2e Kamer stemt voor wijzigen huurtoeslag

Op 13 september heeft de 2e Kamer ingestemd met het wijzigingsvoorstel van de minister om de ‘KAN’-bepaling af te schaffen. Dit is ten nadele van huurtoeslagontvangers.

De Bewonersraad heeft zich in januari jl. ingespannen voor het verhinderen van de afschaffing van de ‘KAN-bepaling’ in de jaarlijkse verhoging van de eigen bijdrage van huurders die in aanmerking komen voor huurtoeslag. Ondanks steun van PvdA en SP heeft dit niet mogen baten.

Consequentie
Door het schrappen van de KAN-bepaling wordt de eigen bijdrage vanaf 2019 jaarlijks verhoogd met de gemiddelde huurverhoging. Hierdoor zal het deel dat huurtoeslagontvangers helemaal zelf betalen harder stijgen.

De huurtoeslag compenseert hurende huishoudens met een laag inkomen voor een deel voor de huur die ze betalen. Het eerste deel van de huur (de basishuur) betalen huurders helemaal zelf. Daarboven wordt een deel van de huur gecompenseerd, afhankelijk van huishoudtype en hoogte van de huur.
De basishuur gaat de komende jaren sneller stijgen door het verdwijnen van de KAN-bepaling.

De hoogte van de basishuur wordt elk jaar geïndexeerd, dat wil zeggen bijgesteld aan algemene prijsontwikkelingen.