Alle woningen Elkien moeten in 2030 energieneutraal zijn

Woningcorporatie Elkien wil dat in 2030 al haar 20.000 woningen energieneutraal zijn. De tussenstap om in 2020 alle huizen minimaal
op energielabel B te hebben slaat de woningcorporatie over, zegt woordvoerder Nikkie Smit. ,,Het is wat onzinnig om eerst alles naar B te
brengen en vervolgens weer een verduurzamingsslag te maken. In 2030 kijken we wat gechargeerd gezegd tegen label B aan zoals we nu tegen G aankijken.”

Om het energieverbruik in Nederland terug te dringen gelden er voor huizen energielabels. De zuinigste hebben label A, de minst zuinige G. De corporaties in Nederland hebben afgesproken dat de sociale huurwoningen in 2020 gemiddeld energielabel B moeten hebben. Dat halen ze echter niet voor 2030, bleek uit een onlangs gepubliceerd onderzoeksrapport van Finance Ideas. Elkien denkt echter dat haar huizenbestand in dat jaar gemiddeld energieneutraal is. ,,Woningen in een appartementencomplex met weinig dak voor zonnepanelen zullen dan misschien minimaal op label B zitten. Dat wordt gecompenseerd door woningen met een met label A+++. Die produceren meer energie dan ze verbruiken.”

Of de coöperatie het gaat halen hangt onder andere af van de prijsontwikkeling bij het verduurzamen van huizen. ,,Tot nu toe kost het meer dan was verwacht. Maar hoe grootschaliger de verduurzaming wordt opgepakt, hoe goedkoper het wordt. We gaan er vanuit dat dat de komende jaren doorzet. Over vijf jaar weten we pas zeker of we het gaan halen.”

Uit het gisteren gepubliceerde jaarverslag van Elkien over 2016 blijkt dat op dit moment 53 procent van de woningen energielabel C of
beter hebben. De corporatie maakte in dat jaar 23,7 miljoen winst. Dat geld word grotendeels geïnvesteerd in het verder verduurzamen en verbeteren van het woningbestand.