BURGUM | Plek voor nieuwbouw is hete aardappel

Een raadsmeerderheid wees vorige maand enkele weilanden ten noordwesten van de Elingsloane aan als locatie voor een nieuwe woonwijk. Omwonenden zijn er niet blij mee.

Voor de kiezer zal woningbouw het belangrijkste thema zijn in Tytsjerksteradiel, maar daarnaast zullen veel inwoners zich afvragen of de lieve vrede ook terugkeert in de raadszaal van Burgum.

Woningen, woningen, woningen. Net als in vrijwel heel Nederland is er in Tytsjerksteradiel grote behoefte aan. De acht partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen, zijn er niet blind voor. Ze willen allemaal bouwmogelijkheden voor alle dorpen.

Maar snel even een woonwijk uit de grond stampen, is lastig. Hier weten ze in Burgum alles van. Woningbouwplannen worden als een hete aardappel heen en weer geschoven in het dorp. Op zich snapt iedereen dat nieuwbouw zeer gewenst is, maar bijna niemand wil de broodnodige woningen bij hem of haar in de achtertuin.

Vorige maand wees een raadsmeerderheid van FNP, VVD, PvdA en GroenLinks de Elingsloane en Kloosterlaan Noord aan als voorgenomen bouwlocaties. Dit was tegen de zin van CDA, ChristenUnie, D66 en BVNL, die de keuze van het college voor de locatie manege Heechhiem en Kloosterlaan Noord steunden.

Dit onderwerp krijgt de volgende samenstelling van de gemeenteraad ook weer voor de kiezen, want er wordt eerst meer onderzoek gedaan naar de geschiktheid van de plek, voordat het definitieve besluit kan worden genomen. Hiermee is op de achtergrond ook weer de mogelijkheid tot bouwen in De Warren ten westen van Burgum een verkiezingsonderwerp geworden.

Mocht namelijk uit het onderzoek blijken dat de Elingsloane toch niet kan voldoen aan de nieuwbouwwensen, dan zal ongetwijfeld de discussie over het groene gebied De Warren weer oplaaien. Met een verschil van één stem schoot de raad die plek in juli 2019 af als mogelijkheid voor huizenbouw. Desondanks hebben CDA, PvdA en ChristenUnie De Warren nog steeds in hun verkiezingsprogramma staan als geschikte plek voor nieuwbouw. Precies de drie partijen die er toen ook voor waren, de rest was tegen.

FNP en GroenLinks hebben expliciet in hun programma’s staan dat ze geen woningbouw willen in De Warren. Dit laatste is een opmerkelijk verschil tussen PvdA en GroenLinks, die een blok zijn gaan vormen en zelfs onderzoeken of ze op termijn onder één naam verder kunnen. De afgelopen jaren voerden ze, samen met VVD en D66, ongekend fel oppositie tegen de coalitie van CDA, FNP en ChristenUnie.

Waar Tytsjerksteradiel er voorheen om bekend stond dat de politiek er doorgaans kalm en gemoedelijk bedreven werd, was dat de afgelopen vier jaar wel anders. Het ging al mis bij de informatie na de verkiezingen in 2018. Nadat er gesprekken waren gevoerd met alle partijen, hield de informateur een tweede ronde met alleen CDA en FNP, zonder dit aan de andere partijen te melden. Die voelden zich buitenspel gezet en vroegen een spoeddebat aan, waarin ze stelden dat het proces deels overnieuw moest.

De beoogde coalitiepartijen zagen de gang van zaken echter als een leermoment voor een volgende keer en konden zich met 13 van de 23 zetels prima vinden in het advies van de informateur.

Het kwam niet meer goed tussen oppositie en coalitie. Met name Brigitta Scheepsma (GroenLinks) en Sjaak Hoekstra (VVD) richtten hun pijlen herhaaldelijk op CDA-wethouder Gelbrig Hoekstra. Ze beten zich vooral vast in de gang van zaken rond de bouw van sporthal Nije Westermar, waarbij ze de wethouder onder meer van de schijn van belangenverstrengeling betichtten. Zij zou voetbalclub FC Burgum als oud-sponsor bevoordeeld hebben.

De partijen stelden veel vragen, vroegen spoeddebatten aan en dienden uiteindelijk een motie van wantrouwen in. De coalitie vond de verwijten aan het adres van de wethouder ‘der fier by troch’, dus de motie werd verworpen.

Zeker twee van de hoofdrolspelers keren na de verkiezingen niet terug. Scheepsma is aan de kant gezet door haar partij, uitgerekend vooral vanwege haar ‘drammerige’ stijl van oppositievoeren. Wethouder Hoekstra heeft aangekondigd na de verkiezingen af te zwaaien wegens keuzes in haar privéleven. De kiezer heeft weinig invloed op de sfeer in de politieke arena, maar het wordt interessant om te zien of het collegebeleid beloond wordt, of juist de niet aflatende oppositie hiertegen.

Kortom, het was een roerige raadsperiode. Het woonvraagstuk zal de gemoederen ook de komende periode verhitten, maar het is te hopen dat de stemming ietwat verbetert in de raadszaal. Wat de verkiezingsuitslag ook wordt.

<LC 18.02.22>