De Bewonersraad werkt voor huurders!

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in alle Friese gemeenten (behalve de Waddeneilanden). De vereniging werkt voor huurders die een corporatiewoning huren en met name voor de meer dan 30.000 leden. Dat kunnen individuele zaken zijn of onderwerpen die meerdere huurders in een straat of wijk aangaan. De Bewonersraad bestaat in 2018 25 jaar!

Vacatures: word Regioraadslid van De Bewonersraad?

12-11-2018

Via het korte filmpje krijgt u een indruk van de werkzaamheden. 

Alleen voor leden
Aanmelden voor de Regioraad kan alleen voor leden van De Bewonersraad.
Regioraadsleden krijgen scholing en een vrijwilligersvergoeding. Interesse? Wees er dan snel bij.

Aanmelden
Voor het aanvragen van een belangstellingsformulier kunt u terecht bij info@debewonersraad.nl 
Meer informatie vindt u ook op: https://www.debewonersraad.nl/over-de-bewonersraad/regioraad 

Lees verder

JOURE | Corporaties doen 380 huizen weg

08-11-2018

De woningcorporaties in De Fryske Marren zijn van plan tot 2025 zo’n 180 woningen te slopen en 200 wat duurdere huurwoningen te verkopen. Daar moeten 300 nieuwe en kleinere huizen voor in de plaats komen. Met de verkoop van bestaande huurhuizen verwachten
Wonen Zuidwest Friesland, Accolade en Lyaemer Wonen ‘koopstarters’ te bedienen. De onderkomens zullen veelal in het lagere prijssegment
worden aangeboden.

In Joure, Lemmer en Balk is veel vraag naar sociale huurwoningen.

Lees verder

LEEUWARDEN | Proef geslaagd met spreekuurrechter

12-11-2018

Een proef met zogeheten spreekuurrechters bij de rechtbank Noord-Nederland is een succes, meldt de rechtbank. Bij de spreekuurrechter kunnen mensen een eenvoudig geschil (bijvoorbeeld een burenruzie of een geschil met een aannemer) voorleggen zonder dagvaarding of advocaat. De rechter adviseert over een schikking. Dat resulteerde in 91 procent van de gevallen in een akkoord.

Lees verder

Aedes: Leefbare dorpen: meebewegen met krimp

08-11-2018

Uit: Aedes-Magazine november 2018

Het novembernummer van Aedes-Magazine gaat onder andere over het leefbaar houden van dorpen in een regio die met krimp te maken heeft. Wetenschapper Gerard van Bortel vertelt over de start van de Innovatiechallenge Leefbare wijken en dorpen. En deelnemers en docenten van de Leergang Compliance vertellen hoe zij ermee omgaan als het schuurt tussen de wet en verantwoord handelen.
Lees het op www.aedesmagazine.nl.

 

In het novembernummer van Aedes-Magazine:

Leefbare dorpen
Met verschillende maatregelen verzacht woningcorporatie Thús Wonen in Noordoost-Friesland de gevolgen van krimp en houdt ze de dorpen in haar werkgebied leefbaar. Samen met onder andere de gemeente en de verenigingen Dorpsbelangen. De eerste stappen daarvoor kwamen vanuit de dorpen zelf.
Lees de reportage in het online Aedes-Magazine

Gerard van Bortel: ‘Ik werk graag mee aan innovatie in leefbaarheid’
Prangende kwesties op het gebied van de leefbaarheid in wijken en buurten op een vernieuwende manier oplossen met elkaar. Dat is het doel van de Innovatiechallenge 2018-2019. Een uitstekend initiatief, vindt Gerard van Bortel, universitair docent Housing Management aan de TU Delft en lid van de Raad van Inspiratie van de challenge.
Lees het interview in het online Aedes-Magazine

Lees verder
content image

Huurders

De Bewonersraad werkt voor huurders in het algemeen en met name voor de ca. 30.000 aangesloten leden. Wat levert lidmaatschap u eigenlijk op? Lees daarover meer en over alle ledenservice. 

content image

Gemeenten en Corporaties

Volgens de nieuwe Woningwet (2015) hebben huurders meer invloed via hun vertegenwoordiging. De Bewonersraad vertegenwoordigt de belangen van huurders bij 18 gemeenten en 6 corporaties. 

content image

Huurdersprojecten

De Bewonersraad is voor leden in actie bij diverse projecten in heel Friesland om te zorgen dat de woningen en woonomgeving naar wens van de huurders zijn en volgens afspraken met de corporaties.