Blije huurders aan de Bûterhoeke in Berlikum

content image

14 september 2016: Intussen zijn de woningen gerenoveerd

De schil van de woningen is volledig geïsoleerd. Er zijn nieuwe daken op gelegd, HR++ glas geplaatst en er is spouw- en vloerisolatie aangebracht. De uitstraling van de huizen is gewijzigd door er erkerkozijnen in te plaatsen en de gevels wit te maken.

Succesvolle samenwerking bewoners en De Bewonersraad

Bewoners aan de Bûterhoeke in Berlikum kregen eind 2013 een voorstel tot sloop van de woning. Het merendeel van de bewoners zag geen toegevoegde waarde in nieuwbouw, een goed renovatiepakket was meer gewenst. Wonen Noordwest Friesland zag in 2014 af van de sloopplannen, maar tot 2021 zou onzeker blijven wat de toekomstplannen voor de woningen waren.  

Keukentafelgesprek met De Bewonersraad

De regiomanager organiseerde op uitnodiging van de families Spin en Bakker een ‘keukentafelgesprek’. Na dit gesprek hebben de bewoners de directeur van Wonen Noordwest Friesland uitgenodigd. Dit bezoek heeft resultaat gehad! Tot grote vreugde van de bewoners worden de woningen in 2016 uitgebreid gerenoveerd. Men kan dus nog jaren betaalbaar aan de Bûterhoeke blijven wonen. Dat bewijst maar weer, samen staan we sterk!
 
 

Foto: familie Spin en Bakker