Bewonerscommissie

Bewonerscommissies

De Bewonersraad ondersteunt bewonerscommissies - financieel en met kennis. Dit kunnen tijdelijke bewonerscommissies zijn bij herstructureringen of vaste bewonerscommissies die regelmatig overleg voeren met de verhuurder.

De Bewonersraad is een vraagbaak voor de leden van de bewonerscommissie. Andersom zijn de bewonerscommissies de ogen en oren in de wijk voor De Bewonersraad.

Bewonerscommissies worden tweemaal per jaar gezamenlijk uitgenodigd door De Bewonersraad om voor Bewonerscommissies actuele thema's te bespreken.

content image