64 grote zonneprojecten geschrapt wegens krapte op het net

Door krapte op het elektriciteitsnet zijn afgelopen jaar zeker 64 grote zonneprojecten in Fryslân niet doorgegaan, blijkt uit gegevens van netbeheerder Liander. De provincie liep daarmee 70 MW aan opwek van groene stroom mis.

In totaal kreeg Liander voor 333 grote zonneprojecten de vraag of er ruimte genoeg was op het stroomnet. Daarvan werden er 64 projecten, goed voor 70 megawatt (MW) aan vermogen, wegens netkrapte afgewezen. Die projecten zouden omgerekend bijna 19.000 huishoudens van groene stroom hebben kunnen voorzien. De 269 projecten die wel konden doorgaan zijn goed voor 516 MW aan vermogen.

Het gaat hierbij alleen om grote zonneprojecten. Particulieren die panelen op hun dak willen leggen krijgen altijd groen licht van Liander, zegt woordvoerder Peter Hofland. Door de drukte op het elektriciteitsnet is het echter niet meer vanzelfsprekend dat op ieder moment stroom die niet zelf gebruikt wordt aan het net kan worden teruggeleverd. Vooral op zeer zonnige momenten kan de spanning in de kabel of in de huisinstallatie te hoog oplopen, waardoor de panelen zichzelf automatisch uitschakelen.

Wachten

De projecten die door te weinig transportcapaciteit geen doorgang vonden, moeten wachten tot er meer netcapaciteit is gecreëerd. Hoe lang dat gaat duren is volgens Hofland lastig te zeggen. ,,Dat verschilt per locatie en is ook afhankelijk van de omvang van een project.”

Ondanks het volle Friese elektriciteitsnet is er vorig jaar toch een kwart meer zonnepaneleninstallaties aangesloten. Het gaat hierbij om zowel zonnepanelen op woningen als bedrijfsdaken en zonneparken. Het vermogen van particuliere daken en bedrijfsdaken nam met 70 MW toe tot een totaal van 376 MW, een groei van 29 procent. In Fryslân leveren nu ruim 88.000 woningen groene stroom aan het net.

Hoogspanningsnet

In 2021 groeide het aantal zonneparken en grote installaties met zonnepanelen op bedrijfspanden met 16 procent. Het aantal zonne-installaties dat grootschalig groene stroom levert aan het net van Liander op komt hiermee 1033, een groei van 142 stuks. Het vermogen van deze grote installaties groeide in 2021 met 34 procent tot 430 MW.

Naast lokale krapte op het net van Liander bereikte ook het landelijke hoogspanningsnet van TenneT deze zomer in grote delen van Fryslân de grens om regionaal geproduceerde groene stroom op te nemen. Daardoor kan Liander overtollige regionaal opgewekte energie niet via TenneT naar de Randstad transporteren.

De door TenneT aangegeven knelpunten voor terugleveren hebben op dit moment geen gevolgen voor bestaande klanten en klanten met een lopende aanvraag bij Liander. Het heeft wel gevolgen voor nieuwe initiatieven, meldt Liander.

Om aan de groeiende vraag door zonneprojecten te kunnen voldoen is een complete opwaardering van het bestaande net in Fryslân nodig. Liander investeert de komende vijf jaar een miljard euro in Fryslân, zo’n 200 miljoen euro per jaar.

 

<FD 24.01.22>