Commissie Van Bochove evalueert voor Aedes Woningwet

Een commissie met voormalig Tweede Kamerlid Van Bochove (voorzitter) en voormalig minister Spies gaat de Woningwet uit 2015 evalueren. Aedes heeft de commissie gevraagd de evaluatie uit te voeren. De commissie kiest zelf haar onderzoeksvragen en werkwijze. Van Bochove: ‘We analyseren het functioneren van de Woningwet, maar kijken ook vooruit: hoe kan de sector haar opgaven in de toekomst uitvoeren en waar zitten de grenzen van de wet.’ De evaluatie moet eind dit jaar klaar zijn.

De Woningwet werd van kracht op 1 juli 2015. Bij invoering werd afgesproken de wet na drie jaar te evalueren. Er loopt op het moment een evaluatie van de Woningwet in opdracht van het ministerie van BZK. Wat Aedes betreft is die evaluatie te smal ingestoken. Aedesvoorzitter Marnix Norder: ‘Het ministerie kijkt vooral of corporaties aan de wet voldoen. Maar dan mis je principieel wat. Helpt de wet corporaties te doen wat we van ze mogen verwachten? Zijn er dingen onmogelijk die wel gewenst zijn? Blijft dat zo in de toekomst? En welke neveneffecten heeft de wet? Dat zijn voor ons kernvragen. Daarom hebben we een commissie met deskundigen die veel met de wet te maken hebben, gevraagd er op die manier naar te kijken.’

Onderzoeksvragen
Commissievoorzitter Bas Jan van Bochove (nu burgemeester van Weesp) was van 2002 tot 2012 in de Tweede Kamer woordvoerder Wonen. Hij nam destijds via een motie het initiatief voor de parlementaire enquête woningcorporaties, die leidde tot de Woningwet. De eerste stap van de commissie is dat zij de onderzoeksvragen gaat formuleren. Van Bochove: ‘Naast een analyse van het functioneren van de Woningwet willen we vooruitkijken hoe de sector haar maatschappelijke opgaven in de toekomst kan uitvoeren. En waar de grenzen van de wet dan zitten’.

Maatschappelijke opgaven
De maatschappelijke opgaven van corporaties veranderen. Het is de vraag of de Woningwet als wettelijk kader corporaties genoeg mogelijkheden blijft bieden om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. De commissie kijkt bij haar evaluatie daarom nu naar de vier thema’s op de Woonagenda  van Aedes, maar ook naar de verduurzamingsopgave (Klimaatakkoord) en de Nationale woonagenda van minister Ollongren.

Werkwijze
De commissie moet ook haar werkwijze nog bepalen. Van Bochove: ‘Het is mogelijk dat we ook vragen aan woningcorporaties gaan stellen. We zijn vooral geïnteresseerd hoe de wet in de praktijk uitwerkt.’ De evaluatie is eind dit jaar klaar zijn en wordt tegelijkertijd met de evaluatie van het ministerie gepresenteerd. 

Samenstelling Aedes-commissie Evaluatie Woningwet
-       Bas Jan van Bochove, voorzitter. Voormalig Tweede Kamerlid en via een motie initiatiefnemer voor de parlementaire enquete woningcorporaties. Nu burgemeester van Weesp.

-       Liesbeth Spies, was minister van Wonen in de periode dat de Woningwet behandeld werd. Nu burgemeester van Alphen aan den Rijn.

-       Jeroen Olthof (directeur zorginstelling De Jutters Lucertis)

-       Eelkje van de Kuilen (AKD advocaten)

-       Marije Pruis (adviseur FRAEY, Partners in Publieke Waarde)

-       Carla van de Wiel (bestuurder Treant Zorggroep en voormalig bestuurder woningcorporatie Vidomes)

 

Praktijkverhalen Woningwet welkom

Aedes en de evaluatiecommissie horen graag van woningcorporaties waar ze tegenaan lopen in de Woningwet bij het uitvoeren van hun werk. Welke vraagstukken kunt u niet meer oplossen en welke gevolgen heeft dat? Wat ziet u gebeuren in gemeenten, wijken en complexen waar u werkt? Dat maken we het liefst zo concreet mogelijk. Waar knelt de Woningwet en aanpalende wetgeving? Meedenken is van harte welkom en kan via een e-mail aan woningwet@aedes.nl.