BALK - Wonen Zuidwest Friesland verhoogt de huren in 2017 met gemiddelde inflatiepercentage

Naar verwachting zal dit een half procent zijn. De Balkster corporatie maakt geen gebruik van inkomensafhankelijke huurverhoging. De
woningstichting is dit overeengekomen met de huurdersvereniging Zuidwest Friesland. Beide constateren dat betaalbaarheid van wonen
voor mensen met een smalle beurs onder druk staat. Huren mogen worden verhoogd met 1 procent boven het inflatiepercentage.