De woningmarkt zit op slot en dat geldt ook voor de sociale huursector. Mensen blijven noodgedwongen langer wonen in huizen die niet bij ze passen en het aantal mensen dat een sociale huurwoning zoekt, groeit. De oplossing, volgens betrokkenen? Bouwen.