Afspraken huurverhoging

Huurverhoging 2020

Op 1 juli is het moment van de jaarlijkse huuraanpassing. In de Nieuwsbrief van mei vindt u daarover uitvoerig informatie. 

Stelt dat u het niet eens bent met de huurverhoging, dan heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken.
 

Bezwaar maken tegen inkomensafhankelijke huurverhoging
Indien u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad, kunt u bezwaar maken. Heeft u daarbij hulp nodig, belt u dan met de Hulpdienst van De Bewonersraad, telefoon: 058 - 216 5457. 

content image