BURGUM | Oplossing gezocht voor Burgumerdakpan-drama

Een ontwerpfout zorgde ervoor dat bewoners aan de Tuorrebout in Burgum al veertien jaar last hebben van lekkage. De oplossing zit in nieuwe dakpannen, maar het is nog de vraag wie die gaat betalen.

Menno Steenland wordt nog emotioneel als hij terugblikt op de lekkage waar hij de afgelopen jaren mee te maken had. ,,Het is frustrerend als je dochter weer bij je komt met de boodschap: pap het lekt weer! En je weet dat er geen structurele oplossing komt.”
Steenland en zijn buurtgenoten klagen al sinds de oplevering van hun woningen aan de Tuorrebout over lekkage. ,,Vorig jaar hadden we zoiets van, dit gaat zo niet langer.” Met dertien buurtgenoten werd eenVereniging van Eigenaren (VVE) opgericht, met het doel een structurele oplossing voor het probleem te vinden.
De woningen werden in 2005 en 2006 gebouwd door bouwbedrijf Bokma uit Leeuwarden in opdracht van WoonFriesland, die destijds net als andere woningcorporaties nog als projectontwikkelaar op mocht treden.Sinds de aanpassing van de Woningwet in 2015 is dat niet meertoegestaan.
Vanwege het schuine dak hebben de bewoners van de Tuorrebout in Burgum te maken met lekkage. De dakpannendie er nu op liggen zijn alleen geschikt voor daken die schuiner zijn dan deze.

Bokma ging echter failliet, waarop WoonFriesland de reparatie voor eigen rekening moest nemen en een andere aannemer vroeg de lekkage aan te pakken. Dit gebeurde in 2011 door Reitsma Bouw, dat tegenwoordig Rottinghuis heet en onderdeel is van VolkerWessels.
De VVE stond gisteren in de rechtszaal tegenover WoonFriesland en Rottinghuis om een oplossing voor de lekkage te eisen. Die beide partijen legden het probleem echter bij elkaar en de VVE neer.

Coulance
Volgens WoonFriesland heeft de VVE geen poot om op te staan, omdat de garantietermijn van vijf jaar voor de woningen allang verstreken is. Dedakreparatie van 2011 was volgens de corporatie dan ook geen verantwoordelijkheid meer voor WoonFriesland. WoonFriesland heeftzelf nog tien vergelijkbare huurwoningen aan de Tuorrebout en deLohmanlaan en bood in 2011 ‘uit coulance’ aan om ook de daken van de woningeigenaren te repareren. ,,Dat hoefde WoonFriesland niet te doen”, zei advocaat Marco Dijsselhof. ,,Maar je wilt ook niet kinderachtig zijn.”

Rottinghuis die met de reparatie belast was, liet de constructie door een adviesbureau onderzoeken. Die concludeerde dat er een ontwerpfout in zat. De daken hebben een hellingshoek van 15 graden en zijn bedekt met platte betonnen dakpannen. ,,Dat kon toen eigenlijk helemaal niet”, zegt directeur Lammert Boeve van Rottinghuis. ,,In die tijd waren er helemaal nog geen dakpannen die je op daken met zo’n flauwe helling kon leggen.De dakpannen die gebruikt waren zijn ongeschikt voor een helling die kleiner is dan 25 graden. Anders stroomt het water moeilijker weg en heb je bij bepaalde buien last van een capillaire werking waarbij het water omhoog wordt gestuwd en tussen de dakpannen door stroomt.”

Volgens het adviesbureau moest de helling aangepast worden en zouden er andere dakpannen op gelegd moeten worden, wat een stuk duurder is.WoonFriesland nam dit advies echter niet over. ,,WoonFriesland besloot de constructie te handhaven en de dakpannen te hergebruiken”, zegt advocaat Jeroen Berlage namens Rottinghuis.

De woningeigenaren werden echter niet van dit advies op de hoogte gesteld en wisten tot voor kort niet dat het probleem te maken had meteen ontwerpfout. Steenland: ,,We kwamen hier pas kort geleden achter. Zo’n vergaand advies laat je als particulier ook niet zo snel zelf opstellen,dan ben je al gauw zo’n achtduizend euro kwijt. Terwijl het hier omstartershuizen gaat van zo’n 2,4 ton per stuk.”


Rottinghuis gaf een garantie van tien jaar af voor lekvrij houden van hetdak. Die termijn loopt volgend jaar af. De VVE beriep zich hierop in derechtszaak, maar volgens Berlage heeft deze garantie alleen betrekkingop de werkzaamheden die Rottinghuis uitvoerde en niet op de fouten die te maken hebben met het ontwerp.
Inmiddels zijn er dakpannen beschikbaar die wel geschikt zijn voor een helling van 15 graden. Rottinghuis besloot begin dit jaar deze pannen bij wijze van proef te gebruiken op het dak van Steenland. ,,We hebben sindsdien geen lekkage meer”, zegt Steenland. ,,Maar we gunnen dit derest van de buurt ook.”

De kosten van deze aanpak bedragen 45.000 euro per dak. Omdat het bij Steenland om een proef ging, nam Rottinghuis die kosten voor zijn rekening. Het bedrijf is niet bereid dit in zijn eentje voor de andere woningen ook te doen. Rechter Rob Giltay stelde voor om de kosten te verdelen over Rottinghuis, WoonFriesland en de woningeigenaren. ,,In een verdere procedure kan dan uitgezocht worden wie wat moet betalen,maar dan kan de lekkage in ieder geval aangepakt worden.”
De drie partijen besloten tot medio januari te onderzoeken in hoeverre dit mogelijk is.

 

(fd 14-12-20)