AMELAND | Begin bouw zeventien sociale huurwoningen

Op Ameland is deze week een begin gemaakt met de bouw van zeventien
huurhuizen. De eerste twaalf komen aan de Blieneweg, Tussen Dijken en Badweg
in Hollum. Aansluitend volgen twee woningen aan de Hollumerweg in Ballum en
drie woningen aan de Kwekerij in Nes. In alle vier Amelander dorpen worden in
totaal ruim veertig nieuwe huurwoningen gerealiseerd. De gemeente Ameland
ontwikkelt de komende jaren tien locaties voor de bouw van meer dan honderd
woningen.