BTW-verhoging per 2019 kost gezin 300 euro

Het lage btw-tarief gaat per 1 januari 2019 omhoog van 6 naar 9 procent en dat gaan huishoudens in hun beurs voelen. Gemiddeld zijn ze per jaar 300 euro duurder uit, zo heeft ING’s Economisch Bureau becijferd. Onder het lage btw-tarief vallen boodschappen, de kapper en medicijnen maar ook boeken en theaterkaartjes. Oftewel: de verhoging van het lage btw-tarief raakt iedereen.

Volgens de berekeningen van ING’s Economisch Bureau leidt de verhoging van dat lage btw-tarief van 6 naar 9 procent ertoe dat de inflatie zo’n 0,6 procent extra toeneemt. Omgerekend is een huishouden daardoor gemiddeld op jaarbasis 300 euro extra kwijt. De hogere inkomens zullen het wel iets meer in hun beurs voelen dan de lagere inkomens, zeggen de economen wijzend op een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De reden: zij geven vaak meer geld uit aan kunst en boeken. Ook eten ze doorgaans
duurder.

De verhoging moet in totaal zo’n 3,1 miljard euro in het laatje van de schatkist brengen. Het grootste deel van die rekening wordt opgehoest door consumenten: 75 procent. Oftewel: 2,3 miljard euro. De rest (0,8 miljard) komt van de bedrijven. ,,Een btw-verhoging wordt vaak volledig en vrijwel onmiddellijk doorberekend in de prijzen’’, schrijven de economen van ING. Overigens is de verwachting dat
de meeste huishoudens er volgend jaar per saldo in koopkracht op vooruitgaan, ondanks de btw-verhoging. Het kabinet verlaagt namelijk tegelijkertijd de inkomstenbelasting voor werkenden. ,,Dat heeft een positief effect op de werkgelegenheid. Werken wordt zo namelijk lonender. Als werknemers netto meer overhouden, zullen ze doorgaans bereid zijn om meer te werken.”

ING noemt de ingreep goed voor de welvaart. Het bestaan van verschillende btw-tarieven werkt economisch verstorend. ,,Dan gaan consumenten relatief meer kopen van laag belaste producten, dan dat ze zouden doen als er maar één tarief zou zijn”, schrijven de experts. Ze pleiten er daarom voor één uniform btw-tarief in te stellen.