Alle huizen snel isoleren

De provincie Fryslân komt met een plan om Friezen te helpen met het zo snel mogelijk isoleren van hun huis.

,,De enerzjy-earmoed ferbitteret, sa docht bliken út ûndersyk fan it Fries Sociaal Planbureau. Ik haw dêr wol soargen oer”, zegt gedeputeerde Sietske Poepjes. ,,Ik fernim it sels al, en do silst mar gjin deputearresalaris hawwe, en ik haw ek gjin bern.” Volgens een rapport van onderzoeksinstituut TNO van september vorig jaar is de energiearmoede vooral groot in het noorden van Fryslân.

Friese gemeenten, energiecoöperaties, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en de provincie willen samen het tempo van het isoleren verhogen. Dat tempo ligt nu namelijk te laag, stellen de partijen. Isoleren kan al met kleine aanpassingen, zegt Poepjes, zoals het plaatsen van tochtstrips bij ramen en deuren. Ook kunnen huizen met dubbelglas worden geïsoleerd of kan de thermostaat een paar graden naar beneden.

De provincie wil dit najaar beginnen met de eerste proeven. De resultaten daarvan worden verwerkt in de provinciebrede aanpak onder de naam Aanvalsplan Isoleren Fryslân. Het plan is een Friese versie van het nationale isolatieprogramma, dat deze maand meer invulling van het rijk moet krijgen. Begin april kondigde het ministerie dit plan al aan. Het doel is om 2,5 miljoen woningen te isoleren, met extra aandacht voor de huizen met energielabel E, F en G. Het kabinet maakt daarvoor in totaal vier miljard euro vrij tot en met 2030. Het Aanvalsplan Isoleren Fryslân wordt betaald van rijksgeld.

Energiebank

Naast dit plan wil de provincie ook een Energiebank oprichten. De Energiebank Fryslân moet mensen helpen die te maken hebben met energiearmoede. Mensen worden begeleid in het nemen van de juiste maatregelen en de financiering ervan, via subsidies en toeslagen bijvoorbeeld. Het moet ook een bepaalde ,,huverichheid” wegnemen om met energiemaatregelen (en -subsidies) aan de gang te gaan, zoals Poepjes vooral bemerkt bij oudere generaties.

De energiecoaches die al actief zijn bij gemeenten kunnen bovendien nog meer doen. Helemaal nu de hybride warmtepomp vanaf 2026 bij de vervanging van cv-ketels verplicht wordt, zegt de gedeputeerde. En die warmtepompen zouden ook gezamenlijk met overheden kunnen worden ingekocht, in de vorm van ,,in nij PEB” (Provinciaal Energiebedrijf, zoals Fryslân dat voor de privatisering kende). ,,Wy keapje mei-inoar gas yn, en sa kinst ek nei dat soarte fan dingen sjen: mei ús allen waarmtepompen ynkeapje.”

 

<FD 08.06.22>