BURGUM/BUITENPOST | Sociale overlast tot speerpunt gemaakt

Woonoverlast, woninginbraken, jeugdoverlast en vernielingen krijgen extra aandacht in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen.

Het aantal meldingen bij de politie over personen met ‘verward gedrag’ moet in 2022 met 10 procent zijn gedaald ten opzichte van 2018. Ditzelfde percentage geldt voor woninginbraken. Het aantal klachten over vervelende jeugd moet afnemen of hooguit gelijk blijven. Voor vernielingen is het doel een daling van 5 procent.

In het nieuwe veiligheidsbeleid benoemen de samenwerkende gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen deze onderwerpen tot speerpunten. Dit geldt in ieder geval tot en met 2022. ‘Sociale veiligheid’ is een nieuwe prioriteit. Hierbij gaat het, naast verwarde
personen, ook om conflicten tussen buren en de terugkeer van ex-gedetineerden in de dorpen. Niet alleen de politie moet dit in goede banen leiden, ook bijvoorbeeld gebiedsteams en buurtbemiddelaars hebben hierin een rol.

Het aantal woninginbraken is in beide gemeenten vorig jaar toegenomen ten opzichte van 2017. Dit is overigens in een grotere regio het geval. Er moet extra aandacht voor komen, ook in de sfeer van voorlichting en preventie. Een woninginbraak geldt als ‘high impact crime’ en daaronder vallen ook huiselijk geweld en drugsoverlast. Een streven is om een impuls te geven aan de aangiftebereidheid bij huiselijk geweld waarbij een verwarde persoon betrokken is.

De meldingen van jeugdoverlast zijn in beide gemeenten in de eerste vier maanden van dit jaar weer toegenomen, terwijl in 2018 de aantallen klachten lager uitvielen dan in 2017. Een doelstelling is om criminele of overlast gevende jongeren eventueel samen met aangrenzende gemeenten aan te pakken. Ook moet overmatig alcohol- en drugsgebruik tegengegaan worden.

Het aantal vernielingen is vorig jaar gestegen in Achtkarspelen (122 meldingen bij de politie), terwijl het in Tytsjerksteradiel (85 meldingen) ongeveer gelijk bleef. De komende drie jaar willen de gemeenten onder andere een ‘dadergerichte’ aanpak, wat betekent dat de vernieler betaalt. Niet als prioriteit, maar als aandachtspunt staat de verkeershandhaving genoemd in het beleidsplan. Afgesproken is dat beide gemeenten gaan samenwerken met Noardeast-Fryslân en Dantumadiel om ambtenaren in te zetten tegen bijvoorbeeld hinderlijke parkeeroverlast.