Behoefte starters huurwoningen kleine dorpen

Over de behoefte van starters aan huurwoningen zijn de afgelopen periode twee onderzoeken gedaan die wisselende uitkomsten bieden. 

Volgens het Woonbehoefteonderzoek Kleine Dorpen is er vrijwel geen behoefte meer aan huurwoningen in de kleine dorpen. Starters willen voor het overgrote deel weg uit het dorp.
Het vertrek van jongeren uit dorpen tot duizend inwoners is niet te wijten in de huur- of koopsector, zo blijkt uit dat Woonbehoefteonderzoek
Kleine Dorpen. Op vrijkomende woningen reageerde in de afgelopen vijf jaar nog geen 4 procent van de belangstellenden uit eigen dorp. Het overgrote deel komt uit andere plaatsen of van buiten de provincie. Uit het onderzoek blijkt dat tweederde van de 18- plussers van plan is het dorp uit te gaan. Aldus Partoer, die de gegevens verzamelde uit acht dorpen in opdracht van de gemeenten Leeuwarden (Jirnsum, Warten, Weidum), Opsterland (Langezwaag en Hemrik) en Súdwest-Fryslân (Hommerts, Easterein, Raerd).

Contrast met uitkomst onderzoek FSP
Het onderzoek staat in contrast met het rapport Jong van het Fries Sociaal Planbureau (FSP). Het FSP schreef in april nog dat jongeren bleven wonen in ‘vertrouwde kring’ van het dorp. Jongeren zouden graag in hun dorp blijven als er maar genoeg betaalbare woningen zijn te vinden. Die conclusie is gebaseerd op interviews met honderd jongeren, waarvan een kwart buiten Friesland woonde.

Het onderzoek van Partoer in de dorpen bracht de plannen van 254 jongeren in beeld uit 422 huishoudens in de 8 dorpen die de enquête invulden. Per adres kon één enquête worden ingevuld.
Ytsen Strikwerda, strategisch analist van woningcorporatie Elkien zegt dat het misverstand van het Fries Cultureel Planbureau ook bestaat
bij veel bestuurders en dorpsbelangen. Hij gaat af op de conclusies van het rapport van Partoer. Elkien past het investeringsplan voor de komende jaren hier op aan.