Bevolkingsdaling Friesland zet door

In de gister bekend gemaakte 'Prognose Bevolking en Huishoudens 2016 - 2040' van de provinsje Fryslân staat dat de bevolkingsdaling in Fryslân sneller daalt dan in de prognose van 2013 werd verwacht. Alleen in 2016 en 2017 is er nog sprake van een lichte groei, tot 646.174 inwoners. Het inwonertal daalt tot 637.500 in 2030 en 619.000 in 2040.

De resultaten van de prognose bevestigen de toekomstige krimp in grote delen van de provincie. De urgentie om krimpmaatregelen te nemen wordt hiermee bevestigd.

Lees hier meer info over de bevolkingsprognose.