Corporatie wil huurder via rechter uit huis zetten

‘Ik ga inwoners van Tersoal slachten en dat is heel dichtbij’
Bedreigende mails, uitlatingen op social media, vernielingen. Een 50-jarige inwoner van Tersoal zorgt volgens omwonenden voor zoveel overlast, dat Elkien naar de rechter stapte.

Woensdag diende een kort geding bij de Leeuwarder rechtbank, waarin de woningcorporatie de rechter vraagt de woning van de man te mogen ontruimen. De almaar toenemende overlast die de huurder veroorzaakt, is van dien aard dat een bodemprocedure niet kan worden afgewacht, aldus Elkien. Bij de behandeling was de huurder zelf niet aanwezig. Ook hulpverleningsinstantie Mando, als bewindvoerder van de man eveneens gedagvaard, vaardigde niemand van de eigen organisatie af. Volgens haar advocaat Jelmer de Vries was dit
vanwege de vakantie niet mogelijk.

De Tersoalster, die in het verleden vanwege psychische problemen gedwongen opgenomen is geweest bij de GGZ en onder toezicht stond bij Veiligheidshuis Fryslân, woont sinds de zomer van 2015 in het dorp. Bij een maatwerkoverleg in 2017 tussen betrokken instanties, waaronder Veiligheidshuis Fryslân, de GGZ, Elkien en Mando, werd besloten dat de bewoner vanaf dat moment zou worden gemonitord. Volgens de GGZ zou het voor de man beter zijn weer regisseur over zijn eigen leven te worden en zou directe bemoeienis daarbij averechts werken. Sinds de man in Tersoal woonde waren er geen nieuwe meldingen van overlast bij onder meer Elkien binnengekomen; voor Veiligheidshuis Fryslân begin 2017 reden het toezicht te stoppen.

In juni van dit jaar werd een nieuw overleg gehouden, waarbij ook de politie en een medewerker van de gemeente aanwezig waren. Via Facebook, Instagram en in emails laat de Tersoalster zich, aldus Elkien, in ‘warrig opgestelde berichten’ kwetsend uit over omwonenden en worden door hem dreigende uitlatingen gedaan aan medewerkers van Elkien en omwonenden. Een van de berichten van de man op Facebook luidde: ,,Ik ga inwoners van Tersoal slachten en dat is heel dichtbij.’’ Elkien kreeg ook meerdere meldingen van een huurster die niet meer in haar woning durft te verblijven en voor wie andere woonruimte wordt gezocht. De corporatie stuurde – in een laatste poging om een gang naar de rechter te voorkomen – Mando nog een brief met de oproep om de huur op te zeggen, maar dat deed de bewindvoerder niet. Advocaat De Vries zei dat Mando pas via deze brief op de hoogte was gebracht van klachten over hun cliënt en dat ze niet voor het overleg was uitgenodigd. Volgens hem ontbreekt voor veel stellingen van Elkien ook bewijs en heeft de corporatie alternatieve mogelijkheden onvoldoende onderzocht.

Het woongenot in de buurt moet terug, dat moet de vordering volgens Elkien opleveren. Het resultaat van een uitspraak moet niet zijn dat de man op straat wordt gezet, legde rechter Rob Giltay uit. Hij wilde nog weten hoe snel de partijen eventueel met elkaar een alternatieve woonplek voor de man kunnen vinden. Een vertegenwoordiger van Elkien en de advocaat van Mando zeiden daarop te verwachten dat dat in een of twee maanden zou moeten kunnen, mits alle partijen meewerken.

De rechter liet de partijen afspreken dat ze in een week tijd eerst nog met elkaar naar een andere oplossing zoeken. Wordt die niet gevonden, dan volgt 4 september het vonnis.