Beperking WOZ-waarde gaat binnenkort in

De beperking van de WOZ-waarde (ook wel 'WOZ-cap' genoemd) in het bepalen van de maximale huurprijs gaat in op 1 mei 2022. Voor een deel van de huurwoningen betekent dit dat de maximale huurprijs voor niet meer dan 33% mag worden bepaald door de WOZ-waarde.

Lees meer ..