs nooit een eigen woning te kunnen aanschaffen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van ING.

De Nederlandse huurders die wel denken dat ze een huis kunnen kopen, verwachten dat pas op wat latere leeftijd te kunnen doen. Slechts 6 procent denkt voor zijn dertigste verjaardag een huis te kopen en nog eens 6 procent ziet zichzelf dat tussen zijn dertigste en vierendertigste doen.

Koophuis elders bereikbaarder
Voor het onderzoek heeft ING bijna 3.000 huurders ondervraagd die nooit een eigen woning bezaten. In landen als Spanje, Roemenië en Turkije is een koophuis voor jonge huurders bereikbaarder dan in Nederland. In Spanje verwacht maar 17 procent nooit te kunnen kopen.

Betaalbaarheid verslechterd
Volgens Marten van Garderen van ING hebben huurders in Nederland te maken met de veranderde wetgeving. ‘Om een huis te kunnen kopen moet je een flinke zak met geld meenemen. Daarvoor moet meestal worden gespaard en dat kost tijd. Je ziet daarom de leeftijd waarop Nederlanders een huis kopen, stijgen.’ Daarnaast is de betaalbaarheid verslechterd. ‘De maandlasten van een koophuis zijn gestegen ten opzichte van het inkomen’, aldus Van Garderen. Vooral starters hebben daar last van.


Niet graag sparen
Uit het ING-onderzoek blijkt verder dat Nederlanders die geen eigen woning hebben, over het algemeen niet graag sparen voor het kopen van een huis. Maar liefst 89 procent vindt het belangrijker om geld te reserveren voor bijvoorbeeld het aflossen van de studieschuld, reizen of het krijgen van kinderen. Alleen Oostenrijkers en Duitsers sparen nog minder graag voor een huis.

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ruim 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 14 gemeenten en 8 verhuurders. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.