BURGUM | Tekorten Tytsjerksteradiel slaan groot gat in algemene reserve

Tytsjerksteradiel teert de komende jaren enorm in op de algemene reserve. Die daalt van 11 miljoen euro eind dit jaar naar 4
miljoen euro in 2023.

Grote happen uit de reserve zijn nodig omdat de gemeente dit jaar, volgend jaar en het jaar daarna meer geld moet uitgeven dan er binnenkomt. Dit staat in de begroting. Dit jaar wordt een nadeel verwacht van 4,3 miljoen euro. Voor volgend jaar staat er een tekort op de begroting van 1,5 miljoen euro. In 2021 komt Tytsjerksteradiel nog 275.000 euro in de min. De twee jaar daarna houdt de gemeente, door onder andere bezuinigingen, weer geld over (in 2023 bijna 1 miljoen euro) waardoor de meerjarenbegroting wel sluitend is.

Dan kan ook de algemene reserve weer wat aangevuld worden. En dat is nodig, want een saldo van minder dan 10 miljoen euro geldt volgens de eigen regels als onaanvaardbaar. De lage stand wordt tijdelijk gedoogd, omdat er een miljoenenmeevaller uit de precariopot in het vat zit. Het zijn vooral de zorgtaken die gemeenten moesten overnemen van het rijk die Tytsjerksteradiel financieel in het nauw brengen. Die kosten namelijk meer geld dan het rijk ervoor beschikbaar stelt. Het gaat vooral om jeugdzorg en huishoudelijke hulp. Ondanks maatregelen om kosten te besparen blijven die samen elk jaar ruim een miljoen euro meer vergen dan ervoor beschikbaar is.

Er wordt ook bezuinigd op de bibliotheken. De jachthaven in Earnewâld wordt mogelijk afgestoten en onderhoud aan gebouwen en het vervangen van bedrijfswagens wordt uitgesteld waar het kan.

Opvallend is de verhoging van de afvalstoffenheffing. Die stijgt met 42 procent, naar 198 euro voor alleenwonenden en 283 euro voor meerpersoonshuishoudens. Dit heeft onder meer te maken met een duurzamere manier van afval verwerken.