Achtkarspelen

BUITENPOST | Woningbouwafspraken Noordoost- Fryslân vertraagd

13-01-2020

Er zijn nog geen nieuwe woningbouwafspraken gemaakt tussen de provincie en gemeenten in de regio Noordoost-Fryslân, terwijl
de bestaande afspraken op 1 januari afliepen. De gemeenten in de noordoosthoek willen voorlopig met de oude afspraken blijven werken,
schrijven de burgemeesters van Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân aan de provincie.

De gemeenten stellen dat er wel ‘intensief en constructief’ met de provincie is gesproken, maar dat heeft nog niet tot resultaten geleid.
Volgens Achtkarspelen heeft de vertraging te maken met de verkiezingen en coalitievorming in de verschillende gemeenten en de overstap van gedeputeerde Johannes Kramer naar het burgemeesterschap van Noardeast-Fryslân.

De gemeenten willen zonder beperking kunnen blijven bouwen binnen de bebouwde kom. Ook willen ze ‘definitieve afspraken’ met de provincie maken over de ruimte voor woningbouw als compensatie voor hun bijdrage aan de Sintrale As.

Lees verder

Financiën rond in Achtkarspelen

15-10-2019

Ondanks de hoge kosten voor zorgtaken houdt
Achtkarspelen de komende vier jaar geld over op de begroting.

Over dit jaar verwacht Achtkarspelen nog een tekort van 2,3 miljoen euro, vooral
door hoge kosten voor zorgtaken, maar het zit Achtkarspelen eigenlijk niet tegen.
Door de economische groei neemt het aantal banen toe. De werkloosheid ligt
onder het Fries gemiddelde en het aantal bijstandsuitkeringen neemt af. De
afgeronde aanleg van glasvezel maakt verdere digitalisering mogelijk en de vraagt
naar woningen neemt toe.
De kosten voor jeugdzorg en huishoudelijke hulp, die vorig jaar 3,2 miljoen euro te
hoog uitvielen, zijn flink teruggebracht. Er blijft een tekort van 1,7 miljoen euro over,
maar dat kan volgend jaar precies gedekt worden door het extra geld dat het rijk
hiervoor beschikbaar stelt.
Achtkarspelen heeft ook een redelijke reservepot. De algemene reserve staat eind
dit jaar op 13,8 miljoen euro en loopt de komende vier jaar nog op. Zo worden in
2020 de Eneco-aandelen verkocht. Het college onderzoekt of een deel kan worden
gebruikt om vaste lasten te verlagen.
De gunstige cijfers betekenen overigens niet dat de belastingen voor inwoners op
hetzelfde peil blijven. De ozb gaat wegens de inflatie omhoog met 2 procent. De
afvalstoffenheffing moet kostendekkend zijn en omdat de kosten omhoog gaan,
stijgen ook de tarieven. Meerpersoonshuishoudens gaan van 306,24 naar 335,03
euro en eenpersoonshuishoudens van 214,20 euro naar 234,52. De rioolheffing
stijgt met 8 procent, oftewel 12,39 euro.
Er staan ook nieuwe uitgaven in de begroting en het grootste deel daarvan wordt
besteed aan de gemeentelijke organisatie, veiligheid en milieu. Zo wordt er meer
geld uitgetrokken om zieke ambtenaren te vervangen. Er gaan ook meer financiën
naar de Veiligheidsregio en de gemeente krijgt er een arbeidsplek bij om de doelen
op het gebied van duurzaamheid een slinger te geven.

Lees verder

HARKEMA | College wijst plan tiny houses Mellereed af

12-10-2019

Er komen geen zeven tiny houses aan de Mellereed bij Harkema. Het college van
Achtkarspelen werkt er niet aan mee, omdat er gezien de afspraken over
woningbouw geen mogelijkheid meer is voor huizen buiten bebouwd gebied. Ook
voldoet het plan niet aan de uitgangspunten die de gemeente heeft over tiny
houses. Het idee was om zeven woninkjes van ongeveer 40 vierkante meter te
plaatsen, omringd door bomen, met daarbij een schuur met berging en een grote
blokhut.

Lees verder

Waadhoeke wil ‘oars’ op vier duurzaamheidsthema's

02-10-2019

Inwoners van Waadhoeke kwamen gisteravond met ideeën voor een duurzame gemeente. In het dorpshuis van Ried was de avond waarop de gemeente inwoners uitnodigde om mee te denken over de duurzaamheidsagenda. Waadhoeke spreekt volgens ambtenaar Eibert van der Woude nadrukkelijk van een agenda, omdat daarmee duidelijk gemaakt kan worden welke acties ondernomen moeten worden.

De gemeente heeft vier thema’s vastgesteld: oars mei enerzjy, oars mei grien, oars mei ôffal en sels oars. In die laatste categorie past het idee van autarkisch wonen, waarbij iemand privé het initiatief kan nemen om zelfvoorzienend te wonen. Zelfvoorzienend in voedsel, energie, water en afvalverwerking.

Bij ‘oars mei grien’ past het idee voor een voedselbos. Waadhoeke wil zelf een steentje bijdragen door naar verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed te kijken, maar ook naar energiezuinige musea en sport- en verenigingsgebouwen.

Op de avond bleek dat er al heel wat projecten lopen die op de agenda passen. Zo doen Ritsumasyl en de wijk De Bleek in Franeker mee aan het project Duurzame Dorpen, Dronryp wil met waterstof aan de slag om als dorp zelfvoorzienend te worden en Tzum hoopt nog altijd op een nieuwe dorpsmolen. De gemeente werkt aan ecologisch bermbeheer en heeft veertien laadpunten aangebracht op het openbaar toegankelijke parkeerterrein bij het gemeentehuis.

Er moet nog gestart worden met het project ‘Energiebesparing bij minima’, waarbij samen met Leeuwarden een energiecoach aan het werk wordt gezet. Alle initiatieven samen moeten leiden tot een concreet plan in 2020. Waadhoeke krijgt daarbij hulp van het bureau Weusthuis en Partners.

Lees verder

BUITENPOST | CDA Achtkarspelen: doe ook de belastingcheck

25-09-2019

Het CDA in Achtkarspelen wil weten of de gemeente ook een belastingcheck uitvoert voor bijstandsgerechtigden en deelnemers aan een schuldhulptraject, zoals in Harlingen gebeurt. Doel van de check is om te veel betaalde inkomstenbelasting terug te vorderen en niet-uitgekeerde toeslagen te verrekenen. 

Dit leidde in Harlingen tot een terugvordering van in totaal 42.700 euro voor 57 inwoners. Als de check in Achtkarspelen nog niet wordt gedaan, wil het CDA weten of dit alsnog kan.

Lees verder
 • Buitenpost
 • Surhuisterveen
 • Harkema
 • Kootstertille
 • Twijzelerheide
 • Drogeham
 • Surhuizum
 • Augustinusga
 • Gerkesklooster-Stroobos
 • Boelenslaan
 • Twijzel