Armoede steeds meer zichtbaar

‘Aantal huishoudens met schulden neemt toe’
 Door de hoge energieprijzen en dure boodschappen komen steeds meer mensen in de knel.

„Van een armoedeval is nog geen sprake, maar de financiële weerbaarheid van veel huishoudens is laag”, concludeert ABN Amro in zijn Social impact monitor. De bank waarschuwt dat het aantal huishoudens met problematische schulden snel kan oplopen.

Aan verschillende cijfers, zoals een stijging van het aantal loonbeslagen (+4,5 procent) en oplopende schulden bij de Belastingdienst is al te zien dat de schuldenproblematiek toeneemt. Het effect van de hoge inflatie van 2022 is hier bovendien vaak nog niet in verwerkt.

„Zo’n twee miljoen huishoudens hebben op dit moment al een problematische schuld bij hun zorgverzekeraar”, aldus ABN Amro-econoom Piet Rietman. „Als de inflatie aanhoudt kunnen dit er voor het eind van het jaar zomaar drie miljoen zijn.”

De afgelopen jaren daalde het aantal huishoudens met problematische schulden en in de schuldsanering. Het aantal mensen onder de door het CBS gehanteerde lage-inkomensgrens nam af van 1 miljoen personen in 2018 tot 904.000 in 2020. Ook het aantal huishoudens in de bijstand daalde. Hiertegenover staat dat in 2020 voor het eerst in jaren een stijging te zien was van het aantal huishoudens met een inkomen van maximaal 120 procent van het sociaal minimum. Juist deze groep is extra gevoelig voor inflatie.

Het aantal mensen met een huurachterstand is in de eerste maanden van 2022 dan ook na een jarenlange afname weer toegenomen, zo maakte de koepel van woningcorporaties Aedes eerder bekend. Ook bij gemeenten neemt de toestroom in zogenoemde vroegsignaleringsprogramma’s toe. Pas als het via zo’n traject van de gemeente niet lukt om de schuldenproblematiek op te lossen, komen mensen in de wettelijke schuldsanering terecht. Daardoor is in de schuldsanering nog geen toename te zien.

Het is de vraag of dit zo blijft. Met name lage inkomensgroepen spenderen een relatief groot deel van hun inkomen aan energiekosten, waardoor hun situatie snel kan verergeren.

Rietman: „Nog niet alle huishoudens hebben te maken met de stijgende energieprijs, omdat ze nog een lopend contract hebben bij hun leverancier. Volgend jaar worden ze dan geconfronteerd met een hoger nieuw maandbedrag en wellicht een naheffing.”

 

<LC 01.08.22>