BURGUM | Burger verlost van hogere waterprijs

De inwoners van Tytsjerksteradiel draaien toch niet op voor een 100 euro hogere rekening voor drinkwater. Wethouder Geerling Schippers heeft dit toegezegd. Het signaal van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel was gisteravond duidelijk: een bijna 100 euro hogere rekening voor drinkwater is niet acceptabel. Wethouder Geerling Schippers deed daarop de toezegging dat hij opnieuw met Vitens in gesprek gaat. 

Schippers toonde zich geërgerd over de manier waarop Vitens de gemeente onder druk had gezet door het bedrag in rekening te brengen,
maar gaf uiteindelijk toe aan de wens van de raad om met de hoed in de hand naar Vitens af te reizen.