42% corporatiehuurders Randstad vertrekt binnen 5 jaar

Bijna de helft van de huurders van corporatiewoningen stroomt binnen 5 jaar na verhuring door naar een volgende woning. Veranderingen in hun huishouden spelen daarbij een grote rol, zo blijkt uit het onderzoek van het RIGO in de drie grootstedelijke regio’s, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK.

Van de goedkope scheefwoners is 35% na 5 jaar vertrokken en van de rest behoort een derde inmiddels tot de doelgroep met een inkomen tot €35.739. Het probleem van goedkoop scheefwonen lijkt zich daarmee vanzelf op te lossen.

De inkomensontwikkeling heeft weinig invloed op de verhuisbeslissingen van corporatiehuurders. Huurders gaan vooral verhuizen als de samenstelling van hun huishouden verandert, waardoor de woning niet meer past bij het aantal leden.