Aedes: Huurverhoging blijft beperkt

Woningcorporaties hebben zich bij de huurverhoging van dit jaar gericht op het betaalbaar houden van de huur voor mensen
met de laagste inkomens. Dat stelt Aedes, de vereniging van woningcorporaties, aan de hand van een enquête onder 180 corporaties. De
huurverhoging per 1 juli komt voor inkomens tot 41.000 euro uit op gemiddeld 1,5 procent, slechts 0,1 procent hoger dan de inflatie. Twee
derde van de woningcorporaties zit op of onder het inflatieniveau van 1,4 procent. Slechts een derde komt uit op een hogere huuraanpassing.