Belastingdienst moet schadevergoeding betalen om Gluurverhoging

De Bewonersraad wijst de leden die in de periode 2013-2016 een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gehad hierbij op de mogelijkheid van het indienen van een schadeclaim bij de Belastingdienst


Uitspraak rechter

Op 26 april jl. heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan ( ECLI:NL:RVS:2016:253) inzake de Gluurverhoging en de rol van de Belastingdienst daarin. De Bewonersraad heeft voor de leden eerst juridisch laten nagaan wat deze uitspraak precies betekent, in samenhang met de daarin aangehaalde uitspraken van de Raad van State van 3 februari  2016. Het oordeel is dat de Belastingdienst voor 2016 in strijd met de wet heeft gehandeld door aan verhuurders informatie over hun huishoudeninkomen te verstrekken. De belastingdienst moet het teveel aan huurpenningen als schadevergoeding terugbetalen. Per 2016 is de wetgeving aangepast en in overeenstemming gebracht met de analyse van de Raad van State.
 

Waar gaat het precies om?

In de periode 2013 tot 2016 heeft de Belastingdienst inkomensgegevens verstrekt aan de verhuurder, terwijl dit wettelijk gezien niet mocht. De Belastingdienst overtrad hiermee zijn geheimhoudingsplicht. Daarom moet de Belastingdienst een huurder het teveel betaalde aan huur als schadevergoeding terugbetalen. Er moet wel sprake zijn van een ‘causaal verband’ met financieel geleden schade. Dus: heeft u in deze periode een inkomensafhankelijke huurverhoging van uw verhuurder gehad, dan komt u mogelijk voor een schadevergoeding in aanmerking.
 

Voor wie schadevergoeding?

De rechtbank oordeelde in deze concrete zaak dat vanaf 2013 tot april 2016 geen gegevens verstrekt hadden mogen worden. Waarschijnlijk heeft betrokken huurder voor het eerst in 2013 met deze gluurverhoging te maken gekregen. Dit betekent dat huurders, die vanwege een onrechtmatige gegevensverstrekking zijn geconfronteerd met een huurverhoging die zonder de gegevensverstrekking niet had plaatsgevonden (dus causaal verband), een verzoek tot schadevergoeding kunnen indienen.

Het verzoek tot schadevergoeding is gebonden aan een periode: voor huurders die in 2013 een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gehad, is het van belang om voor 1 juli 2018 een brief te sturen aan de Belastingdienst met een verzoek om schadevergoeding (anders niet meer geldig, in verband met de verjaringstermijn van vijf jaar).


De Bewonersraad helpt

·         Heeft u advies nodig om na te gaan of bovenstaande voor u geldt?

·         Heeft u hulp nodig bij het schrijven van een brief naar de Belastingdienst?

·         Heeft u hierover andere vragen?

Neemt u contact op met De Bewonersraad:
telefoon 058 – 216 5457 of e-mail: hulpdienst@debewonersraad.nl