BEETSTERZWAAG | Aanmelden glasvezel start in Opsterland

KabelNoord start op 24 september met het inventariseren van de vraag naar glasvezel in de witte gebieden in Opsterland. Mensen in
deze gebieden hebben alleen internet via de telefoonlijn. Om te kunnen starten met de aanleg is de deelname van 60 procent van de
Opsterlanders in wit gebied nodig. 
Het halen van deze grens bleek lastig in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel maar het college in Opsterland verwacht geen problemen.
Als de ondergrens gehaald is, start begin 2019 de aanleg.