Achtkarspelen

Achtkarspelen wil 1500 woningen extra

22-04-2021

De coalitiepartijen van Achtkarspelen willen graag dat er de komende tien jaar 1500 woningen extra worden gebouwd in de gemeente. Het CDA dient samen met coalitiegenoten ChristenUnie en Gemeentebelangen en met oppositiepartij VVD een motie in die hierin moet voorzien.

Ze roepen het college van B en W op om er bij het provinciebestuur op aan te dringen om de komende jaren 1500 woningen bij te bouwen in plaats van de 648 die het college in het woningbouwprogramma voorstelde. Dat programma wordt morgenavond in de raad besproken. De partijen die twaalf van de 21 raadszetels hebben, willen met het plan voorkomen dat Achtkarspelen te maken krijgt met bevolkingskrimp. Het programma voorziet met name in nieuwe woningen in Buitenpost (143) en Surhuisterveen (228).

 

(FD 22.04.21)

Lees verder

UITSPRAAK Woningbouw De Dellen in Surhuisterveen kan door

02-10-2020

De geplande negentien woningen aan De Dellen in Surhuisterveen mogen er van de Raad van State komen. De hoogste bestuursrechter verklaarde de bezwaren van Stichting de Feanster Moune en een omwonende ongegrond.

De woningen komen op de plek van een voormalige meubelzaak bij de kruising van de Dellen en de Molenweg. De Nôtmûne Koartwâld staat daar in de buurt en de stichting is bang dat de korenmolen uit 1864 te weinig wind krijgt als het woningbouwplan doorgaat.

De raad stelde dat de huizenbouw de windvang niet verslechtert, omdat de maximaal toegestane bouwhoogten in het nieuwe  bestemmingsplan gelijk zijn aan wat eerder al op die plek was toegestaan. Volgens de bestuursrechter heeft de raad, die wees op de woningbehoefte in de gemeente, alle belangen meegewogen.

De rechter ging ook niet mee in de bezwaren van de omwonende, die onder andere aanvoerde dat er met het plan een verkeersonveilige
situatie zou ontstaan. 

 

(Friesch Dagblad 01.10.20)

Lees verder

BUITENPOST | SWA met Cadillac langs huurders

24-07-2020

Met een Cadillac en een koets gaat Stichting Woningbouw Achtkarspelen begin augustus langs bij mensen die al ruim een halve eeuw hetzelfde huis huren.

Meer dan negentig mensen wonen inmiddels vijftig jaar of langer in hetzelfde huis van de Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA). De corporatie vindt dit heel bijzonder en wil er aandacht aan besteden.
Wat ook meespeelt, is dat de oudere bewoners door de coronamaatregelen momenteel weinig verzetjes hebben. Dorpsfeesten zijn afgelast en ook thuis visite ontvangen gebeurt minder. Ouderen kunnen zich daardoor geïsoleerd voelen.

Doel is niet alleen om het corona-isolement te doorbreken, maar ook om de bewoners te bedanken voor de positieve rol die ze spelen in hun buurt. Volgens SWA zijn de mensen die al jaren in dezelfde woning wonen niet alleen trouw aan de woning maar ook aan de buurt.

Lees verder

BUITENPOST | Woningbouwafspraken Noordoost- Fryslân vertraagd

13-01-2020

Er zijn nog geen nieuwe woningbouwafspraken gemaakt tussen de provincie en gemeenten in de regio Noordoost-Fryslân, terwijl
de bestaande afspraken op 1 januari afliepen. De gemeenten in de noordoosthoek willen voorlopig met de oude afspraken blijven werken,
schrijven de burgemeesters van Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân aan de provincie.

De gemeenten stellen dat er wel ‘intensief en constructief’ met de provincie is gesproken, maar dat heeft nog niet tot resultaten geleid.
Volgens Achtkarspelen heeft de vertraging te maken met de verkiezingen en coalitievorming in de verschillende gemeenten en de overstap van gedeputeerde Johannes Kramer naar het burgemeesterschap van Noardeast-Fryslân.

De gemeenten willen zonder beperking kunnen blijven bouwen binnen de bebouwde kom. Ook willen ze ‘definitieve afspraken’ met de provincie maken over de ruimte voor woningbouw als compensatie voor hun bijdrage aan de Sintrale As.

Lees verder

Financiën rond in Achtkarspelen

15-10-2019

Ondanks de hoge kosten voor zorgtaken houdt
Achtkarspelen de komende vier jaar geld over op de begroting.

Over dit jaar verwacht Achtkarspelen nog een tekort van 2,3 miljoen euro, vooral
door hoge kosten voor zorgtaken, maar het zit Achtkarspelen eigenlijk niet tegen.
Door de economische groei neemt het aantal banen toe. De werkloosheid ligt
onder het Fries gemiddelde en het aantal bijstandsuitkeringen neemt af. De
afgeronde aanleg van glasvezel maakt verdere digitalisering mogelijk en de vraagt
naar woningen neemt toe.
De kosten voor jeugdzorg en huishoudelijke hulp, die vorig jaar 3,2 miljoen euro te
hoog uitvielen, zijn flink teruggebracht. Er blijft een tekort van 1,7 miljoen euro over,
maar dat kan volgend jaar precies gedekt worden door het extra geld dat het rijk
hiervoor beschikbaar stelt.
Achtkarspelen heeft ook een redelijke reservepot. De algemene reserve staat eind
dit jaar op 13,8 miljoen euro en loopt de komende vier jaar nog op. Zo worden in
2020 de Eneco-aandelen verkocht. Het college onderzoekt of een deel kan worden
gebruikt om vaste lasten te verlagen.
De gunstige cijfers betekenen overigens niet dat de belastingen voor inwoners op
hetzelfde peil blijven. De ozb gaat wegens de inflatie omhoog met 2 procent. De
afvalstoffenheffing moet kostendekkend zijn en omdat de kosten omhoog gaan,
stijgen ook de tarieven. Meerpersoonshuishoudens gaan van 306,24 naar 335,03
euro en eenpersoonshuishoudens van 214,20 euro naar 234,52. De rioolheffing
stijgt met 8 procent, oftewel 12,39 euro.
Er staan ook nieuwe uitgaven in de begroting en het grootste deel daarvan wordt
besteed aan de gemeentelijke organisatie, veiligheid en milieu. Zo wordt er meer
geld uitgetrokken om zieke ambtenaren te vervangen. Er gaan ook meer financiën
naar de Veiligheidsregio en de gemeente krijgt er een arbeidsplek bij om de doelen
op het gebied van duurzaamheid een slinger te geven.

Lees verder
 • Buitenpost
 • Surhuisterveen
 • Harkema
 • Kootstertille
 • Twijzelerheide
 • Drogeham
 • Surhuizum
 • Augustinusga
 • Gerkesklooster-Stroobos
 • Boelenslaan
 • Twijzel