Aftrek verhuurderheffing sloop in krimpgebieden verlengd tot 2019 

Minister Blok verlengt de mogelijkheid voor corporaties tot een korting op de verhuurderheffing wanneer zij woningen slopen of samenvoegen in krimpgebieden. Corporaties kunnen deze korting tot eind 2019 aanvragen, in plaats van tot eind 2017. Minister Blok komt eind september 2016 met een wetsvoorstel over de verhuurderheffing, met daarin onder andere deze maatregel. Blok deed deze toezegging in de Tweede Kamer, tijdens een algemeen overleg over krimpgebieden

Ruimte voor experimenten 
De Kamer besprak ook het position paper Nederland in balans, van de ‘krimpprovincies’ Groningen, Friesland, Gelderland, Zeeland en Limburg. Daarin pleiten de provincies onder meer voor het wegnemen van belemmeringen in wetgeving en voor meer ruimte om te experimenteren. Blok zegde toe daarover met de provincies in gesprek te gaan. Tijdens het algemeen overleg bleek ook dat minister Plasterk van BZK eind 2016 met een zogeheten experimenteerwet voor krimpgemeenten komt. Minister Blok noemt deze wet ‘een kans voor de krimpgebieden’.

Problemen met passend toewijzen 
CDA-Kamerlid Erik Ronnes gaf tijdens het overleg aan dat er in krimpgebieden problemen zijn met passend toewijzen. Wanneer corporaties daar besluiten woningen te slopen, zijn dat meestal oudere woningen die aan renovatie toe zijn: de woningen uit het goedkopere segment. Daardoor blijven er te weinig goedkope woningen over om passend toe te wijzen aan de laagste inkomens, aldus Ronnes. Blok nodigde Ronnes daarop uit om hiervan voorbeelden aan te dragen. De minister zal daar later schriftelijk op reageren.