BURGUM | Provincie kritisch op ruime woonvisie

Gedeputeerde staten zijn kritisch op de conceptwoonvisie van Tytsjerksteradiel. Die houdt te weinig rekening met de komende krimp.
De provincie verwacht dat ergens tussen 2025 en 2030 ook in Tytsjerksteradiel het aantal huishoudens zal afnemen, wat betekent dat er vanaf die tijd minder huizen nodig zullen zijn.

De eerstkomende jaren is er door gezinsverdunning nog wel behoefte aan meer woningen, maar in de woonvisie staan geen verwachte aantallen. De provincie verwacht dat er tot 2025 nog ongeveer 185 tot 405 woningen nodig zullen zijn. Die groei beperkt zich grotendeels tot kleine huishoudens en senioren. 

De vraag naar nieuwbouw is de afgelopen jaren toegenomen, omdat tijdens de economische crisis weinig gebouwd is en omdat de rentestand laag is. Maar volgens de provincie is het de komende jaren vooral zaak de bestaande woningvoorraad betaalbaar te houden en te verbeteren. Nieuwbouw moet geen concurrent worden van bestaande woningen en daarom moeten er niet meer woningen gebouwd worden dan op basis van de bevolkingsprognoses verstandig is.Tytsjerksteradiel houdt in zijn woonvisie vast aan de bouw van 150 extra woningen: de gemeente meent dat zij recht heeft op deze woningen, als compensatie voor de 12 miljoen euro die betaald werd voor de Sintrale As. GS zijn het er niet mee eens dat deze woningen niet getoetst hoeven te worden aan regionale woningbouwafspraken.