CDA’er Heerma wil actie tegen‘nationale wooncrisis’

HUURSTIJGINGEN

Om wat te doen aan de ,,nationale wooncrisis”, is CDA’er PieterHeerma ,,bereid om serieus te kijken” naar manieren om huurstijgingenverder te beperken. Dat zei de fractievoorzitter tijdens het lange debatover de kabinetsplannen voor volgend jaar.
,,We kunnen inmiddels wel spreken van een nationale wooncrisis. Erworden gewoon te weinig betaalbare woningen gebouwd”, zei Heerma.Het vertrouwen dat de marktwerking de problemen op de woningmarktkan oplossen, is volgens de christendemocraat inmiddels wel verdwenen.
De ,,afgelopen jaren is er het nodige gebeurd om het beentje bij tetrekken”, maar er moet nog meer gebeuren, vindt Heerma.
Op vragen van GroenLinks-leider Jesse Klaver over een wet overhuurstijgingen die binnenkort door de Kamer wordt behandeld, zeiHeerma toe bereid te zijn om ,,serieus te kijken of je in de vrije markt diestijging verder kan terugdringen”. Wel wil Heerma eerst kijken hoe hetvoorstel er straks uitziet en wat zijn partij er dan precies aan wil doen.
Ook zijn coalitiegenoten Klaas Dijkhoff (VVD) en Rob Jetten (D66) gavenaan misschien wel verder te willen gaan dan de plannen van het kabinetmet de woningmarkt.

 

(Bron: Friesch Dagblad, 17 september)