BURGUM | Bezwaren tegen vijf bouwlocaties

Alle vijf locaties die Ty-tsjerksteradiel in beeld heeft voor nieuwbouw in Burgum stuiten op bezwaren van omwonenden. Zij zien liever woningen in De Warren.

Burgum zit te springen om extra woningen, maar het vinden van een plek ervoor is een taaie klus. Dat bleek gisteravond ook weer tijdens het Iepen Poadium van de gemeenteraad. Van dreigende verkeersdrukte tot lichthinder voor de sterrenwacht van het Observeum, er zijn tal van redenen waarom mensen in de rats zitten over de nieuwbouwplannen.

Tijdens een informatiebijeenkomst op 3 november bleek dat voor geen van de vijf mogelijke locaties (Elingsloane, manege Heechhiem, Kloosterlaan Noord en Zuid en Tuincentrum Nieuwstad) draagvlak bestond, aldus inspreker Mirjan Zijlstra. Maar voor bouwen in De Warren, een landelijk gebied ten westen van het dorp, kwam wel een duidelijk signaal, zei zij.

In De Warren wilde de gemeente tot twee jaar geleden ook bouwen, maar een nipte raadsmeerderheid schoot dat plan om uiteenlopende redenen af. Inspreker Hendrik de Haan riep de raad op zich te herbezinnen. ,,Een genomen besluit kan heroverwogen worden, ook in Tytsjerksteradiel’’, sprak hij.

Voorzitter Piet Bruining van Dorpsbelangen Burgum riep de gemeenteraad op vooral zorgvuldig te werk te gaan bij de keuze. Er moet niet alleen afgegaan worden op de meningen van de aanwezigen op de informatieavond, zei hij. Ook veel mensen die er niet waren, vinden er iets van, maar hebben dat niet laten horen. De meningen zijn verdeeld, zowel in het dorp als binnen Dorpsbelangen, zei hij.

In september tekende zich binnen de raad een duidelijke meerderheid af voor de Kloosterlaan Noord en de locatie Heechhiem, maar daarna bleek dat de bewoners niet geïnformeerd waren. Daarom buigt de gemeenteraad zich komende donderdagavond opnieuw over het vraagstuk. Uiteindelijk moet dit leiden tot de bouw van 68 ‘buitenstedelijke’ woningen, oftewel aan de randen van het dorp.

<LC 191121>