BOLSWARD | Restwarmte gebruiken in huizen, kosten €8 miljoen

De plannen om Bolsward-Noord te verwarmen met restwarmte lijken veelbelovend, zo schrijft adviesgroep Ekwadrant na onderzoek. Het
project zou ruim acht miljoen euro kosten. De gemeente Súdwest-Fryslân ziet restwarmte als alternatief voor gas. In Bolsward zijn relatief veel bedrijven die restwarmte afgeven, zoals UCC Coffee en Rentex Floron. De bedrijven staan er positief tegenover om die warmte (samen 85.000 gigajoule per jaar) gratis af te staan via een warmtenet.

Daar zouden zo’n vijfhonderd woningen mee verwarmd kunnen worden. Wel is er een reservesysteem nodig, voor als er in het weekeinde niet genoeg warmte is. Een mogelijkheid is dat de restwarmte wordt opgeslagen in een buffer.
Voordelen van het gebied zijn dat de gasleidingen in de wijk financieel afgeschreven zijn, en dat de woningen relatief goede energielabels
hebben. Economisch wordt het project rendabel genoemd, en er is al een mogelijke medefinancier gevonden: de gemeente zelf. Verwacht wordt dat het project in aanmerking komt voor een rijkssubsidie.

De kosten zitten onder meer in aanpassingen bij de bedrijven (samen zo’n 2,5 miljoen euro), de aanleg van het warmtenet (2,5 miljoen euro), en aanpassingen in woningen (1,3 miljoen euro). Bij deze kosten is geen rekening gehouden met een bijdrage van de afnemers. De bedragen voor de woningeigenaren komen uit op zo’n 1500 euro per jaar. Dat is het dubbele van de gemiddelde huidige kosten, en er moet dus gezocht worden naar een manier om dit te compenseren. Veel woningen zijn van woningcorporatie Elkien, en ook die is enthousiast.

De komende periode worden de plannen verder uitgewerkt. De gemeente moet volgens landelijke regels per 2021 per wijk een plan hebben wanneer die van het gas afgaat, en wat het alternatief is.