Op voordracht van De Bewonersraad is er bij Wonen Noordwest Friesland een vacature voor

een Lid Raad van Commissarissen, profiel Financiën

 

Voor meer informatie kijkt u op onze website www.publicspirit.nl