‘Wat Woonbond winst noemt, blijft bestemd voor de volkshuisvesting’. Corporaties kunnen zich niet vinden in het verhaal van de Woonbond, dat zij grote winsten maken. De woonbond ziet mogelijkheden in een huurverlaging van 10%. Aantal Friese corporaties aan het woord.