Aandachtspunten formatie Gedeputeerde Staten

Het 'Wenjen'-Oerlis, waarin naast de Provincie Fryslân ook wethouders van gemeenten, directies van woningcorporaties, Friese NVM makelaars en De Bewonersraad zitting hebben, heeft een aantal aandachtspunten onder de aandacht gebracht bij mevrouw Blaauw, formateur van het College van Gedeputeerde Staten. Deze punten betreffen een aantal grote opgaven in het woondomein en het verzoek om deze onderwerpen in de volle breedte met elkaar af te stemmen.