BEETSTERZWAAG | Opsterland bezuinigt voor bijna 5 miljoen

De gemeente Opsterland moet volgend jaar voor zeker 4,7 miljoen euro bezuinigen. Dat gebeurt vooral door te schrappen in het sociaal domein. Minder huishoudelijke hulp, WMO-taxi duurder.

Ook in de jaren na 2020 wordt er voor miljoenen in kosten gesneden om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Tot en met 2023 gaat het in totaal om maar liefst 17,5 miljoen euro. 

Wethouder Rob Jonkman liet eerder al weten dat Opsterland, vergeleken met gemeenten van vergelijkbare grootte, buitengewoon hard wordt getroffen door oplopende kosten in het sociaal domein en met name de jeugdzorg. De oorzaak hiervan is nog niet duidelijk. Opsterland blijft met andere gemeente lobbyen voor meer rijksgeld voor zorgtaken.

Het tekort voor 2020 is overigens nog groter: 5,8 miljoen. Om de bezuinigingen enigszins te verzachten haalt Opsterland dan eenmalig 1,1 miljoen uit de gemeentelijke ‘spaarpot’, het vrije deel van de algemene reserve. Dit voorjaar ging de gemeente nog uit van een totaal tekort van 4,4 miljoen. Het college wil naar eigen zeggen ‘breed bezuinigen’, maar bijna de helft van het bedrag moet de komende jaren worden opgehaald binnen het sociaal domein. Zo is er een voorstel om het gemiddelde gebruik van huishoudelijke hulp per cliënt terug te brengen van 3,1 uur naar 2,1 uur per week. Het college laat het aan de thuiszorgaanbieders over om dit te realiseren.

Verder gaat de eigen bijdrage voor de WMO-taxi omhoog. Binnen de jeugdzorg wil Opsterland, net als andere gemeenten, een grotere grip en controle op de uitgaven.

De gemeente hoopt daarnaast nog 2,5 miljoen te bezuinigen door (leegstaand) vastgoed te verkopen, bijvoorbeeld scholen en een kinderdagverblijf. Ook het dorpshuis in Tijnje (waar aan een nieuw mfc wordt gebouwd) en het statige Huize Bordena in Beetsterzwaag worden gezien als ,,kansrijke” verkoopobjecten. 

De gemeenteraad neemt op 4 november een besluit over de nieuwe begroting. Ook voor het huidige jaar gaat Opsterland al uit van een flink tekort: ongeveer 6 miljoen. Dit wordt gedekt door grepen uit de reserves.