Aanmelden voor (gratis) energiescan? Of zelf energiecoach worden?

Een groot deel van de gemeenten in Friesland is actief als het gaat om het verminderen van het energieverbruik. Daarvoor zetten zij energiecoaches in die op huisbezoek gaan. Voor mensen met een laag inkomen is dat meestal gratis. De ervaringen tot nu toe laten zien dat het een energiecheck is die echt besparingen oplevert.

Om energiechecks te regelen, zijn sommige gemeenten ook op zoek naar energiecoaches. Helaas is het in elke gemeente weer anders. Dus wil je coach worden of wil je dat er iemand samen met jou kijkt naar je verbruik? Bel dan met je gemeente of kijk op hun website.

Voorbeelden

Gemeente Leeuwarden: De Energiecoach komt gratis en vrijblijvend langs bij huishoudens met een smalle beurs om hen te helpen bij het verlagen van het energieverbruik.
Smallingerland: Deelnemers krijgen tweemaal bezoek van de energiecoach. Je kunt je ook melden als je coach wilt worden.
Weststellingwerf: Stichting De Duurzame Toekomst voert het project energiecoaches uit. Kijk op de www.deduurzametoekomst.nl of meld je via: energiecoach@deduurzametoekomst.nl
Súdwest Fryslan – heeft het Klaas Hofman Interactief ingeschakeld: www.hofmaninteractief.nl. Tot nu toe zijn er nog geen aanmeldingen van inwoners op gebruik te maken van een energiecoach.