Corporatiehuizen voor dak- en thuislozen

De Friese woningcorporaties stellen jaarlijks maximaal driehonderd woningen beschikbaar voor dak- en thuislozen.
Afgelopen week ondertekenden de Friese gemeenten, corporaties en zorgaanbieders het convenant Weer Thuis in het kader van het project Brede aanpak dakloosheid.

Doel is om de maatschappelijke opvang zo te organiseren dat mensen zo snel mogelijk weer een eigen thuis hebben. De corporaties zeggen rekening met andere woningzoekenden en de huurders van hun woningen te houden.

<LC 01.02.22>