Beantwoording Kamervragen over gratis zonnepanelen voor huurders

Beantwoording Kamervragen lid Beckerman over het bericht gratis zonnepanelen voor huurders (ingezonden op 22 juni 2018), door minister Ollongren, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Beckerman over het bericht gratis zonnepanelen voor huurders.