BURGUM | ‘Maak huurwoningen vrij voor statushouders’

Om meer huurwoningen beschikbaar te krijgen voor statushouders, wil Tytsjerksteradiel flexwoningen bouwen voor kleine huishoudens.

Het idee is om vijftig tijdelijke woningen te maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld in kantoorpanden, scholen en kerkgebouwen. Ook wordt er gedacht aan woonunits. Het gaat om flexwoningen voor huishoudens van een of twee personen. Deze zijn bedoeld voor een periode van tien tot vijftien jaar, aldus het college.

Door een- tot tweepersoonshuishoudens in kleinere, tijdelijke woningen onder te brengen, wil het college grotere huurwoningen overhouden voor statushouders. Hun gezinnen zijn namelijk ‘in de regel groter dan wij in Nederland gewend zijn’, staat in het gemeentelijke plan van aanpak te lezen. ,,Der binne gesinnen by mei fjouwer, fiif, seis bern’’, vertelt wethouder Berber van Zandbergen.

Een of twee slaapkamers

Zij hebben diverse slaapkamers nodig, maar dit geldt lang niet voor iedere woningzoekende. Van Zandbergen denkt daarbij onder meer aan jongeren die het ouderlijk huis uit willen en recentelijk gescheiden mensen. Voor hen zouden de flexwoningen een snelle oplossing kunnen bieden. Dit geldt overigens net zo goed voor statushouders met kleine huishoudens, zegt zij erbij.

Het is allemaal nog maar een plan, aldus Van Zandbergen. ,,Wêr, wat en hoe binne wy oan it ynventarisearjen.’’ Maar een kleine flexwoning heeft volgens haar een of twee slaapkamers. De gebruiksduur van tien tot vijftien jaar is vooral boekhoudkundig en zegt in principe niets over de bouwkundige kwaliteit.

Ook meer reguliere huurwoningen

De wethouder verwacht dat huurders kunnen profiteren van lagere huren, omdat die door het puntenstelsel voor kleinere woningen lager uitvallen. Alleenstaanden en stellen kunnen zich overigens gewoon blijven inschrijven voor een rijtjeshuis met drie slaapkamers, aldus Van Zandbergen.

Ze verwacht dat de eerste flexwoningen er op z’n vroegst over zes tot acht maanden zijn. Mocht het lastig zijn om nutsvoorzieningen aan te leggen, dan zou het ook wel anderhalf tot twee jaar kunnen duren. De middelen ervoor worden beschikbaar gesteld door het Rijk. Welke partij de verhuurder wordt, kon de gemeente maandag niet zeggen.

Voor de langere termijn wil Tytsjerksteradiel ook dat het aantal reguliere huurwoningen in de gemeente versneld uitgebreid wordt. Hoeveel er precies nodig zijn, wordt volgens Van Zandbergen nog uitgezocht.

 

<LC 4 oktober 2022>