Benoeming Kooiker in RvC van Wonen Noordwest

Wonen Noordwest Friesland (Sint Annaparochie) heeft met Frans Kooiker en Herman van Kesteren twee nieuwe leden in de raad van
commissarissen.

Kooiker zal de rol van voorzitter van de huurdersorganisatie vervullen. Hij was voorheen directeur van Caparis en WoonFriesland. Van Kesteren is benoemd tot commissaris en lid van de auditcommissie.