Betaalbaarheidsproblemen door huurverhoging?

Leden van De Bewonersraad ontvingen de Nieuwsbrief met het thema: betaalbaarheidsproblemen door huurverhoging?
Met name bedoeld voor die leden, die door de specifieke aanpassing van hun individuele woning en de huurverhoging in betaalbaarheidsproblemen lijken te komen. De Bewonersraad wil inzicht krijgen in de omvang van de problematiek en inventariseert nu onder de leden wie in betalingsproblemen dreigt te komen door een overschrijding van huur- of woonquote.

Op de achterkant van de Nieuwsbrief staat een schema dat de leden in kunnen vullen. Daarmee wordt meteen inzichtelijk of men in de categorie valt.

De Bewonersraad zet zich actief in voor betaalbaarheid! Doel is om met de verhuurder voor deze leden tot een goede maatwerkoplossing te komen.