Begroting

De begroting vormt het financiële kader waarbinnen De Bewonersraad het betreffende jaar moet opereren. De begroting maakt onderdeel uit van het Verenigingsplan.
De begroting wordt vastgesteld door de Ledenraad. 

content image