BURGUM | Sociale huurwoningen beter en duurzamer

Er moet aandacht zijn voor het verbeteren en verduurzamen van woningen in Tytsjerksteradiel en dit mag niet ten koste gaan van de huurprijs. Dit staat in prestatieafspraken voor 2018 die woningcorporatie WoonFriesland, De Bewonersraad Friesland en Tytsjerksteradiel maandag ondertekenen. De gemeente vindt het van groot belang dat er in de dorpen voldoende aanbod is. Wethouder Geerling Schippers is daarom verheugd dat de voorraad sociale huurwoningen op peil gehouden wordt.