BOLSWARD | Kansen voor sociale woningbouw nihil

De 36 woningen die Bemog gaat bouwen aan de Franekerstraat in Bolsward zijn alle bedoeld voor de verkoop. Súdwest-Fryslân trekt 1,3
miljoen euro uit voor de grondexploitatie. 
Sinds 2003 is over de plannen gesproken. Lange tijd was ook Elkien bij de plannen betrokken, maar volgens de corporatie is er geen behoefte aan sociale woningbouw. Wethouder Maarten Offinga stelt dat corporaties in een bepaald volume willen bouwen. Súdwest heeft in Bolsward geen grondposities meer beschikbaar.