Aanmelden Ledenraad

Aanmelden als kandidaat voor de nieuwe zittingstermijn van de ledenraad.

De ledenraad heeft vanaf 2021 een nieuwe zittingstermijn. Kandidaten kunnen zich voor 1 november 2020 aanmelden voor de ledenraad.  

De Ledenraad: is het hoogste orgaan van De Bewonersraad. De leden van de Ledenraad zijn direct gekozen door de leden en uit de leden.
In de ledenraadsvergadering bepaalt men de hoogte van de contributie, keurt men de begroting en het jaarverslag goed en heeft men de bevoegdheid om de statuten en het huishoudelijk reglement te wijzigen. Per 1 januari 2017 bestaat de Ledenraad uit 50 leden. 

Hier kunt u alle informatie lezen van het reglement verkiezingen ledenraad.