Behoud voorrang vergunninghouders  (Nieuwsbericht van Aedes)  

Aedes vindt het onverstandig om de voorrangsstatus van toegelaten vluchtelingen op de woningmarkt af te schaffen. Dat schrijft Aedes in een brief aan de Tweede Kamer, die donderdag 15 september over een wijziging van de Huisvestingswet debatteerde. Als deze wetswijziging doorgaat, dan kunnen gemeenten zelf bepalen of vergunninghouders voorrang krijgen.

Kansloos 
De minister komt met de wetswijziging tegemoet aan een verzoek van de Tweede Kamer. De Kamer is bang voor verdringing op de woningmarkt van reguliere woningzoekenden. Aedes wil dat de voorrangsstatus voor vergunninghouders behouden blijft. Zij zijn nu eenmaal grotendeels aangewezen op de reguliere sociale woningvoorraad. Ze beschikken niet over opgebouwde wachtduur of een eigen netwerk, waardoor ze zo goed als kansloos zijn als ze geen voorrang krijgen. Het niet behouden van de voorrangsstatus geeft volgens Aedes een verkeerd signaal af. Het werkt ongelijke behandeling in verschillende gemeenten in de hand.

Woningcorporaties en gemeenten zoeken naar extra woonruimte voor vergunninghouders bovenop de reguliere woningvoorraad. Ondertussen moet de doorstroom uit asielzoekerscentra niet worden vertraagd.

Voorrang 
Overigens betekent de eventuele wetswijziging niet dat vergunninghouders per definitie geen voorrang meer krijgen. Gemeenten kunnen dat dan zelf bepalen. Nu is het in de Huisvestingswet zo geregeld dat áls er in een gemeente een huisvestingsverordening is waarin staat wie er voorrang krijgt op de woningmarkt, daartoe in ieder geval behoren: mantelzorgers en- ontvangers, personen in Blijf-van-mijn-lijfhuizen en vergunninghouders. Daarnaast mag de gemeente andere groepen aanwijzen. Wordt de categorie vergunninghouders geschrapt, dan kan een gemeente hen alsnog voorrang geven (het is dan dus alleen niet meer verplicht).