BEETSTERZWAAG | Samenvoeging: één adviesraad sociaal domein Opsterland

De WMO-adviesraad en CUMO (Cliëntenraad voor Uitkeringsgerechtigden en Minima Opsterland) zijn samengevoegd. De twee organen vormen nu de Adviesraad voor het Sociaal Domein. Dit is vastgelegd in een convenant.

Opsterland heeft het besluit genomen omdat de WMO en CUMO steeds vaker gezamenlijke adviezen gaven.
De gemeente zoekt een voorzitter voor de nieuwe raad.